Umět pracovat s emocemi, a to pozitivními i negativními, je důležité. Široká škála emocí, které prožíváme a jež výrazně ovlivňují náš život, může přinést důsledky, se kterými následně nebudeme spokojeni. Je ale možné naučit se emoce ovládat.

Co to jsou emoce?

Emoce dodávají našemu životu jiskru, vášeň i motivaci. Jedná se o procesy představující subjektivní zážitky libosti (sympatie) či nelibosti (averze). Jsou doprovázeny fyziologickými změnami jako například zrychlením srdečního tepu, změnou mimiky, gestikulace, pohotovosti nebo koncentrace.

Někdy jsou emoce zaměňovány s pocity, ale nejde o synonyma. Pocit také může být citovým zážitkem, ale stejně tak i smyslovým – například pocit chladu. Obecně jsou pocity jemnější než emoce a často jsou i prožívané dlouhodoběji. Můžeme mít pocit štěstí, kde emocí je intenzivní radost. Úkolem emocí je v řadě případů zajištění okamžitého přežití. Ovlivňují naši mysl dříve, než ta si uvědomí danou situaci. A my už víme, že máme například utíkat nebo bojovat. Naproti tomu pocity vychází z vědomé mysli, často ve chvíli uvědomění si fyziologické nebo tělesné reakce na podnět, tedy ve chvíli uvědomění si emoce. Pocity nám zajišťují přežití z dlouhodobějšího hlediska.

Jak emoce ovládat?

Pokud bychom učinili rozhodnutí ve chvíli, kdy nás ovládají emoce, mohli bychom následně svého jednání litovat. Stojí za to začít trénovat práci s emocemi a závěry vyvozovat až po ústupu emočního náporu. Čím více nad vámi drží kontrolu emoce, tím náročnější bude je zkrotit. Avšak vždy jde o dlouhodobější proces, nad kterým můžete získat kontrolu naopak vy.

Buďte zodpovědní

Pokud pociťujete emoce jako strach, vztek nebo nadšení, pravděpodobně situaci předcházely vaše myšlenky. Ty byly nejspíš vyvolány vnějším podnětem, ovšem zodpovědnost za své myšlení i emoce máte vy. Neobviňujte ostatní z toho, že vám způsobili špatnou náladu nebo jste kvůli nim naštvaní. Místo toho učiňte rozhodnutí, že vaše emoce jsou výsledkem vašeho uvažování, které máte v rukou vy sami. Tím pádem je případně můžete změnit do podoby, kterou si přejete.

Chování jiných lidí a jejich přístupy změnit nemůžete. Lze ale pracovat s vlastním postojem. Nenechte se ovlivnit okolím, ať už s jednáním ostatních souhlasíte či nikoliv. Není ve vaší moci změnit to, že se k vám někdo chová hrubě nebo byl zrušen spoj hromadné dopravy a vy musíte čekat na jiný. Svoje reakce na veškeré impulsy ale změnit můžete.

Poznejte sami sebe a změňte své myšlení

Všichni máme vzorce chování, tedy i emoční spouštěče. Pakliže se vám opakují určité situace stále dokola, zaměřte se na to, co jim předchází, jak se cítíte a co si myslíte. Pokud si začnete vlastní vzorce uvědomovat, můžete začít učit se s nimi pracovat a na základě toho se i rozhodnout, co chcete změnit. Důležité je svoje emoce přijmout, nikoliv potlačovat nebo předstírat, že neexistují. Teprve po přijetí můžete pracovat na zlepšení kvality svého života, ačkoliv právě této fázi předchází nepříjemné stadium, kdy necháte emoce vyplouvat napovrch a současně je potřeba je ukočírovat.

V této souvislosti bude vhodné změnit své myšlení. V určitých situacích si začněte trénovat jiný úhel pohledu, nebrat věci tak vážně, dívat se na ně s humorem, nebo se zamyslete, jak daný stav přehodnotit. Pokud ve vás nějaké situace nebo lidé vyvolávají nepříjemné dojmy, snažte se změnit svůj přístup k nim.

Zároveň si uvědomme, že i ostatní mají své problémy a důvody být například naštvaní. Samozřejmě není nutnost, aby si své stavy vybíjeli na nás, ale mějme pochopení pro životy druhých a berme lidi s rezervou. Nenechme, aby se nás jejich nálada dotkla. Často jde o člověka emočně nevyspělého nebo nešťastného. Pokud nejsme součástí jeho problémů na osobní úrovni, nemá s námi co dočinění. Jak zmiňujeme výše, v našich rukou je osvojit si schopnost změnit naši reakci. Čím klidnější budeme, tím klidněji budou jednat lidé s námi.

Naučte se sebeovládání

Těžký úkol. Sebeovládat se budete učit pravděpodobně v kritických chvílích, kdy jsou vaše emoce na vzestupu a vy se je snažíte zmírnit. Základem je zvládnout reagovat až po odchodu emoce, tedy v momentě, kdy se na situaci díváme již mírně z nadhledu. Protože jak se emoce často dostaví rychle, tak i poměrně rychle můžou ustoupit.

Začněte zhluboka dýchat

Technika dýchání je vhodná zejména pro negativní emoce, kdy pociťujeme vztek nebo úzkost. Zkusme se desetkrát zhluboka nadechnout a vydechnout. Přitom se soustřeďme na to, jak emoce dostáváme pod kontrolu.

Myslete na něco hezkého

Základem emocí jsou myšlenky. Zaměřme se na ně a představme si něco uklidňujícího. Místo toho, abychom se nechali vykolejit tím, že nás někdo seřval, dbejme na to, abychom měli hezké myšlenky. Pokud bychom se koncentrovali na vztek druhé osoby, vyvodíme si jakýkoliv závěr, ale pravděpodobně pro nás bude destruktivní. Například si budeme myslet, že nás daný člověk nesnáší, nerespektuje nás. To povede k tomu, že se naštveme nebo se budeme cítit méněcenní. To, co si myslíme, je beztak domněnka. Proto se tohoto snažme vyvarovat a mysleme na to, co v nás vyvolá příjemné dojmy. Zkusme zkrátka svoji pozornost převést jinam.

Usmějte se, vypište se z toho nebo jděte běhat

Existuje řada způsobů, jak zůstat v klidu. Někdy může pomoci pohnout mimikou, například se tedy široce usmát. Pokud jsme prožili emočně silný zážitek, pomůže fyzická aktivita, jako je například běh, box nebo cyklistika. Zároveň je prospěšné své emoce umět pojmenovat, proto vám možná pomůže, když svůj zážitek písemně popíšete. A hlavně – nenechte se rozhodit maličkostmi. Zamyslete se nad tím, jaký vliv na vás život bude mít daná situace za týden, měsíc nebo rok.

Potýkáte se s nízkým sebevědomím? Nabízíme 9 tipů, jak začít věřit sám sobě.