Přinášíme tipy, jak zvládnout přípravy na maturitu s přehledem – jak si umět zorganizovat čas, na co se zaměřit a jak úspěšně odmaturovat. Zdárné absolvování maturitní zkoušky totiž není jen o naučení se látky. Předmaturitní příprava spočívá v mnoha detailech. Zároveň se jedná o způsoby, které maturantům usnadní práci a zkoušku dospělosti pak lze zvládnout zdárně i bez stresu.

Mějte přehled o konání maturity

Na začátku je vhodné si ujasnit, co vás čeká. Kdy se maturita koná, jaké má fáze, kam se máte dostavit nebo jak bude maturitní zkouška hodnocena. Čím více informací si zjistíte, tím se můžete cítit sebejistěji.

Mějte dostatek materiálů

Pokuste se shromáždit potřebné učební materiály. Pokud to zatím není možné, snažte se mít alespoň přehled o dosud dostupných výukových materiálech a zároveň mít v hlavě srovnané, do kdy nebo při jaké příležitosti si doplníte zatím chybějící zbytek.

Vlastní zápisky nebo profesionální publikace

Materiály lze získat hned z několika zdrojů. Základem pro vás budou pravděpodobně vlastní zápisky z hodin. Pokud nemáte poznámky v dostatečné kvalitě, zkuste se poptat spolužáků. Je také možné, že jste při výuce nestihli probrat veškerou látku nebo probírané učivo neodpovídá pořadí maturitních otázek. Můžete se učit z publikací, kde se nachází přehledy látky, zpracovaná témata nebo otázky s odpověďmi. Taktéž je možné využít materiály maturantů z minulých let. Lze oslovit studenty, co studovali na vaší škole, nebo využít dokumentů, o které se dělí maturanti z celé republiky prostřednictvím internetu.

Potřebujete doučování?

Nabízíme 10 rad, jak se efektivně doučovat.

Práce ostatních studentů vám poskytují mnoho výhod. Sami je zpracovali za tím účelem, aby se z nich na maturitu dobře učilo. Je možné takových materiálů stáhnout více a pak je porovnávat nebo kombinovat. Pokud potřebujete doplnit pouze některé maturitní otázky, můžete si na internetu obstarat pouze je. Není nutné kupovat celou publikaci. Podívejte se například na Seminarky.cz.

Naproti tomu výraznou výhodou knižní publikace je správnost údajů. V případě materiálů pocházejících od studentů není jisté, že jsou informace ověřené. V knize je učivo zpracované v jednotném stylu, což na vás může působit uceleně a látka pro vás bude lépe pochopitelná. Některé publikace obsahují i cvičení, kde si můžete vyzkoušet, jak na tom se znalostmi zatím jste. Nejspíš oceníte i fakt, že není potřeba nic tisknout. Nahlédněte na Kampomaturite.cz, kde najdete většinu vydaných učebnic, které jsou určeny k maturitě. Není nutné ale spoléhat pouze na publikace, informace můžete objevit i jinde. V nově vydaných knihách nebo na internetu. Zpozorněte ale u zdrojů, ne všechny jsou důvěryhodné.

Doučování online

Máte nedostatky v nějakém předmětu? Stačí pár lekcí online i prezenčně a budete se hned lépe orientovat.

Mějte časový plán

Ujasněte si svoji strategii učení. Dodržování časového plánu vyžaduje dávku disciplíny, ale obvykle přináší žádané ovoce. Shromáždění učebních materiálů je pro tvorbu harmonogramu učení významné plus. Čím víc věcí si zajistíte včas, tím méně ve stresu byste mohli v průběhu příprav být.

Jak se efektivně učit?

Dbejte na to, abyste se připravili na všechny maturitní otázky. Podívat se na polovinu a doufat ve štěstí by se nemuselo vyplatit. O zkušenosti se s vámi mohou dělit i starší studenti. Ovšem v případě předávání informací od studentů, kteří již odmaturovali, buďte obezřetní. Mohou maturitu zlehčovat nebo vás naopak zbytečně strašit. Vnímání zkoušek je individuální.

Naučte se cizí jazyk

Potřebujete zdokonalit cizí jazyk, nebo se ho naučit od začátku? Využijte i výuku online.

Nejlepší způsob učení je projít všechny otázky alespoň třikrát a nejprve se zaměřit na stěžejní informace. Tak se naučíte přibližně na trojku. Následně se pokuste doučit se další podrobnosti. Pokud byste se začali učit vše najednou, mohlo by se stát, že o to méně věcí si zapamatujete. To může vyvolat paniku. Mějte na paměti, že zapomínání látky nastává již den poté, co se ji naučíte. Efektivní postup je vrátit se k již naučené látce do tří dnů a poté zhruba po týdnu. Tak se budou oživovat vaše paměťové stopy a dojde k utužení vědomostí.[1]

Při plánování myslete na to, že je obecně výhodné připravovat se na maturitní předměty během celého studia a před maturitou učení zintenzivnit. Pakliže máte ambice odmaturovat výborně, vytvořte si harmonogram učení před samotnými zkouškami. Stanovte si, kolik otázek si za jaký čas zopakujete. Můžete mít rozvrh okruhů na den. Následně se snažte plán dodržovat. Zda vám prospěje učit se před konáním maturity celé dny, nebo budete potřebovat pauzy, musíte už vědět sami. Ve finální fázi příprav je přirozené pociťovat nervozitu. Pokud ale stres přeroste přijatelnou míru a objeví se nízká motivace nebo jiné psychické problémy, je na místě situaci konzultovat s odborníkem.

Cvičné testy

Pro zvládnutí zkoušky je vhodné zachovat klid. K tomu vám pomůže absolvování maturity nanečisto. Lze vyplňovat vzorové testy nebo přímo ty z minulých let. Řada učitelů vás nejspíš bude zkoušet i v hodinách.