Přišli jsme o práci a nevíme, co dál? Jak vyjdeme s příjmy? Možností, jak si můžeme vypomoct, je zažádat si o podporu v nezaměstnanosti. My vám nyní ukážeme, jaké jsou podmínky pro získání této podpory od státu. Pojďme na to.

Důležité informace, které jsou potřebné doložit

Nikdy nezapomeňme uvést náš věk. Aby nám bylo možné podporu v nezaměstnanosti vypočítat, musíme doložit výši odstupného a čistou mzdu.

Jak se počítá výše podpory?

Z odstupného a čisté mzdy se pak spočítá procentuální podíl, který může člověk bez práce pobírat.

Podpora v nezaměstnanosti činí po dobu prvních dvou měsíců 65 procent předchozího průměrného platu. Následující dva měsíce dosahuje podpora 50 procent. Po zbývající dobu je podpora rovna 45 procentům. Podpora v nezaměstnanosti může však dosáhnout maxima 0,58násobku průměrné mzdy, kterou určí MPSV.

Podpora v nezaměstnanosti se odvíjí také podle toho, kdy obdržíme odstupné a na jak dlouho jej dostaneme (například dostaneme-li odstupné na tři měsíce, musíme počkat na podporu ještě další tři měsíce).

Na internetu se vyskytuje také orientační kalkulačka, která nám pomůže vypočítat výšku podpory v nezaměstnanosti.

Délka pobírání podpory

Délka podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku žadatele:

  • méně než 50 let - žadatelé mladší 50 let podporu dostávají po dobu pěti měsíců
  • 50-55 let - žadatelé ve věku 50 až 55 let podporu dostávají po dobu osmi měsíců
  • více než 55 let - žadatelé starší 55 let podporu dostávají po dobu jedenácti měsíců

Kde žádat?

O podporu v nezaměstnanosti uchazeč žádá na Úřadu práce ČR. Na místním úřadě nalezneme formulář s nadpisem "Žádost o podporu v nezaměstnanosti." Existuje samozřejmě i online forma formuláře.

Kdo může žádat?

O státní podporu si může zažádat každá fyzická osoba, která hledá práci a požádá o ni přes Úřad práce České republiky nejbližší našemu bydlišti, a splňuje podmínky pro vznik nároku na podporu.

Základním předpokladem pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je, že člověk za poslední dva roky před zařazením do databáze žadatelů o podporu odpracoval alespoň dvanáct měsíců. Místo přímého zaměstnání se do této doby počítá i:

  • pobírání invalidního důchodu třetího stupně
  • osobní péče o dítě do věku čtyř let
  • osobní péče o osobu, která je závislá na naší pomoci ve druhém, třetím či čtvrtém stupni
  • osobní péče o osobu mladší deseti let v prvním stupni závislosti na pomoci
  • dlouhodobá dobrovolnická výpomoc na základě smlouvy s organizací
  • dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa

Zažádejme si o podporu v nezaměstnanosti

V článku výše jsme vám nastínili základní a důležité informace týkající se podpory v nezaměstnanosti, Třeba jste právě teď zjistili, že i vy na ni máte nárok, tak vzhůru na Úřad práce ČR.