Přišli jste o práci a nevíte, jak si zažádat o podporu? Jak dlouho budete smět dávky pobírat? A na co si dát pozor při dobrovolném odchodu z práce? Tady jsou odpovědi na základní otázky.

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Základní podmínkou je, že během posledních dvou let musíte odvést důchodové pojištění nejméně za 12 měsíců. To za vás může dělat zaměstnavatel, nebo vy sami jako OSVČ.[1]

Potřebná doba pojištění může být nahrazena v případě, že:

 • pečujete o dítě ve věku do 4 let
 • pečujete o člověka, který je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
 • pečujete o dítě mladší 10 let, které se považuje za závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I
 • pobíráte invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • vykonáváte dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s akreditovanou organizací
 • vykonáváte veřejnou službu (v průměru víc jak 20 hodin v kalendářním týdnu)
 • jakožto osoba se zdravotním handicapem se připravujete na práci
 • trvá dočasná pracovní neschopnost

Darujte krevní plasmu

Získáte den pracovního volna, až 1600 Kč měsíčně a další výhody.

Kdo nárok rozhodně nemá?

Pobírání dávky v nezaměstnanosti není slučitelné s některou další státní podporou. Konkrétně jde o:

 • starobní důchod
 • dávky nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská nebo vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství)

Co všechno vás čeká na úřadu práce? (Foto: Mpsv.cz)
Co všechno vás čeká na úřadu práce? (Foto: Mpsv.cz)

Dále se nesmíte ztotožnit s následujícími řádky:

 • dostali jste výpověď za hrubé porušení pracovních povinností, a to šest měsíců před zařazením do evidence uchazečů
 • máte nárok na výsluhový příspěvek, který by byl vyšší než podpora v nezaměstnanosti
 • máte povolený přivýdělek
 • není možné, abyste se stali uchazečem o zaměstnání (například aktivně podnikáte, máte příjem z členství v představenstvu, pobíráte odměnu za funkci jednatele nebo společníka)

Kolik peněz dostanu?

Dávka se odvíjí od vašeho průměrného měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Konkrétně se počítají částky za předchozí kalendářní čtvrtletí. Výše podpory ale postupně klesá. První dva měsíce dostanete 65 % průměrného čistého výdělku. Další dva měsíce to už je 50 %. A zbývající měsíce částka klesne na 45 %.

Stručně řečeno – kdo vydělával víc, tak i víc od státu dostane. Samozřejmě existuje určitý strop. Největší možný měsíční příspěvek v letošním roce činí 22 798 Kč.

U živnostníků se podpora odvíjí od výše odváděných záloh. Pokud odvádíte minimální zálohy na sociální pojištění, tak očekávejte minimální možnou částku.

Trendy vychytávky za super ceny

Široká nabídka gadgetů, o kterých jste nejspíš ani nevěděli, že existují.

Jak dlouho můžu peníze čerpat?

Takzvaná podpůrčí doba je časově omezená. Délka pobírání se odvíjí od věku uchazeče. Přihlíží se k tomu, že starší lidé mohou mít větší problémy při shánění nové práce. Rozhodující je věk v den podání žádosti:

 • do 50 let můžete pobírat dávku maximálně 5 měsíců
 • od 50 do 55 let je maximum 8 měsíců
 • nad 55 let je délka omezená na 11 měsíců

Co se stane, když překročím lhůtu? Kolik budu nově pobírat?

Nestačil vám stanovený počet měsíců na to, abyste si našli novou práci? Pobíraná částka vám značně klesne. Základem bude dávka ve výši životního minima. Pro jednotlivce to činí 4 860 Kč. A pokud nebudete podle úřadu práce dostatečně aktivní při hledání zaměstnání, tak vám stát přizná jen existenční minimum, tedy 3 130 Kč.

Kam mám podat žádost?

Jsou dvě možnosti, jak podat žádost o podporu v nezaměstnanosti: osobně na úřadu práce, nebo elektronicky.[2] Pokud zvolíte první variantu, tak se nejdříve musíte dostavit na úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Teprve až další schůzky si můžete domluvit na jiné pobočce, která je pro vás dostupnější.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí možnost elektronické žádosti. Tu můžete poslat prostřednictvím Identity občana. K tomu potřebujete mít potvrzenou totožnost například bankovní identitou, eObčankou nebo mobilním klíčem eGovernmentem. Využít můžete také datovou schránku nebo e-mail s elektronickým podpisem.

Co potřebuju k vyřízení žádosti?

Musíte doložit, že na dávku máte nárok. Může to být potvrzení od zaměstnavatele o výši průměrného výdělku, čistě jen potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, evidenční list důchodového pojištění, a pokud jste OSVČ, tak musíte doložit, že jste řádnou dobu odváděli odvody na sociální pojištění.

Další náležitosti vyplňuje zaměstnavatel nebo si zajistí úřad práce. Jde například o potvrzení, že jste obdržel nebo neobdržel odstupné.

Dali jste výpověď sami, nebo jste uzavřeli dohodu? Tím se leccos změní

Dobrovolný konec, a do toho se počítá právě i dohoda se zaměstnavatelem, se projeví ve výši pobírané podpory. Hned od prvního měsíce budete mít nárok jen na 45 % předchozího čistého výdělku.

Stát naopak zohlední, pokud jste z práce odešli, byť dobrovolně, ale ze závažného důvodu. Ten musíte zmínit hned v žádosti o podporu. A rovněž musí být uveden v případné dohodě se zaměstnavatelem.

Pokud ukážete snahu, že máte zájem získat práci, budete mít výhodu (Foto: GettyImages.com)
Pokud ukážete snahu, že máte zájem získat práci, budete mít výhodu (Foto: GettyImages.com)

Dávka se vám nekrátí v případě:

 • nezbytné péče o dítě ve věku do 4 let
 • nezbytné péče o osobu blízkou nebo trvale žijící ve společné domácnosti
 • docházky dítěte do předškolního zařízení
 • povinné školní docházky dítěte
 • zdravotních důvodů (lékařem potvrzených)
 • okamžitého zrušení pracovního poměru z vaší strany z důvodu, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu
 • jiných vážných důvodů, například etických, mravních nebo náboženských

Úřad práce uvedený důvod posoudí a rozhodne, zda je relevantní. V případě zamítnutí můžete podat odvolání, při opakovaném odmítnutí máte možnost obrátit se na soud.

Co když dostanu odstupné?

Pokud máte v práci nárok na odstupné, tak se vám odloží počáteční doba pobírání podpory v nezaměstnanosti. Nic se vám nekrátí – ani doba, ani peníze.

Nemůžu doložit výdělek. Co mám dělat?

I to se může stát. Z nějakého důvodu nelze určit průměrný příjem nebo nemůžete doložit svůj předchozí výdělek. Pokud splníte všechny další podmínky, tak se vám vypočítá výše podpory následujícím způsobem:

 • první dva měsíce jako 0,15násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2023 tak výsledná částka činí 5 596 Kč)
 • třetí až čtvrtý měsíc jako 0,12násobek průměrné mzdy (4 717 Kč)
 • zbývající měsíce jako 0,11násobek (4 324 Kč)
 • při rekvalifikaci se to vypočítává 0,14násobkem po celou dobu (5 503 Kč)

Jaké jsou bonusy při rekvalifikaci?

Když už jsme zmínili rekvalifikaci, tak si můžeme říct, jak se vám v tomto případě vypočítává podpora při klasickém doložení výdělku. Dělá to 60 % předchozího průměrného čistého výdělku. Částka se navíc už nijak nesnižuje. Projevená snaha najít si práci se tak vyplatí.

Pokud se účastníte rekvalifikačních kurzů, zvýší se vám také maximální hranice pobírané dávky. Zatímco bez nich strop činí v letošním roce 22 798 Kč, s rekvalifikací to je 25 549 Kč.