Schválení důchodové reformy je běh na dlouhou trať, proto vládní strany přišly se změnami, které jí budou předcházet. S velkou pravděpodobností se týkají i vás.

Důchody mužů a žen jsou stále rozdílné. Ženy za muži ve výši důchodů pořád zaostávají, ale díky takzvanému „výchovnému“ si ženy také přilepšily.

Pohlaví Průměrná výše důchodu v lednu 2023
ženy 18 255 Kč / měsíc
muži 20 710 Kč / měsíc

Důchodová reforma

Letos na podzim by se měla začít projednávat oficiální důchodová reforma tak, jak ji navrhl a představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Reforma by měla začít platit v roce 2025. Součástí důchodové reformy má být:

  • valorizace,
  • posun věkové hranice pro nástup do penze,
  • výše důchodů,
  • předčasná penze,
  • spoření na stáří a mnoho dalších parametrů.

Zhodnoťte své úspory

Registrujte se a investujte do různých akcií a dluhopisů z celého světa.

Valorizace

Slovo valorizace pochází z francouzského pojmu „valeur“, který v překladu znamená „zhodnocování, zvyšování hodnoty nebo ceny“. Valorizaci lze vymezit jako jeden z typů kompenzace nežádoucího dopadu inflace na hodnotové ukazatele, zejména různé formy důchodů a dávek.

Druhým způsobem je indexace. Valorizaci lze spočítat na základě indexu spotřebitelských cen (CPI). Index spotřebitelských cen je ukazatelem změny cen zboží a služeb. Měří změnu cen zboží a služeb v čase. Valorizace důchodů se vypočítává podle zákonem stanoveného vzorce.

Pokud například pobíráme důchod ve výši 1 000 Kč měsíčně a index spotřebitelských cen se zvýší o 2 procenta, pak se náš důchod zvýší na 1 020 Kč měsíčně.

Politici začali v současné době řešit parametry valorizace, k jejich změně by mělo dojít v krátké době. Soudobé přehnaně rychlé navyšování valorizace z důvodu inflace vede k faktu, že v roce 2023 může být důchodový systém 82 miliard Kč v minusu.

Srovnejme si důchodovou situaci v roce 2022 a v roce 2023 (tak, jak je předpokládána):

Rok Dluh v důchodovém systému
2022 25 miliard Kč
2023 82 miliard Kč

V roce 2023, konkrétně v červnu, dojde k další mimořádné valorizaci důchodů. I to je důvodem, proč je financování penze dále neudržitelné. Pravidla valorizace proto byla upravena – již nedojde k růstu zásluhové složky důchodu o 11,5 %. Namísto toho bude základní výměra 4 040 Kč zvýšena o 2,3 % (podle výše důchodu) a 400 Kč. Průměrný důchod se tak zvýší o 760 korun, čímž překročí hranici 20 tisíc korun. Jde o první krok, který má posílit dlouhodobou udržitelnost důchodového systému.

Úprava valorizačního mechanismu

Kromě jednorázové změny valorizace pro červen 2023 jsou plánovány také další změny. Konkrétní podoba a náležitosti důchodové reformy zatím nejsou známy, ovšem na stole jsou tři různé možnosti pro úpravu mechanismu.

  1. Nahrazení valorizace tak, jak ji známe. Namísto toho by důchodci dostali jednorázový příspěvek 5 000 korun.
  2. Zrušení mimořádné valorizace. Namísto toho by ke kompenzaci docházelo pouze jednou ročně, tedy v lednu.
  3. Možnost snížení mimořádné valorizace, která by pokryla pouze polovinu růstu inflace (namísto celého).

Posun věkové hranice pro nástup do penze

Podle prezidenta Petra Pavla nelze určit jednotný věk pro odchod do penze pro všechny profese stejně. Po zaměstnavatelích naopak chce, aby zaměstnance motivovali zůstat v práci do vyššího věku, než je minimální nutnost. Také by ocenil, kdyby zaměstnavatelé poskytovali práci i lidem vyššího věku.

Věk odchodu do penze se neustále zvyšuje, v letech 2030–2039 by se měl zastavit na 65 letech, avšak odborníci doporučují, aby se hranice stále pomalu posouvala. Vláda však chce zohlednit náročnější profese, ve kterých by mohli lidé do důchodu odcházet dříve (toto je již schváleno pro zdravotnické záchranáře a pro členy podnikových hasičských sborů). Naopak u profesí, které nejsou fyzicky náročné, by se hranice věku odchodu do penze prodloužila.

Zásluhová složka důchodu

Předmětem důchodové reformy by měla být také zásluhová složka důchodů. Ta bude vypočtena na základě odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí. Výchova budoucí generace, která bude financovat důchodový systém, je totiž značně nákladná. Jde tak zároveň o obecné posílení rodinné politiky.

Délka pojištění

Abyste měli v této době nárok na důchod, je třeba splnit určitou délku doby pojištění. Aktuálně jde o 35 let placení sociálního pojištění, ovšem reforma by tuto dobu měla zkrátit na 25 let.

Penzijní spoření

Významnou otázkou jsou také změny spojené s penzijním spořením. Cílem je upravit výši státního příspěvku k tomuto spoření. Novinky v oblasti třetího penzijního pilíře mají za cíl podpořit lidi, aby více spořili na svůj důchod a tím si vytvořili vyšší finanční rezervu pro výdaje v důchodovém věku.

Obecně jde o zrušení státního příspěvku, pokud na spoření vložíte méně než 500 korun za měsíc. Dříve byl maximální příspěvek 230 Kč při vkladu alespoň 1 000 Kč. Nyní by však příspěvek při stejném vkladu měl být pouze 200 korun. Ovšem pokud se rozhodnete vložit alespoň 1 700 Kč, získáte příspěvek 340 Kč.

Zvýšení výměry důchodů

Všechny důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký i sirotčí) se začaly automaticky (tedy bez nutnosti podat žádost) zvyšovat jednotně od 1. ledna 2023. Informace o zvyšování důchodu se zasílá písemným oznámením. Jestliže vám byl důchod přiznán před 1. lednem 2023, tak se vám nyní důchod zvedá následovně:

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč měsíčně (základní výměra u vyplácených důchodů tak činí 4 040 Kč),
  • výměra důchodu stoupne o 5,1 %.

Výchovné

Takzvané výchovné je úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Toto navýšení náleží jen ke starobnímu důchodu. Částka v roce 2023 činí 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě, v roce 2024 bude suma vyšší.

Nárok na zvýšení mají jak muži, tak i ženy, avšak výchovu jednoho dítěte nelze započítat k více lidem. Stále ovšem platí, že díky výchovnému si přilepšily hlavně ženy. Má to pro ně být náhrada za to, že mají kvůli rodičovské a péči o děti nižší penze. Pokud o dítě pečovalo více osob, nárok má ta osoba, která se o dítě starala ve větším rozsahu.

Nárok na toto zvýšení mají i pěstouni či adoptivní rodiče, pokud se o dítě starali více než 10 let. Jestliže ale lidé část života pracovali v zahraničí a pobírají odtamtud část důchodu, výchovné se v daném poměru k českým penzím procentuálně krátí.

Sleva pro pracující důchodce

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce ocenit důchodce, kteří si při starobním důchodu přivydělávají, můžou klidně pracovat i podnikat. Dostanou výraznou slevu na pojistném a přilepší si o 6,5 %, které za ně nebude muset zaměstnavatel na pojistném hradit.

Důchodová reforma nás nejspíše nemine

Už v září 2023 by se měla začít projednávat oficiální podoba důchodové reformy, kterou připravil ministr práce Jurečka. V platnost by měla vejít v roce 2025. Součástí důchodové reformy je několik složek, od valorizace až po posun hranice věku odchodu do důchodu. I nově zvolený prezident Petr Pavel je zastáncem této důchodové reformy. Dle jeho slov je opravdu nutná a současná situace není udržitelná.