Rok 2024 přináší několik změn v délce trvání a ve výši podpory v nezaměstnanosti. Zde najdete klíčové aspekty, které by vás měly zajímat, pokud patříte mezi uchazeče o zaměstnání.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Doba, po kterou lze čerpat podporu v nezaměstnanosti, se liší podle věku uchazeče. Kritéria zůstávají v roce 2024 stejná. Jsou stanoveny tři kategorie věkových skupin, které určují maximální délku podpory.[1]

  • Uchazeči do 50 let mohou čerpat podporu 5 měsíců.
  • Uchazeči od 50 do 55 let mohou čerpat podporu 8 měsíců.
  • Uchazeči nad 55 let věku mohou čerpat podporu 11 měsíců.

Tyto jsou stanoveny na základě toho, že ve vyšším věku je zpravidla náročnější najít zaměstnání.

Výše podpory

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jaký byl váš průměrný výdělek v posledním zaměstnání za poslední kalendářní čtvrtletí (u OSVČ rozhoduje vyměřovací základ na důchodové pojištění). Čím déle čerpáte, tím více se snižuje její výše. Během prvních dvou měsíců dostanete 65 % z průměrného čistého výdělku. Třetí a čtvrtý měsíc dostanete 50 %. Poté je ještě snížena na 45 % po zbytek trvání.

Pouze 45 % dostanete také v případě, že jste sami dobrovolně ukončili zaměstnání, a to výpovědí či dohodou. Existuje však výjimka – pokud jste v práci skončili kvůli vážným důvodům. Mezi ty patří nezbytná péče o dítě do věku 4 let, nezbytná péče o osobu blízkou nebo trvale žijící ve společné domácnosti, docházka dítěte do předškolního zařízení či základní školy, místo výkonu zaměstnání druhého manžela, zdravotní důvody bránící výkonu zaměstnání, zrušení pracovního poměru zaměstnance podle § 56 zákoníku práce. Zařadit sem lze ale i další vážné osobní důvody. O tom, zda máte nárok na plnou výši podpory, rozhoduje úřad práce.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je pro rok 2024 částka 24 608 Kč. Je totiž omezena na 58 % průměrné mzdy za první tři čtvrtletí uplynulého roku. Pro srovnání – v roce 2023 to bylo maximálně 22 798 Kč.

Pokud si nemůžete započítat svůj výdělek z předchozího zaměstnání, ale splníte podmínky pro čerpání podpory, dostanete první dva měsíce 15 % průměrné mzdy (6 365 Kč), další dva měsíce 12 % (5 092 Kč) a po zbytek doby 11 % (4 667 Kč).

Jakmile vám podpora v nezaměstnanosti skončí, můžete dostat pouze dávku odpovídající životnímu minimu, což činí 4 860 Kč, případně pouze existující minimum v hodnotě 3 130 Kč.

Změna čerpání

V dřívějších letech byla podpora v nezaměstnanosti vyplácena až poté, co člověk vyčerpal odstupné od zaměstnavatele. Pokud jste tedy dostali tříměsíční odstupné, podporu jste získali až čtvrtý měsíc. To už v roce 2024 neplatí – podpora je vyplácena hned první měsíc po ukončení zaměstnání.

Další změnou je zrušení kompenzace. Od letoška již úřad práce nebude vyplácet odstupné, které vám zaměstnavatel měl dát, ale nevyplatil ho.

Opakované čerpání podpory

Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje těm, kteří splňují určité podmínky, včetně minimální doby důchodového pojištění. Naopak, nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají starobní důchod, mají výpověď za hrubé porušení povinností nebo mají povolený přivýdělek.

I když splňujete tyto podmínky, nelze podporu čerpat opakovaně. Čerpáte-li ji po celou dobu (tedy 5, 8 či 11 měsíců), je nutné odpracovat 9 měsíců předtím, než zažádáte znovu.

Pokud podporu nečerpáte po celou dobu, je nutné odpracovat alespoň 6 měsíců před opětovnou žádostí. Jestliže byste pracovali méně než 6 měsíců, máte nárok pouze na dočerpání zbytku, který jste předtím nevyužili.

Nekolidující zaměstnání a přivýdělek

Možnost přivýdělku, označovaná jako nekolidující zaměstnání, je povolena pouze v měsících, kdy uchazeč nepobírá podporu. Omezení přivýdělku je polovina minimální mzdy, což v roce 2024 činí 9 450 Kč. Nekolidující zaměstnání musí být nahlášeno úřadu práce a nesmí bránit v aktivní účasti na zprostředkování zaměstnání.

Podpora při rekvalifikaci

Pokud se rozhodnete pro rekvalifikaci, máte nárok na podporu ve výši 60 % svého předchozího průměrného výdělku. I zde je strop, a to 65 % úředně stanovené průměrné mzdy za první tři čtvrtletí minulého roku. Pro rok 2024 je to 27 578 Kč měsíčně.

Změny v nezaměstnanosti v roce 2024 reflektují snahu o efektivnější a spravedlivější systém, který motivuje k aktivnímu zapojení do procesu hledání zaměstnání a rekvalifikace.