Schválení důchodové reformy je běh na dlouhou trať, proto vládní strany přišly se změnami, které jí budou předcházet. S velkou pravděpodobností se týkají i vás.

Důchody mužů a žen jsou stále rozdílné. Ženy za muži ve výši důchodů pořád zaostávají, ale díky takzvanému výchovnému si ženy také přilepšily.

Pohlaví Průměrná výše důchodu v lednu 2023
ženy 18 255 Kč / měsíc
muži 20 710 Kč / měsíc

Důchodová reforma

Letos na podzim by se měla začít projednávat oficiální důchodová reforma tak, jak ji navrhl a představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Reforma by měla začít platit v roce 2025. Součástí důchodové reformy má být valorizace, posun věkové hranice pro nástup do penze, výše důchodů, předčasná penze, spoření na stáří a mnoho dalších parametrů.

Valorizace

Slovo valorizace pochází z francouzského pojmu „valeur“, který v překladu znamená „zhodnocování, zvyšování hodnoty nebo ceny“. Valorizaci lze vymezit jako jeden z typů kompenzace nežádoucího dopadu inflace na hodnotové ukazatele, zejména různé formy důchodů a dávek. Druhým způsobem je indexace. Valorizaci lze spočítat na základě indexu spotřebitelských cen (CPI). Index spotřebitelských cen je ukazatelem změny cen zboží a služeb. Měří změnu cen zboží a služeb v čase. Valorizace důchodů se vypočítává podle zákonem stanoveného vzorce. Pokud například pobíráme důchod ve výši 1 000 Kč měsíčně a index spotřebitelských cen se zvýší o 2 procenta, pak se náš důchod zvýší na 1 020 Kč měsíčně.

Politici začali v současné době řešit parametry valorizace, k jejich změně by mělo dojít v krátké době. Soudobé přehnaně rychlé navyšování valorizace z důvodu inflace vede k faktu, že v roce 2023 může být důchodový systém 82 miliard Kč v minusu.

V létě 2023 (nejspíše v červnu) by mělo dojít k již páté mimořádné valorizaci. To je také důvodem, proč je financování penze dále neudržitelné. Očekává se, že důchod bude navýšen o 670 až 700 Kč. Průměrný důchod by tak mohl v České republice dosáhnout výše téměř 20 tisíc Kč (konkrétně 19 438 Kč). 

Srovnejme si důchodovou situaci v roce 2022 a v roce 2023 (tak, jak je předpokládána):

Rok Dluh v důchodovém systému
2022 25 miliard Kč
2023 82 miliard Kč

Posun věkové hranice pro nástup do penze

Podle nastupujícího prezidenta Petra Pavla nelze určit jednotný věk pro odchod do penze pro všechny profese stejně. Po zaměstnavatelích naopak chce, aby zaměstnance motivovali zůstat v práci do vyššího věku, než je minimální nutnost. Také by ocenil, kdyby zaměstnavatelé zaměstnávali i lidi vyššího věku.

Věk odchodu do penze se neustále zvyšuje, v letech 2030–2039 by se měl zastavit na 65 letech, avšak odborníci doporučují, aby se hranice stále pomalu posouvala. Vláda však chce zohlednit náročnější profese, ve kterých by mohli lidé do důchodu odcházet dříve (toto je již schváleno pro zdravotnické záchranáře a pro členy podnikových hasičských sborů). Naopak u profesí, které nejsou fyzicky náročné, by se hranice věku odchodu do penze prodloužila.

Zvýšení výměry důchodů

Všechny důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký i sirotčí) se začaly automaticky (tedy bez nutnosti podat žádost) zvyšovat jednotně od 1. ledna 2023. Informace o zvyšování důchodu se zasílá písemným oznámením. Jestliže vám byl důchod přiznán před 1. lednem 2023, tak se vám nyní důchod zvedá následovně:

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč měsíčně (základní výměra u vyplácených důchodů tak činí 4 040 Kč),
  • výměra důchodu stoupne o 5,1 %.

Výchovné

Takzvané výchovné je úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Toto navýšení náleží jen ke starobnímu důchodu. Částka v roce 2023 činí 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě, v roce 2024 bude suma vyšší.

Nárok na zvýšení mají jak muži, tak i ženy, avšak výchovu jednoho dítěte nelze započítat k více lidem. Stále ovšem platí, že díky výchovnému si přilepšily hlavně ženy. Má to pro ně být náhrada za to, že mají kvůli rodičovské a péči o děti nižší penze. Pokud o dítě pečovalo více osob, nárok má ta osoba, která se o dítě starala ve větším rozsahu.

Ke starobnímu důchodu dostanou nově senioři i tzv. výchovné
Ke starobnímu důchodu dostanou nově senioři i tzv. výchovné

Nárok na toto zvýšení mají i pěstouni či adoptivní rodiče, pokud se o dítě starali více než 10 let. Jestliže ale lidé část života pracovali v zahraničí a pobírají odtamtud část důchodu, výchovné se v daném poměru k českým penzím procentuálně krátí.

Sleva pro pracující důchodce

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce ocenit důchodce, kteří si při starobním důchodu přivydělávají, a je jedno, jestli pracují nebo podnikají. Dostanou výraznou slevu na pojistném a přilepší si o 6,5 %, které za ně nebude muset zaměstnavatel na pojistném hradit.

Důchodová reforma nás nejspíše nemine

Už v září 2023 by se měla začít projednávat oficiální podoba důchodové reformy, kterou připravil ministr práce Jurečka. V platnost by měla vejít v roce 2025. Součástí důchodové reformy je několik složek, od valorizace až po posun hranice věku odchodu do důchodu. I nově zvolený prezident Petr Pavel je zastáncem této důchodové reformy. Dle jeho slov je opravdu nutná a současná situace není udržitelná.