V souvislosti s ekonomickou krizí v České republice musí valná část obyvatel žádat o sociální dávky, aby se nezadlužili u dodavatelů energií a neskončili v exekuci.Nejčastěji si lidé žádají o příspěvek na bydlení. Jenže jak na to? My se vás pokusíme žádostí o tento příspěvek provést krok po kroku.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která pomáhá lidem, kterým nevystačuje příjem k pokrytí nákladů na bydlení. Příspěvek se počítá z příjmů všech členů, kteří žijí ve společné domácnosti. O tuto dávku si můžeme zažádat až o tři měsíce zpětně.

Kdo má na příspěvek na bydlení nárok

O příspěvek si mohou zažádat vlastníci (i osoby pod záštitou „věcné břemeno užívání“), nájemci i podnájemci.

Žadatelé musí splnit dvě podmínky:

 1. náklady na bydlení přesahují 30 procent (v Praze 35 procent) příjmů domácnosti, tedy lidí žijících ve společné domácnosti
 2. do výše dávky zasahuje takzvaný normativ, jedná se o stropovou částku stanovenou státem, normativ se odvíjí od počtu lidí ve společné domácnosti, od toho, zda žadatel bydlí ve vlastní nemovitosti nebo v nájmu a také se odvíjí od velikosti místa bydliště, liší se také podle toho, zda topíme pevnými palivy či nikoliv

Normativy pro bydlení ve vlastním nebo družstevním bytě od října 2022 do konce roku:

jedna osoba v domácnosti 8 732 Kč
dvě osoby v domácnosti 10 932 Kč
tři osoby v domácnosti 13 561 Kč
čtyři osoby a více v domácnosti 16 368 Kč

Normativy pro bydlení v nájmu a podnájmu od října 2022:

Praha Obec do 10 tisíc obyvatel
jedna osoba v domácnosti 14 621 Kč 11 246 Kč
dvě osoby v domácnosti 18 129 Kč 13 510 Kč
tři osoby v domácnosti 20 812 Kč 14 771 Kč
čtyři osoby a více v domácnosti 24 995 Kč 17 711 Kč

Existuje i kalkulačka, pomocí které si můžeme spočítat normativ, a tudíž i odhadovanou částku podpory.

O příspěvek se nově žádá každého půl roku.

On-line žádost

Jednou z možností, jak si o dávku zažádat je forma on-line žádosti.

 1. ověření elektronické identity - je naprostou nutností ověřit, zda se jedná opravdu o nás, to potvrdíme několika způsoby - buď se přihlásíme přes internetové bankovnictví (toto nabízí jen několik bank, a to KB, Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank), nebo obdržíme kód od CzechPointu, popřípadě pomocí eObčanky
 2. vyplnění kontaktních údajů - telefonu a e-mailu, na který nám přijde po odeslání žádosti potvrzení
 3. zatržení měsíců, za které dávku žádáme
 4. zatržení, o jakou nemovitost se jedná
 5. uvedení, jaké máme náklady na bydlení pomocí výpisů z účtu
 6. zakliknutí příjmů podle druhu, rozepsání a doložení kopie dokumentu
 7. uvedení dalších osob domácnosti - u dětí je nutné doložit potvrzení o studiu, další dospělé osoby vyplní formulář, že jsou dalšími posuzovanými osobami, výjimku mají osoby, které prokážou, že byt aktivně nevyužívají
 8. vyplnění, jak chceme dávku vyplatit, zda na účet, nebo na poukázku
 9. posledním krokem je prohlášení o pravdivosti údajů a udělení souhlasu o zpracování osobních údajů

K on-line žádosti je nutné doložit určité dokumenty, a to náklady na bydlení a na energie, výplatní pásku a potvrzení o studiu u dětí. Tyto dokumenty stačí nafotit na mobilní telefon nebo naskenovat a vložit kopie do žádosti jako přílohy.

Jako příjem se nepovažuje příjem ze závislé činnosti u nezaopatřených dětí.

Papírový formulář

Žádost lze podat i písemně pomocí předtištěných formulářů na příslušném úřadě podle místa bydliště. Stejně tak jako u elektronické žádosti, tak i na úřadě musíme doložit povinné dokumenty uvedené výše.

Dávka se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce. Pokud příspěvek nedosahuje vyšší částky než 100 Kč, tak se vyplácí čtvrtletně.

Není to lehké, ale nevzdávejme se

Na první pohled vypadá podání žádosti jako nepřekonatelný problém, ale vždy nám poradí na příslušném úřadu a v dnešní době se hodí každá koruna. Nenechávejme si pomoc státu utéct, využívejme nabídnuté pomoci.