Pokud chceme v životě pokročit a být spokojení, musíme se zbavit bloků, které nám v tom brání. Takových myšlenek můžeme mít v hlavě celou řadu. Zkusme se zastavit a zamyslet se, co nám překáží v tom, abychom se cítili šťastní. Možná také zjistíme příčiny svých problémů a práce na jejich odstranění tak bude jednodušší. O jaké vnitřní bloky může jít?

Strach

Častou brzdou spokojenosti je strach – z neúspěchu, odmítnutí, selhání, ztrapnění, nebo z hodnocení druhých. Může se dostavit i lítost a smutek vázaný na věci, které bychom chtěli, ale nejsme schopni je začít realizovat právě z důvodu strachu.

Zkuste své negativní emoce směrovat jinam a proměnit je tak v pozitivní myšlenky. Zaměřte se na to, co máte, co pro vás hodně znamená, za co jste vděční a tomu věnujte pozornost. Ve chvíli, kdy s pocity strachu bojujete, si představte rozhodnutí, které učiníte právě ze strachu. Možná vyhodnotíte, že to není nejlepší řešení.

Odvahu nejednat ze strachu si dodáte i tím, když se zamyslíte, co nejhoršího se může stát, pokud se rozhodnete naopak v plném odhodlání. V mnoha případech nepůjde ani o tak závažné následky, jak by se mohlo nejprve zdát.

Touha po dokonalosti

Snaha dělat věci co nejlépe může pramenit z dětství, kdy jsme byli odměňováni za to dobré a trestáni za to špatné. Postupem času může vzniknout blok, kdy se bojíme přiznat chybu. Někdy dokonce z problému odejdeme, protože se nechceme rozhodnout a tím se tak potenciální chybě přímo vyhneme.[1]

Je na místě smířit se s tím, že dokonalost je často nedosažitelná. Zkuste se začít trénovat a například část bytu nechat neuklizenou, přijít později na schůzku nebo vyzkoušejte novou restauraci, aniž byste ji předem studovali. Odměňte se právě za to, že jste zvládli udělat něco nedokonale. Přijměme život i s jeho nedokonalostmi, které budou vždy přítomny.

Minulost

Nežijte v minulosti. Přijměte, co se stalo a uvědomte si, co jste se mohli naučit. Pokuste se vyhnout myšlenkám na minulost a zaměřte se na to, jak zapracovat na tom, abyste byli spokojeni v přítomnosti. Nelpěte na křivdách, lidech nebo věcech, pokud už nejsou součástí vašeho života. Jestliže s vámi někdo nejednal podle vašich představ, bude to možná jeho přístupem k věcem obecně a sám se nejspíš potýká s problémy.

Potřeba být silný

Potíže s projevem citů přináší další negativní následky, jako je pocit osamocení, problém s blízkostí, neschopnost požádat o pomoc nebo přiznat pochybení. Zároveň můžeme žít v nevyhovujících vztazích nebo pracovat v zaměstnání, které nás neuspokojuje.

Někdy jsme řízeni autopilotem, a tak je náročné vystoupit z nepříznivé situace, protože do ní vkládáme dávku energie a času. Můžeme mít dojem, že pokud bychom vystoupili ze zaběhnutých kolejí, selhali bychom. Je ovšem důležité si uvědomit, že setrvávat tam, kde nám je nepříjemně, obvykle nemůže vést ke šťastnému závěru. 

Střádání majetku

Majetek štěstí nezajistí. Pravděpodobně nedojdete do fáze, kdy budete spokojeni. Naopak se dostaví pocit, že můžete mít ještě víc. S touhou po majetku se pojí i strach z toho, že svých cílů nedosáhnete. To opět způsobí nespokojenost a životní nerovnováhu.

Podobně jako u ostatních bloků, i zde hraje významnou roli čas a snaha postoj změnit. Trénujte žít beze strachu ze ztrát.