Podívejte se, jak za nás hovoří některá gesta či postoje. Možná pak bude jednodušší odhadnout záměry člověka, se kterým se bavíme. A budeme vědět, jakým gestům se máme sami vyvarovat, protože nesouzní s tím, jak chceme působit. Zkrátka i řečí těla promlouvá naše osobnost. My ovšem nad takovým projevem obvykle nepřemýšlíme a ne vždy je výsledek žádoucí. Nejen v běžné komunikaci, ale například i na pracovním pohovoru se mějme na pozoru. Přinášíme řadu příkladů, jak dáváme najevo naše vnitřní prožitky, avšak nezapomínejme, že symbolika nemusí platit za každé situace a u všech lidí.[1]

Jak za nás hovoří postoj a oční kontakt

Hrbení se: Ohnutými zády dáváte najevo nudu, nezájem, a tedy i neúctu. Shrbený postoj vypovídá také o nízkém sebevědomí. Pokud vkročíte do místnosti s rovnými zády, budete působit daleko sebejistěji a přitažlivěji. Když totiž stojíte rovně bez svěšených ramen, maximalizujete prostor, který zabíráte. Hrbením se vyjadřujete i malou sílu a zanedbatelnou odvahu. 

Vzdálenost komunikujících: Intimní zóna člověka je přibližně 60 cm kolem něj. Rozmezí 60–120 cm je poté osobní zóna a do dvou metrů jde o společenskou zónu. Snažte se nepohybovat v intimní zóně druhého diskutujícího. Můžete tím totiž dávat najevo nedostatek respektu nebo netaktnost. Pro někoho je příliš blízký postoj nepohodlný.

Směr špiček chodidel: Pokud vaše špičky směřují k osobě, se kterou vedete hovor, značí to zvýšenou pozornost. 

Naklánění nebo odklánění: Tím vyjadřujete svůj souhlas nebo nesouhlas s daným tématem. Platí to i v případě posouvání židle. Nevědomě poukazujete na svůj zájem či nezájem. 

Oční kontakt: V případě hledění do očí dáváte najevo zájem o problematiku a působíte tak, že druhé osobě skutečně nasloucháte. Dlouhotrvající a intenzivní pohled už ale poukazuje na míru agresivity, dominance nebo výrazné touhy. Pokud se očnímu kontaktu vyhýbáte, můžete poukazovat na svoje nízké sebevědomí, nejistotu nebo odhalovat skutečnost, že lžete. Nezájem o oční kontakt může také znamenat touhu něco skrývat – například to, co si myslíte. Zaměřte se i na to, jak oční kontakt přerušujete. Pokud klopíte oči dolů, naznačujete podřízenost. Jestliže se podíváte spíš do strany, může to vypovídat o sebedůvěře.

Promlouvají i ruce a nohy

Podání ruky: Pokud podáváte ruku jemně a volně, takzvaně jako leklá ryba, může to poukazovat na nízké sebevědomí nebo zanedbatelný elán do života. Na druhé straně nadměrně pevný stisk může mít dominantní až agresivní osoba. Jestliže někdo svojí druhou rukou vaši ruku ještě obejme, může mít tendenci ostatní ovládat nebo se jim naopak podřizovat. Někdy tím naznačuje svoji vřelost a přátelskost.

Přehnaná gestikulace: Snažte se usměrňovat své pohyby. Mohli byste působit nadřazeně nebo naopak nejistě. Přehnanou gestikulací můžete něco zakrývat. Kontrolovaná gesta vypovídají o sebedůvěře či schopnosti vést tým lidí. 

Sevřené prsty v pěst: Držení pěstí může vyjadřovat nejistotu. Zároveň pěsti ale mohou vyjadřovat obranný postoj nebo výzvu k boji.

Otevřené dlaně: V případě usměrněné gestikulace s otevřenými dlaněmi budete působit upřímně, přátelsky a čestně. 

Spojené prsty do tvaru stříšky: Pokud spojujete prsty do stříšky, dáváte najevo vlastní dominanci a vyžadování poslušnosti. 

Manipulace s brýlemi: Nasazování brýlí často znamená hlubší zájem o téma. Sundávání a skládání brýlí předznamenává naopak nezájem nebo nesouhlas. 

Sahání na nos: To může znamenat nesouhlas nebo nejistotu a pochyby.

Ruce přes sebe: Přeložené ruce vypovídají o tom, že se chce dotyčný kontrolovat nebo dává najevo negativní postoj k věci. Pokud má zkřížené i nohy, může to znamenat, že si vytváří svoji komfortní zónu a nedůvěřuje vám nebo s vámi nesouhlasí. 

Pohupování nohou: Tím lze dávat najevo zájem o flirt.

Hraní si s vlasy: Protože vlasy jsou u žen vnímány jako symbol krásy, smyslnosti a ženskosti, hraní si s nimi působí opět flirtovně a koketně. Pokud si vlasy opakovaně upravujete, může jít o znak nepozornosti a nervozity. Dáváte tak najevo, že se víc zajímáte o sebe než o druhého diskutujícího. 

Hraní si s tužkou: Propisky nebo předměty na stole mohou svádět k tomu, že je uchopíte a pohráváte si s nimi. Avšak to může být známkou vaší netrpělivosti nebo nervozity. 

Kontrolování hodinek: Tím naznačujete nudu, neúctu k druhému, netrpělivost nebo i to, že jste egoista. Říkáte tak, že jsou pro vás důležitější věci než tento rozhovor. 

Snažte se být umírnění a v úsměvu

Pokud se mračíte, dáváte najevo nespokojenost. Jestli se ušklíbnete, lidi se cítí být souzeni. Obličej ale hraje nejen při prvním dojmu výraznou roli. Snažte se tedy o nepatrný úsměv, protože ten vypovídá o vaší otevřenosti, důvěryhodnosti, přátelskosti i zdravém sebevědomí. Zároveň nepovytahujte obočí, což hovoří o nedostatku respektu. Pokuste se mít rovná záda, nesvěšená ramena, gestikulovat kontrolovaně, udržovat oční kontakt s krátkým přerušováním a při naslouchání mírně naklonit hlavu. Tak budete působit sebevědomě a zároveň otevřeně vůči druhé osobě a jejím názorům. Nabízíme další tipy, jak si zvýšit sebevědomí.