Stoicismus je nejvlivnější filosofický směr helénistické filosofie. Jeho cílem je mimo jiné žít v souladu s přírodou a rozumem, kdy vše ostatní, jako například bohatství či sláva, je lhostejné. Je potřeba, abychom se smířili s okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit. Tak se vyrovnáme se skutečností a dosáhneme duševního klidu. Možná právě stoický klid vám je povědomý, jedná se o poměrně známé slovní spojení. Podívejme se, jak ho docílit.

Co vám stoicismus přinese?

V současné době je na nás vyvíjen velký tlak, který si často ani neuvědomujeme. Doba ale vyžaduje rychlost, efektivnost a zároveň pohodlnost. Důraz je kladen na výkon a výsledky. Býváme ve stresu. Pomoc lze hledat například u terapeutů nebo ve 2000 let starém myšlení.

Stoicismus je nástroj, který může použít kdokoli. Míváme období, kdy se hroutí naše plány, očekávání i komfort. Zda události, které se nám dějí, můžeme nebo nemůžeme ovlivnit, je otázka pro každého z nás. Avšak to, jak na okolnosti reagujeme, můžeme ovlivnit v každém případě. Tedy každé nepohodlí lze proměnit v příležitost prostřednictvím naší reakce.

Vládce Marcus Aurelius, diplomat Seneca nebo otrok Epiktétos v těžkých časech kultivovali sílu své mysli. Poté praktikovali vděčnost v dobách dostatku a sílu vůle ve chvílích utrpení. Díky stoicismu budovali kvalitní vztahy a získali objektivní náhled na každodenní život.[1]

Jak se stoickému klidu přiblížit?

Stoicismus je strategie, jak vyzrát na vlastní mysl. Zkusme ji tedy ovládat. S tréninkem to půjde čím dál lépe. Lze vyzkoušet i meditace, díky kterým se stáváme všímavějšími. Základem je umět mysl připravit i na nenadálé skutečnosti. Toho docílíme tak, že snížíme svá očekávání. Neanalyzujme situace dopředu, nedělejme předběžné závěry nebo nepišme možné scénáře. Ve chvíli, která nám bude nepohodlná, se sami sebe zeptejme, co nejhoršího může nastat. To nám pomůže vypořádat se s úzkostí z nadcházejících událostí, protože si uvědomíme, co je opravdu důležité. V případě každodenních situací jako například zkouška nebo pohovor totiž zjistíme, že i nejhorší scénář není zase tak hrozný. Nezemřeme my ani nikdo blízký.

Další cesta, jak se blížit ke stoickému klidu, je skrz otázku, zda s danou situací můžeme něco udělat. Jestliže se nacházíme v nesnázi, kdy nás něco tíží, čeká nebo znepokojuje, zeptejme se sami sebe, jestli a jak můžeme situaci ovlivnit. Pokud něco ku prospěchu věci udělat můžeme, udělejme to. Když to není v našich silách, přestaňme se tím trápit.

Jednoduchým návodem může být i doporučení, ať konáme správné věci a pokračujeme dál. Stoicismus je totiž přístup k životu, životní styl. Je to nástroj k vlastnímu zdokonalování, kdy budeme oceňovat sami sebe my i ostatní. Zároveň se snažme nepřikládat hodnotu věcem, které nemáme pod kontrolou. Protože tím se naše kontrola rozplývá.

Získáme nadhled

Při odpovídání na otázky se snažme být objektivní. Prostřednictvím takových cvičení získáme na věc náhled z jiné perspektivy a současně můžeme trénovat vlastní kreativitu a zvídavost. Pokud budeme odhalovat podstatu věcí, budeme se odpoutávat od negativních myšlenek, které nám chtějí namluvit, že se situace nepovede. Díky stoicismu a kladeným otázkám se navracíme do přítomnosti. A právě v přítomnosti můžeme události (které se nás ovšem týkají) nejlépe ovlivňovat, což vám může připomínat i filosofii buddhismu.