Vzdělávání

Vzdělání nám nikdo nevezme. Věnujme proto sami sobě pozornost. Také školství je téma s vysokou prioritou. Procesem vzdělávání procházíme celoživotně a současně se jedná o něco, co náš život výrazně formuje. Přečtěte si tipy a aktuální dění z oblasti edukace.

Jak dosáhnout stoického klidu

Stoicismus je nejvlivnější filosofický směr helénistické filosofie. Jeho cílem je mimo jiné žít v souladu s přírodou a rozumem, kdy vše ostatní, jako například bohatství či sláva, je lhostejné.