Zahájení samostatně výdělečné činnosti se z administrativního hlediska může zdát složité. Mnohé začínající podnikatele mohou napadat otázky typu „Jak zařídit živnostenský list?“ nebo „Kolik stojí živnostenský list?“. Odpovědi nejen na ně naleznete v článku.

Jak zařídit živnostenský list?

V České republice je založení živnosti relativně snadné a díky digitalizaci je celý proces ještě pohodlnější a dostupnější. V tomto článku se podíváme na kroky, které je třeba podniknout pro získání živnostenského oprávnění.

Máte správný bankovní účet?

Každý podnikatel potřebuje dobře fungující bankovní účet.

Nejdříve je třeba navštívit příslušný živnostenský úřad, kam si určitě nezapomeňte vzít občanský průkaz nebo pas. Zaplatíte správní poplatek a vyplníte takzvaný jednotný registrační formulář. Pokud to druh vaší živnosti vyžaduje, budete muset také předložit doklady o dosažení příslušné kvalifikace a způsobilosti.

Co to je živnost?

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za dalších podmínek stanovených zákonem. Tato definice je důležitá, protože se na ni vážou další kroky a požadavky při založení a správě živnosti.

Jaké jsou druhy živností?

Živnosti jsou podle zákona rozděleny do dvou základních skupin: ohlašovací a koncesované. První zmíněné mohou být provozovány na základě ohlášení, zatímco koncesované živnosti vyžadují povolení státu, takzvanou koncesi. Mezi koncesované živnosti patří například výroba a úprava lihovin, práce s výbušninami, pohřební služba nebo směnárenská činnost.

Ohlašovací živnosti se dělí do tří kategorií: řemeslné, vázané a volné. Řemeslné odvětví vyžaduje odbornou způsobilost, kterou lze prokázat vzděláním nebo praxí. Vázané živnosti vyžadují specifické podmínky a odbornou způsobilost, zatímco volné živnosti nevyžadují žádnou specifickou způsobilost. Kompletní seznam je uveden v přílohách číslo 1 až 4 živnostenského zákona.

Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář (JRF) nahrazuje různé formuláře potřebné při podnikání. Můžete ho použít i při komunikaci s živnostenským úřadem, správou sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnou. JRF sjednocuje požadované náležitosti z těchto úřadů do jednoho formuláře, což usnadňuje podnikatelům vyplňování. Sníží tak šanci, že uděláte při papírování chybu.

JRF umožňuje provést různé registrace a přihlášky ve vztahu k živnostenskému úřadu. Můžete tak vyřídit žádost o koncesi, oznámení o změně nebo doplnění údajů, ohlášení živnosti a také její přerušení, ukončení nebo pokračování v ní.

Počty OSVČ jsou rekordní

K datu OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
K 30. 6. 2023 666 334 455 580 1 121 914
K 30. 6. 2022 646 926 453 112 1 100 038
K 30. 6. 2021 626 005 444 330 1 070 335
K 30. 6. 2020 612 176 437 739 1 049 915
K 30. 6. 2019 599 001 429 081 1 028 082
K 30. 6. 2018 591 004 417 352 1 008 356
K 30. 6. 2017 585 296 406 807 992 103
K 30. 6. 2016 586 769 403 912 990 681
K 30. 6. 2015 592 538 395 204 987 742
K 30. 6. 2014 600 905 384 322 985 227
K 30. 6. 2013 624 942 371 054 995 996
K 30. 6. 2012 648 492 363 150 1 011 642
K 30. 6. 2011 663 991 342 332 1 006 323
K 30. 6. 2010 649 116 328 507 977 623
K 30. 6. 2009 666 606 290 570 957 176
Zdroj: ČSSZ

Kde založit živnost?

Ohlásit živnost můžete buď prostřednictvím živnostenského úřadu, nebo libovolného kontaktního místa Czech POINT. Pokud se rozhodnete pro návštěvu kontaktního místa Czech POINT, připravte se na uhrazení dodatečného správního poplatku ve výši 50 Kč.

Osobně

Jestliže se rozhodnete si vše vyřídit osobně, musíte vyplnit již výše zmíněný jednotný registrační formulář, který získáte na živnostenském úřadě nebo si vytisknete sami. Mějte připravený občanský průkaz. Následně uhradíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Vyplněný formulář odevzdáte na daném úřadě a po splnění podmínek obdržíte oprávnění.

Online a poštou

Oprávnění můžete získat i online. Pokud máte datovou schránku, vyplňte formulář, ofoťte ho a zašlete datovou schránkou na příslušný úřad. Nemáte-li datovou schránku, můžete formulář zaslat poštou. V obou případech platí stejné podmínky a postup jako při osobním založení živnosti.

Jak zjistím, že mám živnostenský list?

Úřad provede nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení zápis do rejstříku. Vydá vám výpis a přidělí IČO. Můžete si to sami zkontrolovat na internetu v živnostenském rejstříku.

Jak pozastavit živnost?

Nejde vám podnikání tak, jak si představujete, nebo zkrátka potřebujete pauzu? Můžete ho přerušit na několik měsíců. Úřad vám pozastaví živnost maximálně na rok. Pokud vám to nebude stačit, můžete požádat o prodloužení na další rok.

Komu musím přerušení živnosti ohlásit?

Přerušení živnosti je nutné nahlásit do 8. dne následujícího měsíce správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Nebudete tak muset platit zálohy na pojistné. Je však třeba mít na paměti, že období přerušení se nepočítá jako odpracovaná doba pro nárok na důchod. Dále je nutné informovat o přerušení finanční úřad, a to do 15 dnů.

Naopak se nemusíte obracet na živnostenský úřad, ale je lepší to udělat. Dostavit se můžete na jakoukoli pobočku.

Pokud chcete celý proces zjednodušit, můžete vše oznámit ve změnovém listu jednotného registračního formuláře, kde vyplníte období přerušení (v kolonce 05). Tímto formulářem můžete rovnou informovat všechny potřebné instituce. Ohlášení můžete podat osobně na živnostenském úřadě nebo prostřednictvím pošty, elektronicky s elektronickým podpisem nebo do datové schránky.

Jak zrušit živnost?

Chcete definitivně ukončit své podnikání? K tomu je zapotřebí změnový list a žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Vyplňte v něm všechny své živnosti. Poté ho odevzdejte na živnostenský úřad nebo Czech POINT. I v tomto případě můžete vše vyřídit elektronicky nebo poštou.

Stejně jako v předchozím případě (pozastavení živnosti) informujte v daných lhůtách příslušné instituce o vašem rozhodnutí. Pokud máte zaměstnance, poskytněte jim dvouměsíční výpovědní lhůtu a odpovídající odstupné při ukončení jejich pracovního poměru.

Pro více informací a detailní návody doporučujeme navštívit oficiální portál živnostenského podnikání.[1]

Kolik stojí založení živnosti a další poplatky?

  • 1 000 Kč za ohlášení živnosti
  • 1 000 Kč za žádost o koncesi
  • 500 Kč za ohlášení další živnosti (za stejný poplatek můžete v jednom okamžiku nahlásit i více živností)
  • 500 Kč za žádost o další koncesi
  • 500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese
  • 500 Kč za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
  • 100 Kč za změnu údajů v živnostenském listě (například adresy nebo jména)
  • 50 Kč za podání kontaktním místem veřejné správy (například Czech POINT) podle §72 živnostenského zákona
  • 20 Kč za jednu stránku úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku[2]

Často se ptáte

1️⃣ Co je potřeba na živnostenský list?

Jednoduše řečeno: 1. vyplněný jednotný registrační formulář; 2. občanský průkaz (případně datovou schránku); 3. jednorázový správní poplatek ve výši 1 000 Kč; 4. případné doklady prokazující vaši kvalifikaci

2️⃣ Jak získat živnostenský list?

K založení volné živnosti stačí ohlášení na živnostenském úřadě. Zajistit to můžete osobně, poštou nebo elektronicky. Potřebujete jen občanský průkaz nebo datovou schránku a zaplatit poplatek.

3️⃣ Co vše musí platit živnostník?

Každý podnikatel musí platit daň z příjmu, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Máte-li podnikání jako hlavní činnost, vztahují se na vás minimální částky pojištění. Ty platíte měsíčně jako zálohu, a to bez ohledu na to, kolik jste si skutečně vydělali.

4️⃣ Kolik se platí za živnostenský list?

Přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání činí 1 000 Kč. Přijetí další žádosti o koncesi vás vyjde na dalších 500 Kč.