Potřebujete mít v životě vše perfektní? Chcete žít v dokonalosti a jdete si neustále za tím? Je třeba rozlišovat ambice a cíle, které nás ženou kupředu, od perfekcionismu, který působí naopak negativně. Podívejme se, jak se dostat z pasti dokonalosti. Perfekcionismus totiž může vést k úzkostem, depresím, sebepoškozování nebo vyhoření, protože k pocitu dokonalosti nedospějete.[1]

Transformujte perfekcionistické myšlení

Prvním krokem k osvobození je změna myšlení. Vědomě se zaměřujte na své myšlenky a snažte se myslet realisticky, nikoliv příliš sebekriticky a perfekcionisticky. Vytvářejte realistická tvrzení a opakujte si je, abyste jim uvěřili. Je důležité si uvědomit, že vy a ani ostatní nejste dokonalí. Nechtějte být perfektní a nepožadujte to po lidech ve vašem okolí. Dělat chyby je běžné a dokonce prospěšné – můžete se poučit.

Pokuste se změnit úhel pohledu. V případě řešení nějaké situace nebo problému se zkuste podívat na věc s perspektivy jiné osoby, čímž získáte objektivnější náhled. Pokud jste například přesvědčení, že nejste v určité činnosti dost dobří, zamyslete se, co by si v podobném stavu myslel někdo jiný. Například máte dojem, že nepracujete dostatečně, přestože se práci věnujete 10 hodin denně. Vžijte se do osoby pracující na poloviční úvazek. Mohlo by vám hned připadat, že pracujete dost.

Nezabývejte se detaily. Pokud se nadměrně věnujete maličkostem, popřemýšlejte, zda jsou opravdu tak důležité. Mají vliv na situaci? Budou mít dopad za týden nebo za rok? Co nejhoršího se může stát, pokud se jimi zabývat nebudete?[2]

Naučte se dělat kompromisy, snižte své standardy a pokuste se na sebe i na ostatní neklást tak vysoké nároky. Postupným tréninkem byste si mohli zvyknout a zároveň se přesvědčit, že úklidu nemusíte věnovat 2 hodiny denně, ale stačí i poloviční čas, aby byl výsledek stále přijatelný.

Přestaňte se chovat perfekcionisticky

Perfekcionistické myšlení vede k perfekcionistickému chování. Vystavte se tomu, že možná budete pociťovat úzkost nebo strach, pokud nebudete dodržovat zásady svého perfekcionismu. Jedině tak ale můžete pochopit, že touha po dokonalosti není nutná.

Záměrně dělejte chyby, nechte část bytu neuklizenou, promluvte bez rozmyšlení, zajděte do nevyzkoušené restaurace nebo si oblečte materiál, který je vám nepohodlný.

Neodkládejte úkoly

Zajímavé je, že s perfekcionismem se pojí prokrastinace. Máte dojem, že v tuto chvíli nemůžete práci odvést dokonale, proto ji odložíte. Zároveň vás může paralyzovat přemýšlení o množství práce, kterou musíte vykonat. Odkládání činností ale situace zhoršuje, proto se mu snažte vyvarovat.

Velké úkoly si rozdělte na dílčí části a naplánujte si, kolik času jejich plněním strávíte. Zapište si, že záměrem není úkol splnit dokonale, ale dokončit ho. Zároveň jako první splňte úkoly, které vám nezaberou tolik času.