Může se nám stát, že zaměstnavatel bude požadovat k životopisu i přiložení takzvaného motivačního dopisu. My však nevíme, co to je a jaké má mít tento dopis náležitosti? Nevěšme hlavu a neztrácejme naději. Námi napsaný článek pomůže sepsat vysněný motivační dopis, kterému náš budoucí šéf neodolá a díky kterému získáme svou práci snů.

Rozdíly mezi životopisem a motivačním dopisem

Hlavním rozdílem těchto dvou listin je, jak už je uvedeno výše, že životopis musíme zaměstnavateli předložit pokaždé, ale motivační dopis nikoliv.

Další odlišností je forma dokumentů. Zatímco životopis je strukturovaný, to znamená, že bývá sepsán pomocí bodů, případně krátkých vět, tak motivační dopis je popisný, bývá rozepsán klidně i do souvětí.

Posledním důležitým rozdílem je zaměření listin. Životopis se specializuje na to, co jsme již dokázali v minulosti. Motivační dopis se naopak orientuje na budoucnost.

Kdy zaslat motivační dopis

Motivační dopis se přikládá jako příloha k životopisu. Životopis je však dokument, který musíme zaměstnavateli poslat vždy, kdežto motivační dopis nemusí být vždy povinný, je však vhodné jej zaslat společně s životopisem, nic tím nezkazíme, ba naopak můžeme získat jen další plusové body. Je-li však v nabídce práce doslova uvedeno, že nemáme zasílat motivační dopis, raději jej tedy neposíláme.

Motivační dopis posíláme buď v programu MS Word, nebo popřípadě v podobě PDF souboru.

Jak napsat kvalitní motivační dopis

Neexistují jednotná pravidla, která by jasně definovala, jak má motivační dopis vypadat. Jasné je jen to, že motivační dopis musíme napsat na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíme. To znamená, že pokud se zajímáme o několik pracovních nabídek, tak každému zaměstnavateli pošleme originální motivační dopis.

Nikdy neposíláme různým zaměstnavatelům rozkopírované stejné motivační dopisy. Ideální délka motivačního dopisu činí jednu stranu o velikosti A4. Buďme struční a výstižní, bohatě postačí klidně jen tři až čtyři odstavce. Velkým plusem je zvolení stejné grafické úpravy a stejného typu písma jako u našeho životopisu. Vhodné jsou kratší věty než dlouhá souvětí. A hlavně musíme být pozitivní.

Co by měl motivační dopis obsahovat

V motivačním dopisu bychom se měli reprezentovat jako vhodní kandidáti na požadovanou pozici. Měli bychom zmínit všechny naše přednosti, proč zrovna my jsme těmi vhodnými budoucími zaměstnanci. Již podle názvu „motivační dopis“ nás jako první napadne, že by tento dokument měl prvotně obsahovat i naši motivaci k získání pracovního místa, proč jej tak moc chceme, co jsme eventuálně ochotni práci obětovat.

Nikdy nezapomínejme zdůraznit a podtrhnout naše silné stránky, které jsou vhodné k uplatňování na pracovní pozici a které s ní přímo korespondují.

Formální úprava motivačního dopisu

Motivační dopis rozdělujeme na odstavce a musí obsahovat šest základních částí, a to:

Hlavičku - hlavička obsahuje naše kontaktní údaje, ale také kontaktní údaje o zaměstnavateli, vhodné je též uvést datum, místo a název pozice, o kterou se ucházíme.

Oslovení – je důležité si zjistit informaci, komu je motivační dopis společně s životopisem zasílán, tedy, kdo je zodpovědný za nábor nových lidí, to můžeme zjistit na webových stránkách firmy nebo to může být uvedeno přímo v nabídce práce, nejlepší je oslovení typu „vážený pane/vážená paní“ + příjmení, neznáme-li pohlaví, musíme být neutrální, pokud nevíme ani jméno osoby, která nábor zařizuje, oslovíme osobu následovně: „Vážený/á zástupce/zástupkyně společnosti“ + jméno společnosti nebo „Vážený/á zástupce/zástupkyně marketingového/obchodního oddělení společnosti“ + jméno společnosti, popřípadě je tu možnost oslovení „Vážení“.

Tělo

Zajímavý úvod – v prvním odstavci uvedeme, o jakou pracovní pozici se ucházíme, kde jsme ji našli v nabídce a co nás na ní zaujalo

Hlavní část v druhém odstavci zmíníme své předchozí pracovní úspěchy a zkušenosti ve třetím odstavci popíšeme své dovednosti a schopnosti, které odpovídají danému pracovnímu místu, na škodu není ani zmínka o našich vizích a cílech..

Závěrečnou část - zde projevíme zájem o osobní setkání a poděkujeme za čas strávený nad čtením našeho motivačního dopisu a životopisu

Rozloučení – klasické rozloučení zní „s pozdravem“ a naše jméno, posíláme-li dokumenty poštou, nezapomínáme na vlastnoruční podpis.

Jak by neměl motivační dopis vypadat

Motivační dopis by rozhodně neměl být pouhým přeříkáním strukturovaného životopisu ve větách. Nemůže však ani životopis nahradit. Životopis a motivační dopis jsou dva rozdílné dokumenty, které spolu navzájem korelují.

Dále by neměl motivační dopis vyznívat jako vychloubání se. Je správně se umět pochválit, ale nic se nemá přehánět. Nemluvíme jen a jen o sobě.

Jak jsme upozornili v prvních řádcích, neposíláme firmám univerzální motivační dopis. Samozřejmostí je, že se nesmí v dokumentu vyskytovat pravopisné chyby, překlepy nebo dokonce lži. Nehrajme v žádném případě na city frázemi typu „již roky se snažím najít si práci.“ Ty nám rozhodně nepomohou a jen to vede u zaměstnavatele k přemýšlení, proč jsme tak dlouho nenašli práci. Nikdy, opravdu nikdy, si v motivačním dopisu neklademe podmínky nebo snad požadavky.

Motivační dopis snadno a rychle

Napsání kvalitního motivačního dopisu nám může otevřít bránu k získání pracovní pozice, o kterou projevíme značný zájem. Je vhodné tedy vědět, jaké náležitosti musí motivační dopis splňovat a čemu se naopak vyvarovat, pokud nechceme, aby náš motivační dopis v kanceláři smetli rovnou ze stolu. Neexistuje jednotné pravidlo toho, jak má motivační dopis vypadat a jak má být sepsán, ale některé informace musí motivační dopis obsahovat stůj co stůj. Které to jsou? No přece ty, které jsme uvedli v článku výše.