Pro člověka je důležité vědět, kam patří. Potřebuje se někam zařadit, vidět svět přehledně a mít kategorie, kam řadí sebe i druhé. Jde za poznáním toho, v čem je jedinečný a v čem je naopak stejný s ostatními. Zajímavé je, že řada lidí přiznává, že astrologii nevěří, přesto si často berou vlastnosti astrologických znamení osobně. Čím to je?[1]

Astrologie nabízí zrcadlo

Člověk chce znát sám sebe. Chtěl by rozumět procesům, které se dějí v jeho nitru a vědět, kdo vlastně je, kam směřuje a s kým se má stýkat. Astrologie a horoskopy nabízí právě zrcadlo, které člověk potřebuje a zhlédne se v něm. Ačkoliv toto zrcadlo může být zkreslující a zároveň můžeme tušit, že není na místě mu důvěřovat, spokojíme se s tím, že některé informace s námi rezonují a poznáme se v nich.

Důvěra v astrologické popisy může také pramenit z nedostatku sebedůvěry a vysoké míry nejistoty. Velká část z nás byla vychovávána k poslušnosti vůči autoritám, kdy vlastní názor může jít stranou. Jistá míra pochybností je prospěšná, protože přispívá k otevřenosti našeho srdce a mysli. Díky pochybování chceme věci zkoumat do hloubky a zvažovat tak ideální řešení. Ale můžeme se v takových situacích upínat na horoskopy ve víře, že nám poradí. Je ovšem nutné zachovat si vlastní rozum a intuici.

Horoskopy využívají Forerův efekt

Bertram R. Forer popsal poprvé roku 1949 Forerův efekt, na kterém stojí chápání horoskopů. Lidé mají totiž tendenci obecné popisy osobnosti nebo budoucnosti vztahovat přímo na sebe. Zkrátka mají sklon s obecnými popisy souhlasit.[2]

Forer několikrát provedl experiment na studentech, kterým vypracoval osobnostní posudky. Studenti měli zhodnotit, nakolik jsou vyjádření k nim přesné. Průměrná známka pak byla 4,3 – účastníci experimentu považovali posudky za poměrně trefné a vypovídající přímo o nich. Ve skutečnosti ale dostali všichni stejnou zprávu.

Pokud jsou obecné věci podávány atraktivně, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že budou koncoví uživatelé zaujati a zároveň budou informace považovat za své. Astrologické předpovědi jsou často formulovány obecně či neurčitě a současně obsahují řadu pozitivních vlastností, které se na každého hodí.

Buďme racionalisté

Pokusme se vyhnout lpění na zjednodušeném vnímání světa – ať už jde o astrologii, víru nebo psychologické poznatky. Stále se spoléhejme na vlastní rozumový úsudek a intuici. Horoskopy pak mohou plnit funkci pomocníka, kdy se snažíme prozkoumat vlastní duši a přemýšlet o životě nebo o světě.