Přemýšlíte nad tím, co se vám v noci zdá? Sny nám totiž napovídají, čemu bychom měli věnovat více pozornosti. Noční obrazy poukazují na to, co nám chybí, co bychom si přáli, nebo odhalují naše vnitřní zranění.

Co je to vlastně sen?

Ke snům lze přistupovat mnoha způsoby. Například Sigmund Freud tvrdil, že jde o cestu do nevědomí, kdy sen představuje prostředek, jak se dostat do části mysli, kam není běžně možné zajít. Právě snění dává možnost vyjít na povrch hluboko ukrytým myšlenkám a emocím. Může jít také o ukázku toho, co bychom chtěli dělat, ale v bdělém stavu z nějakého důvodu neděláme.

Carl Gustav Jung představoval sny jako zprávy od neznámého přítele. Přestože významy jednotlivých snů nám nemusí být hned jasné, snaží se nám sdělit, co potřebujeme znát k našemu pohodlí a úspěchu. Často se jedná o potlačené emoce nebo navedení na správnou cestu.[1]

Jakým snům věnovat pozornost?

Vědeckých poznatků o snech je málo. Některé teorie vnímají sny jako vedlejší efekt spánku, který pouze třídí a kategorizuje informace, které jsme posbírali během dne. Hlubší význam podle nich nemají. Řada psychologů a terapeutů je ale jiného názoru – sny není radno přehlížet. Nemusíte zkoumat ale všechny své sny. Zaměřte se zejména na ty, které se opakují, nebo takové, které v nás vyvolávají silnou emoční reakci, a to často i mimo spánek.

Snění je zkrátka pro člověka důležité. Zajímavé je už jenom to, že bez snů mozek nedokáže fungovat. Sny zajišťují naši příčetnost, očišťují mysl, motivují a nasměrují nás nebo dají příležitost odžít si to, co by pro nás bylo v realitě náročné.[2]

Jestliže máte dojem, že se vám nic nezdá, zkuste se zaměřit nejprve na spánkovou hygienu a pokud možno se probouzejte přirozeně. Když vás vzbudí budík a čeká vás rušné ráno, sen si dobře nevybavíte. Ideální je budit se ze slabšího spánku a dobře vyspalí.

Jak sny číst?

Podstatné je to, abychom se na sny soustředili krátce po probuzení. V nejlepším případě si zapište, co se vám zdálo. Nezapomeňte na detaily, zkuste si vybavit co nejvíce podrobností a zaznamenat je. Uvědomte si, jaké jste ve snu zažívali pocity. Zmiňte, co vám kdo říkal. Až poté je možné ve snech hledat informace, nápovědu, odpovědi a porozumět tak vlastním emocím nebo lidem či situacím v našem okolí.

Možná nám bude připadat nelogické, co vidíme ve snech. Sen ale může otevřít takovou oblast v našem životě, o které se zatím i bojíme přemýšlet. Může jít například i o kompenzaci, kdy se nám ve snech promítne právě to, co nám v životě chybí nebo po čem toužíme – a třeba to ještě ani nevíme, protože je to pro nás nemyslitelné.

Nejlepším klíčem jste vy

Pokud jste při výkladu snů bezradní, je na místě zkonzultovat situaci s odborníkem. Objektivní náhled a zkušenosti jsou nenahraditelné, ale důležité je právě to, co k vašim snům napadá vás. Veškerá vysvětlení ke snům jsou řadou myšlenek, nápadů a asociací. Stále platí, že nejlépe znáte sami sebe vy, proto právě vaše interpretace budou významné. Sny totiž mohou poukázat na pouhý střípek z vašeho života, na emoci nebo konkrétní myšlenku či představu, což si spojíte nejlépe sami. Ve snech se samozřejmě mohou zrcadlit i vaše potlačené obavy a strachy.

Zkuste o snu přemýšlet, také si ho převyprávět nebo ho vypovědět někomu blízkému. Už při formulaci snu do slov si možná i vy sami uvědomíte další souvislosti a v případě rozhovoru s kamarádem dojde k uvolnění emocí, které vám sen přináší.

Zeptejte se sami sebe na pár věcí

Pakliže vás tedy nějaký sen zasáhl a odnášíte si z něj silnou emoci (často negativní), položte si pár otázek. Jaké pocity jsem ve snu zažíval/a? Kdy nebo kde takové pocity prožívám v reálu? Co mi ve snu nahánělo největší strach? Mívám obdobný strach i ve skutečnosti, nebo z čeho mám v realitě podobnou obavu? Proč se mi objevili ve snu právě tito lidé? Jaký na ně mám náhled a co pro mě znamenají? Stalo se mi v životě v nedávné době něco výrazného, co by mohlo zapříčinit takový sen?

Mějte otevřenou mysl

Může se stát, že i navzdory rozboru snu stále netušíte, co se vám snaží sdělit. Zkuste být v chápání poselství snu otevření, volně asociujte a otevřete se i alternativnímu řešení, na které zatím nejste ani vědomě připraveni. Můžete hledat i paralely se skutečností.

V některých případech se opravdu vyplatí se snům věnovat a hledat jejich významy. Možná, že nás pouze nenápadně nasměrují k oblasti v našem životě, na které máme zapracovat. Možná, že se nám dostane konkrétní odpovědi. A možná půjde jen o obrazy, které jsme zažili předchozí den.