Lidé je užívají každý den, aniž by si uvědomovali, jaké riziko jejich konzumací podstupují. Tyto návykové látky lze bez problému a legálně koupit, jsou společností tolerované, a to i přesto, že jsou pro život člověka nebezpečné a při nadměrné konzumaci mohou způsobit fatální následky.

Alkohol

Na první místo v žebříčku každodenně užívaných látek, které společnost toleruje a nemá s nimi žádný problém, patří rozhodně alkoholické nápoje. Na prvním místě se umístily kvůli jejich rozšířenosti, téměř každý člověk po osmnáctce si užívá volný čas se sklenkou v ruce. To je také důvodem toho, že se u nás v posledních letech zvýšil počet závislých na alkoholu. Česko patří mezi největší konzumenty alkoholu na světě vůbec.

Alkohol je oblíbený z několika důvodů, především se jedná o pocit uvolnění. U některých jedinců ale naopak vyvolává alkohol agresivitu a probouzí to nejhorší stránky v nich. Neposledním rizikem legálnosti alkoholických nápojů je nezodpovědnost lidí, kteří pod vlivem alkoholu řídí motorové vozidlo.

Nikotin

Hned druhé místo zaujímá nikotin. Kuřákem je dnes každý pátý člověk na světě. Kouření je také společností tolerované a stejně tak jako alkohol, tak i kouření způsobuje až smrtelné poškození zdraví. Nikotin se velmi rychle stane návykovou látkou a opravdu jen těžce se této závislosti lze zbavit.

Samozřejmě to jde, na trhu existuje spousta pomůcek k odbourání nutkání si zakouřit, ale chce to pevné nervy a hlavně vůli. Ohroženi jsou však i jedinci, kteří vůbec nekouří, ale s kuřákem sdílejí svůj osobní prostor.

Léky

Návykové léky jsou léky, které mohou způsobit návyk u lidí, kteří je pravidelně užívají. Návyk může vzniknout, když se tělo přizpůsobí působení léku a začne vyžadovat vyšší dávky, aby dosáhlo stejného účinku. Některé návykové léky jsou legálně dostupné pouze na lékařský předpis, jako je například oxycodon nebo methadon, zatímco jiné jsou nelegální, jako je heroin nebo kokain. Užívání návykových léků může vést k závislosti a může být škodlivé pro zdraví, a proto by měly být užívány pouze pod dohledem lékaře a podle jeho pokynů.

Narkotika

Narkotika jsou látky, které ovlivňují fungování lidského mozku a nervového systému a mohou způsobit změny v chování, pocitech a vědomí. Některé narkotika jsou legálně dostupné pouze na lékařský předpis a jsou používány k léčbě nemocí nebo k léčbě bolesti. Jiné narkotika jsou nelegální a jsou považovány za návykové látky, které jsou předmětem nezákonného obchodu a užívání.

Mezi narkotika patří například:

  • Opioidy: tyto léky jsou používány k léčbě bolesti a mohou zahrnovat léky, jako je oxycodon, morphine nebo methadon.
  • Sedativa: tyto léky jsou používány k uklidnění a ke zmírnění stresu a úzkosti a mohou zahrnovat léky, jako je Valium nebo Xanax.
  • Stimulancia: tyto léky jsou používány k podpoře energie a výkonu a mohou

Benzodiazepiny

Typickým lékem k léčbě úzkosti, který bývá často zneužíván, je xanax. Lidé s úzkostí se mají problém uvolnit, a tak k tomu využívají návykové látky. Počet úmrtí na předávkování se neustále zvyšuje, někteří dokonce xanax využívají při sebevraždách.

Kofein

Kofein lze zařadit mezi nejrozšířenější návykovou látku na světě. Najdeme jej v kávě, v energetických nápojích, v limonádách jako Coca-Cola nebo dokonce i v čaji. Stimuluje nervovou soustavu a srdeční činnost, proto se může stát, že při nadměrné konzumaci kofeinu můžeme dostat infarkt. Dalším poznatkem, se kterým je třeba pracovat, je, že kofeinové nápoje konzumují i děti.

Taktéž u nich může vzniknout závislost, tak pozor na to.

Důležité je množství

Až zase budeme tvrdit, že my bychom si nikdy návykovou látku nedali, vzpomeňme si na tento článek. Je pravda, že jsme je nikdy neochutnali? Ruku na srdce, snad každý si dal v životě šálek dobré kávy nebo prášek na bolest hlavy. Důležité je to nepřehánět s množstvím. Jak se říká: „všeho s mírou“ a je úplně jedno, že se jedná o látky legální.