Podávání přihlášek na střední školy je po prvotních problémech v plném proudu. Díky digitalizaci můžete podat až 3 přihlášky. Jak na to? A jak vybrat tu správnou střední školu? Přinášíme tipy nejen pro rodiče.

Jak podat elektronickou přihlášku?

Přehledný návod na videu zveřejnil Cermat, který státní přijímačky připravuje. Ve dvou spotech se dozvíte, jak vyplnit přihlášku s využitím elektronického podpisu i bez něj.

Elektronická přihláška, kterou vyplňují rodiče

Elektronická přihláška, kterou vyplňuje zletilý zájemce

Jak vybrat střední školu?

1. Poznat sám sebe

Nejprve je dobré si uvědomit, pro co má žák vlohy, co mu jde, co by ho mohlo bavit a co má potenciál růstu. Vycházejte z toho, co dítě baví, v čem se mu daří, pro co má nadání, zda je manuálně zručné nebo zda je tu předpoklad spíše pro intelektuální činnosti. Uvědomte si jeho přednosti i slabá místa, což porovnejte s požadavky pro studium i budoucí povolání. Berte v potaz i sny a přání dítěte – jakou má představu o svém nadcházejícím profesním i osobním životě.

Snažte se zodpovídat otázky upřímně a netlačit dítě do něčeho, o co nejeví zájem nebo co mu nejde. Vyslechněte si jeho náhled a dejte mu zpětnou vazbu. Pro dítě je důležité porovnat reakce blízkých s jeho vlastním názorem.[1] Pokud má konkrétní studijní záměr, měl by ho prokonzultovat – s vámi jakožto s rodiči, s jinými příbuznými, s kamarády, učiteli nebo například s výchovným poradcem. Podstatné je, aby žák vybraným osobám věřil.[2]

2. Přehled o profesích

Možná, že vaše dítě ví, čím chce profesně být. Pokud ale váhá, je na místě se zamyslet nad tím, k jakému povolání tíhne. Může zkusit pozorovat lidi kolem sebe a zaměřit se na to, kdo co dělá, kde to dělá a jakým způsobem. Je vhodné všímat si i detailů zahrnujících samotnou pracovní činnost, ale i prostředí, pomůcky, pracovní dobu nebo smysl a význam dané práce. Vybraná profese by pak měla také odpovídat jeho schopnostem a možnostem. Popisy jednotlivých povolání jsou na webu Národní soustavy povolání.

Jestliže dítě netuší, jaká práce by ho mohla zajímat, lze udělat průzkum, jaké profese jsou zrovna perspektivní nebo je v nich dobré uplatnění.

3. Obor studia

Když zjistíte, který obor by mohl být pro dítě atraktivní nebo vede k vybranému povolání, prozkoumejte, které školy nabízí jeho studium. Zejména v souvislosti s vybranou školou přihlédněte i k dalším detailům – zda je možné v oboru získat výuční list nebo maturitu, jestli se platí školné, jaké jsou podmínky přijetí, kolik uchazečů se hlásí, zda jsou úspěšní u závěrečných zkoušek, jestli nachází uplatnění na pracovním trhu nebo zda byli absolventi úspěšní při přijímacím řízení na další stupeň škol. Dále zjistěte, jaké mimoškolní aktivity škola případně nabízí a jak je její činnost napojena na praxi v daném oboru. Současně zvažte, jak daleko od vašeho bydliště se škola nachází a jestli je možné pohodlně dojíždět či je potřeba zajistit ubytování na internátě.

Taktéž je možné vytipovat obory, které žáka zaujmou a na základě toho poté určit, k jaké profesi by vedly a zda by byl schopný takové povolání vykonávat. Lze postupovat i vyřazovací metodou a vylučovat obory, které dítě odrazují.

4. Návštěvy škol

Pokuste se zjistit o vybraných školách co nejvíce informací. Je možné vypsat si seznam výhod a nevýhod zvolených škol, abyste případně mohli výběr zúžit. Důležitý je i první dojem, proto navštěvujte dny otevřených dveří nebo akce představující střední školy. V případě plánování návštěvy školy nebo například veletrhu si připravte otázky, na které jste nenašli odpovědi na webu školy nebo v jiných zdrojích. Podívejte se do více škol, abyste mohli prostředí, přístup pedagogů nebo atmosféru porovnávat. Vhodné je sehnat i reference školy. Ty je možné najít na internetu nebo se pobavte se studenty, kteří na škole už studují.

Příprava na přijímací řízení

Zjistěte si podmínky přijetí a snažte se připravit na přijímací zkoušku. V případě střední školy jsou na stránkách CERMATu k dispozici testy z minulých let. Některé školy nabízí možnost přijímaček nanečisto nebo přípravné kurzy.

Když nevíte

Pokud si stále nejste jistí, který obor je pro vaše dítě vhodný, je možné využít kariérového poradenství. Je na místě obrátit se na odborníky ve škole nebo mimo ni. Lze oslovit třídního učitele, výchovného poradce, školního psychologa nebo informační a poradenské středisko úřadu práce ve vašem regionu. Pokud dochází k závažnějším problémům s učením, je možné navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Zde se žák dočká metodické pomoci, návrhu řešení i doporučení, jakou cestou se vydat.