Asociace autoškol spolu s Ministerstvem dopravy představila na podzim novou sadu třiceti otázek pro závěrečné testy v autoškolách. Tentokrát se zaměřením na reakční dobu řidiče a na správné dodržení odstupu mezi vozidly. Vyzkoušejte si nové otázky v našem kvízu.

Znáte pravidlo dvou sekund?

Důležitým tématem v nových testech je věnování se řízení. To znamená upozornění na činnosti, které odvádějí pozornost řidiče, a bezpečná vzdálenost. Jiří Novotný z Asociace autoškol ČR poukazuje na nejdůležitější otázku, se kterou mají řidiči na silnicích v reálné praxi velký problém. A jedná se o otázku: „Jak určit optimální bezpečnou vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem?“[1]

První sada nové generace otázek pro autoškoly je oproti starším otázkám mírně složitější. Přibylo 100 statických otázek a ve druhé a třetí sadě je navíc i devět dynamických otázek skládajících se z animací a videí. Celkem je nyní 130 nových a k tomu 20 dynamických otázek.

Asociace autoškol a ministerstvo dopravy by se chtěly dostat na 1 400 otázek. V současnosti je jich přibližně 900. Každý žadatel řeší u závěrečných testů 25 příkladů.

Vyzkoušejte si testy z autoškoly. Máme pro vás sadu otázek a na konci i odpovědi:[2]

1. S jakým rizikem může řidič počítat při jízdě za označeným výcvikovým vozidlem autoškoly?

Testy v autoškole 2023 (Foto: Noveotazky)
Testy v autoškole 2023 (Foto: Noveotazky)

a. S tím, že vozidlo autoškoly může doprovázet žadatele o ŘO na motocyklu při výcviku nebo při závěrečných zkouškách.

b. Nemusí brát zřetel na žádné zvýšené riziko.

c. S žádným rizikem. Nemusí brát ohled na tyto účastníky silničního provozu.

2. Ve vyobrazené dopravní situaci by měl řidič nákladního automobilu nebo autobusu v obci:

Testy v autoškole 2023 (Foto: Noveotazky)
Testy v autoškole 2023 (Foto: Noveotazky)

a. Jet nejvýše rychlostí, která je dána obecnou úpravou silničního provozu, není při tom nutno předvídat okolnosti vedoucí k náhlé nutnosti zastavit vozidlo.

b. Jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen bezpečně zastavit vozidlo.

c. Jet minimálně 50 km/h.

Kupujete starší auto?

Zjistěte skutečný stav kupovaného vozidla. Dohledáte například historii poškození i skutečný stav najetých kilometrů.

3. Řidič na motocyklu nesmí přepravovat na druhém sedadle osobu mladší:

a. 12 let.

b. 10 let.

c. 15 let.

4. Přepravovaná osoba při jízdě na motocyklu se musí:

a. Vždy alespoň jednou nohou dotýkat stupačky.

b. Nohama dotýkat stupaček pouze ve věku nad 18 let.

c. Nohama dotýkat stupaček.

5. Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped po komunikaci, kde není chodník, musí užít:

a. Levé krajnice nebo levého okraje vozovky.

b. Pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

c. Kterékoliv krajnice nebo okraje vozovky.

6. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je předepsaný bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty řidičem motorového vozidla:

a. Nejméně 1,5 m.

b. Nejméně 1 m.

c. Nejméně 0,5 m.

7. Jaký úmysl signalizuje nevidomý chodec, který mávne bílou slepeckou holí směrem k vozovce?

a. Zastavit vozidlo MHD mimo vyznačenou zastávku.

b. Přejít vozovku.

c. Zastavit vozidlo taxislužby.

8. Smí chodec vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy?

a. Nesmí. Nachází-li se již na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

b. Nesmí pouze v případě, kdy vozidlo s právem přednostní jízdy užije zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy a zároveň i povinné zvukové výstražné znamení.

c. Smí.

Správné odpovědi:

  1. Správná odpověď: A
  2. Správná odpověď: B
  3. Správná odpověď: A
  4. Správná odpověď: C
  5. Správná odpověď: B
  6. Správná odpověď: B
  7. Správná odpověď: B
  8. Správná odpověď: A