Učit děti správným finančním návykům a dovednostem je vhodné již od jejich útlého věku. Pokud děti budou tušit, co je v dospělosti čeká, mohou se vyhnout nežádoucím chybám. Měly by znát hodnotu peněz a mít ve financích povrchní přehled – chápat, proč jsou některé produkty drahé nebo že v případě půjčky budou muset vrátit víc peněz. Děti se navíc učí rychle, jsou přizpůsobivé a to, co se v dětství naučí, je bude provázet celý život. Nikdy není pozdě začít děti zasvěcovat do světa financí a zajistit jim tak lepší vyhlídky na budoucnost.

Základní zásady pro zacházení s penězi

Předpokladem pro to, aby si děti osvojovaly základy finanční gramotnosti, je kapesné. O tom byste mohli začít uvažovat v období nástupu dítěte do první třídy. V této době dítě již základní znalosti o financích má a je na místě pokročit na další úroveň. Pokud dáte dítěti peníze navíc k narozeninám nebo svátku, pochopí, že peníze nejsou zadarmo. Ovšem na druhé straně některé věci zdarma děláme. Například dbejte na to, aby finanční odměna nebyla motivací k udržování si dobrého prospěchu ve škole nebo k výpomoci v domácnosti. Důležité je zejména o financích mluvit.

Kroky, jak v domácí výuce finanční gramotnosti postupovat

Základem jsou vaše znalosti. Proto je důležité, abyste sami měli přehled. Toho docílíte například tím, že budete číst knihy o investování nebo si ustálíte domácí finanční rozpočet a budete vědět, jak a na čem šetřit. Dále si budete uvědomovat důležitost finanční rezervy nebo pravidelného spoření.

Děti se nejlépe naučí skrz vlastní zkušenost, která bude pod vaším dohledem. Zkuste vybranou oblast krátce vysvětlit, vzápětí ukázat na názorném příkladu a následně dát dítěti prostor, aby si to samo vyzkoušelo. Je pravděpodobné, že budou přicházet chyby. To je normální, jen je potřeba se z nich poučit.[1]

Peníze si vyděláváme

Dospělý jedinec ví, že pokud chce na něco našetřit, musí zredukovat své výdaje nebo si vydělat více peněz. Tento princip je možné učit již malé děti. Měly by pochopit, že peníze k nám putují prostřednictvím naší síly a práce. Mohou s vámi například roznášet letáky nebo jít někdy vyplet záhonky u souseda. Přivýdělek může být jednorázový nebo pravidelný. Je však nevhodné, aby se jednalo o domácí práce – ve vaší domácnosti. Tam by děti měly pomáhat bez vidiny odměny.

Kontrola nad vlastními penězi

Je třeba, aby děti ovládaly vlastní finance. Jinak by mohly nabýt dojmu, že se ani v dospělosti nebudou muset o peníze starat. Nepochopí finanční zodpovědnost a například neodhadnou, že už příliš utrácejí. Pokud děti chcete učit právě zodpovědnosti, zkuste jim svěřit některou část domácího hospodářství. Jestli máte například měsíčně vyčleněnou konkrétní částku na oblečení a hračky, předejte část této částky dětem. Uvidíte, jak s ní budou nakládat. Může jít třeba o pár set korun z celkové výše pár tisíců, které vám na oblečení a hračky připadá.

Finanční cíle a šetření

Jak bychom měli být zvyklí v dospělosti, tak i v dětství je na místě umět si stanovit finanční cíl a pochopit, jak je možné ho dosáhnout. Pokud dítě bude chtít například mobil za určitou částku, pomozte mu porozumět tomu, že by si mělo dát každý měsíc stranou přijatelnou výši kapesného. Tím na telefon za nějakou dobu našetří. Zároveň se tak naučí nedávat peníze za něco, co nepotřebuje. O důvodech jeho nákupů si s ním můžete pohovořit. Jestliže někdy nepochopíte, proč dítě za něco utratilo peníze, dejte mu možnost to vysvětlit. Mohli byste zjistit, že nákup měl pro dítě smysl.

Placení účtů včas

Naučte své děti, že účty se musí platit ve stanoveném termínu. Pokud má například telefon, můžete zodpovědnost za uhrazení faktury nechat na něm. Jedině tak si dítě vyzkouší, že když nezaplatí, nebude možné službu využívat. Příště si vzpomene. Avšak i přesto platby občas zkontrolujte.

S tím souvisí fakt, že dluhy mohou být nebezpečné. Jde ale o problematiku, kterou pochopí spíš starší děti. Nejprve by totiž měly proniknout do tajů úvěrů nebo kreditních karet. V každém případě je dobré děti naučit, že kamarádům se nedluží a zároveň čím vyšší jsou částky při splácení, tím víc se ušetří na úrocích.

Osobní rozpočet

Tvorba osobního rozpočtu nemusí zahrnovat složité grafy. Jde o vysvětlení podstaty a nakonec je i žádoucí, aby plánování bylo jednoduché. Komplikované plány by děti mohly odrazovat. Je nutné naučit je to, že měsíční kapesné (později výplata) by mělo být segmentováno. Část si například určí pro osobní utrácení, část na dárky pro blízké a část na počítač, který si chtějí pořídit.

Přečtěte si také, jak docílit toho, aby děti četly. Anebo jak pro děti správně vybrat zájmový kroužek.