Vzdělávání

Vzdělání nám nikdo nevezme. Věnujme proto sami sobě pozornost. Také školství je téma s vysokou prioritou. Procesem vzdělávání procházíme celoživotně a současně se jedná o něco, co náš život výrazně formuje. Přečtěte si tipy a aktuální dění z oblasti edukace.