Alternativní medicína je termín, kterým klasická medicína vymezuje léčebné postupy stojící mimo její rámec. Spadají sem metody, které nebyly otestovány současnou vědou, což ale nemusí znamenat, že jsou neúčinné. Existují i takové postupy, které mají racionální, empiricky ověřené jádro.

Historie alternativní medicíny

Pro pochopení alternativní medicíny stačí sledovat intuitivní chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Zranění nebo nemocní jedinci si v přírodě vyberou rostliny, které jim pomohou. Zajímavé je, že ani domestikovaná zvířata tuto schopnost neztratila, jak by se možná dalo očekávat. A právě před vznikem vědecké medicíny byly často užívány intuitivní postupy, které se ukázaly jako vysoce účinné. Například indiáni se spoléhali při hojení ran na plísně, a to ještě dávno před Flemmingem.

Samostatnou kapitolou jsou potom systémy tradičních věd, které se začaly rozvíjet před mnoha tisíciletími v Indii a vzápětí v Číně. Je tomu pouze pár století, kdy šarlatáni a mastičkáři podnítili společnost k vývoji moderní medicíny založené na důkazech. A dodnes jsou postupy a poznatky předchozích generací sbírány pro výzkumné účely. Je dobré zmínit, že naše poznání světa možná nikdy nebude konečné, a jak se tedy může jevit alternativní medicína nejasně a vystavěná na nepřesných základech, tak ani tradiční vědy nejsou zatím stoprocentně prozkoumány.

7 druhů alternativní medicíny

Řada lidí i v současné době preferuje alternativní medicínu před tzv. „západní“ léčbou. Považují ji zpravidla za zdravější a bezpečnější. Pojďme se společně podívat na 7 druhů alternativní neboli „východní“ léčby, které vám mohou ulevit od bolesti a pomoci v případě různých neduhů.

Homeopatie

Homeopatie vychází z myšlenek německého lékaře Samuela Hahnemanna. Samotný název pochází z 18. století a odkazuje na léčbu „podobného podobným“. Principem je přesvědčení, že příznaky nemocí může odstranit látka, která tyto nebo podobné symptomy dokáže vyvolat. Pacientovi je tato látka podávána vysoce koncentrovaná (v malých dávkách). Homeopatie se používá v léčbě jak fyzických onemocnění jako například astma, tak i psychických, jako je deprese. Spolu s akupunkturou se jedná o nejrozšířenější metodu v oblasti alternativní medicíny.

Většina vědců je k této metodě skeptická. Rizikem může být zvolení nevhodných homeopatik v případě vážné choroby, kde čas hraje výraznou roli. Dle skeptiků byla homeopatie úspěšnější než medicína 19. století, protože měla na pacienty menší negativní vliv.

Chiropraxe

Tuto léčebnou metodu založil Daniel David Palmer, který došel k předpokladu, že vychýlení kostry způsobuje tlak na nervy komunikující s tělem a tímto tlakem dochází k přerušení spojení mezi nimi. Chiropraxe je zaměřena především na diagnostiku a léčbu mechanických poruch a spočívá v nápravě postižených kloubů, zejména páteře. Předpokládá se, že poruchy pohybového aparátu mají negativní vliv na zdravotní stav prostřednictvím nervového systému.

Chiropraxe představuje soubor manipulačních technik, které jsou založeny na přirozeném pohybu té části těla, kterou řídí terapeut. Tím je umožněna náprava kloubů i nekloubních kostních spojení a svalů současně. Technika tkví v podněcování a motivování těla k tomu, aby se samo dokázalo uzdravit. Nástrojem je specifická forma rehabilitace, kdy je kladen důraz na správné rytmické dýchání. Chiropraxe se hodí především pro odstranění problémů páteře – například bolestí krční páteře nebo hlavy. Zároveň zlepšuje funkčnost kosterního svalstva.

Magnetoterapie

Jedná se o šetrnou fyzikální léčebnou metodu, která využívá magnetů. Vychází ze skutečnosti, že těla vyzařují elektrická a magnetická pole a interakce mezi tělem a jinými elektromagnetickými poli může vést k fyzickým či emočním změnám. Tím, že na pacienta působí pulzní magnetické pole, dochází k ovlivňování tkání v organismu. Tím jsou potlačeny nebo odstraněny některé zdravotní problémy. Magnetoterapie je vhodná i k očistě organismu, regeneraci buněk, proti migrénám (zejména po operaci) či depresím. Lze tak léčit následky různých zdravotních komplikací nebo chorobám předcházet. 

Nebylo prokázáno, že při magnetoterapii nehrozí nebezpečí, proto se tato metoda nedoporučuje těhotným ženám. Zároveň ale nedošlo k potvrzení, že by způsobovala negativní vedlejší účinky. Lze ji kombinovat s konvenční léčbou.

Energetická terapie

V případě této metody terapeut přenáší energii do těla pacienta prostřednictvím svých rukou, dokáže totiž nasměrovat tok energie směrem k problematickému místu. Jde o obnovení energetické rovnováhy. Prostřednictvím lidského energetického pole dochází k oživení očistné paměti buněk. Terapie se užívá pro odstranění množství zdravotních problémů, a to často v kombinaci s dalšími léčebnými postupy, ať už alternativními nebo konvenčními. Podporuje zdraví, přispívá k harmonizaci, relaxaci, sebeuvědomění a duchovnímu růstu. Během sezení jsou uvolňovány potlačované emoce, které mohou způsobovat blokování energie. Pacient si ale tyto stresové události nemusí pamatovat. Mezi energetické terapie je dále možné zařadit různé léčebné metody jako například reiki, čchi-kung nebo akupunkturu.

Akupunktura

Tato prastará léčebná metoda pochází z Číny. Odhaduje se, že byla poprvé použita zhruba před 2 500 lety. Technika léčby vychází z předpokladu, že se v těle nachází dráhy energie a právě na energetická místa neboli meridiány se napojují tenké jehly. Těmito drahami totiž proudí životní energie zvaná čchi a propojuje jednotlivé orgány. Životní energie zdravého člověka jsou v rovnováze, a pokud se nerovnováha vyskytne, jedinec reaguje zhoršenou kvalitou zdraví, například změnou nálad nebo srdečního tepu. Aplikací léčby dochází k obnovení rovnováhy energií a tím se dostaví úleva od stresu, bolestí a údajně i od nevolností způsobených chemoterapií. Akupunktura může být použita i jako prevence vzniku nerovnováhy energií.

Výhodou akupunktury je i skutečnost, že pacienti vykazují příznaky nežádoucích vedlejších účinků pouze minimálně. Jedná se o vhodnou metodu zejména u lidí, kteří nechtějí užívat léky na bolest. Ačkoliv někteří považují akupunkturu za placebo, byla publikována řada tvrzení, že tato východní léčebná metoda je efektivnější než jakékoliv neúčinné látky.

Reiki

Techniku reiki roku 1922 rozšířil z původní podoby japonský buddhista Mikao Usui. „Rei“ v překladu znamená vesmírný či životodárný a „Ki“ představuje energii. Metoda je založena na myšlence, že námi proudí energie životní síly, která zaručuje přežití. V případě, že je tato energie slabá, mohou se objevovat zdravotní komplikace nebo pocit stresu. Pokud je jí v těle dostatek, jedinec má výrazný potenciál být zdravý a šťastný. Reiki odstraňuje blokády způsobující narušení proudění energie v sedmi čakrách, působí k povzbuzení organismu a harmonizuje tělesné energetické proudy.

Tato technika obvykle nemá negativní vedlejší účinky, ale současně nebylo vědecky prokázáno, že by fungovala.

Čchi-kung

Čchi-kung je jedním z pěti základních pilířů tradiční čínské medicíny. Metoda vznikla před více než 3 000 lety a její název lze vysvětlit jako „práce s životní energií“. Cílem je odstraňovat blokády a tím tak zkvalitnit psychické i fyzické zdraví. Podporuje imunitní systém a koncentraci, napomáhá lepší pohyblivosti a procvičuje klouby, šlachy a svaly. Pokud je metoda praktikována pravidelně, pacient se učí správně pracovat s dechem, zlepšuje svůj příjem energie a napojuje se na sebe sama. Její podoba spočívá v protahování, kontrolovaných pohybech, práci s dechem a pozorností. Nastoluje se tak vnitřní klid, meditativní stav a energie začíná volně proudit.

Alternativní medicína může fungovat, ale…

Alternativní medicína může vést ke zlepšení zdravotního stavu nebo potlačení či odstranění nemocí. Stojí ale za zvážení, v jakých případech se k ní uchýlit (například méně závažné, ale současně vleklé komplikace) nebo zda ji nepoužít jako doplněk konvenční medicíny. Zvolení alternativní metody léčby často předchází „pouze“ strach z lékařů, který se ale dá překonat.