Přišli jste o práci a nevíte, co dál? Jak vyjdete s příjmy? Po ztrátě práce si můžete zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Jaké jsou podmínky pro získání této podpory od státu a kdo má na podporu nárok? Co je nutné absolvovat při vyplňování formulářů a jaké informace je potřeba doložit?

Důležité informace, které je potřeba doložit

Nikdy nezapomeňme uvést náš věk. Aby nám bylo možné podporu v nezaměstnanosti vypočítat, musíme doložit výši odstupného a čistou mzdu.

Jak se počítá výše podpory?

Z odstupného a čisté mzdy se pak spočítá procentuální podíl, který může člověk bez práce pobírat.

Podpora v nezaměstnanosti činí po dobu prvních dvou měsíců 65 procent předchozího průměrného platu. Následující dva měsíce dosahuje podpora 50 procent. Po zbývající dobu je podpora rovna 45 procentům. Podpora v nezaměstnanosti může však dosáhnout maxima 0,58násobku průměrné mzdy, kterou určí MPSV.

Podpora v nezaměstnanosti se odvíjí také podle toho, kdy obdržíme odstupné a na jak dlouho jej dostaneme (například dostaneme-li odstupné na tři měsíce, musíme počkat na podporu ještě další tři měsíce).

Na internetu se vyskytuje také orientační kalkulačka, která nám pomůže vypočítat výšku podpory v nezaměstnanosti.

Délka pobírání podpory

Délka podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku žadatele:

  • méně než 50 let - žadatelé mladší 50 let podporu dostávají po dobu pěti měsíců
  • 50-55 let - žadatelé ve věku 50 až 55 let podporu dostávají po dobu osmi měsíců
  • více než 55 let - žadatelé starší 55 let podporu dostávají po dobu jedenácti měsíců

Kde žádat o podporu v nezaměstnanosti?

O podporu v nezaměstnanosti uchazeč žádá na Úřadu práce ČR. Na místním úřadě nalezneme formulář s nadpisem "Žádost o podporu v nezaměstnanosti." Existuje samozřejmě i online forma formuláře.

Kdo může žádat o podporu v nezaměstnanosti?

O státní podporu si může zažádat každá fyzická osoba, která hledá práci a požádá o ni přes Úřad práce České republiky nejbližší našemu bydlišti, a splňuje podmínky pro vznik nároku na podporu.

Základním předpokladem pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je, že člověk za poslední dva roky před zařazením do databáze žadatelů o podporu odpracoval alespoň dvanáct měsíců. Místo přímého zaměstnání se do této doby počítá i:

  • pobírání invalidního důchodu třetího stupně
  • osobní péče o dítě do věku čtyř let
  • osobní péče o osobu, která je závislá na naší pomoci ve druhém, třetím či čtvrtém stupni
  • osobní péče o osobu mladší deseti let v prvním stupni závislosti na pomoci
  • dlouhodobá dobrovolnická výpomoc na základě smlouvy s organizací
  • dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa

Zažádejte si o podporu v nezaměstnanosti

V článku jsme si nastínili základní informace týkající se podpory v nezaměstnanosti. A pokud jste právě zjistili, že na ni máte nárok i vy, neváhejte si zažádat na Úřadu práce ČR.