Rodinám, které se ocitnou v tíživé životní situaci a přestanou zvládat péči o své děti, podle návrhu ministerstva budou pomáhat takzvané terénní chůvy. O jakou revoluční novinku se jedná?

Terénní chůvy

Terénními chůvami by se staly především starší ženy, ale i další zájemci proškolení odborníky. Chůvu by mohli využít samoživitelé, vážně nemocní rodiče nebo rodiče s lehčím mentálním postižením. Chůva by mohla být nápomocná i při úmrtí jednoho z rodičů nebo rodině, kde je otec či matka ve vězení.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové je důležité, aby se rodiče mohli „nadechnout“ a zajít si v klidu třeba nakoupit.

Přístup ale bude vysoce individuální. Někteří služby terénní chůvy využije v délce jedné či dvou hodin týdně, jiní častěji, někteří budou pomoc potřebovat jen pár týdnů, jiní ji budou potřebovat dlouhé měsíce. Záleží na typu krizové situace.

Práce s rodinou

Zřízení institutu terénní chůvy je nakloněno i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle mluvčího MPSV Jakuba Augusty by mělo jít spíše o nízkoprahový charakter nabízející odbornost, ale i důvěru pro rodiče. Podle Ministerstva by se tudíž mohlo jednat o sociální službu zajištěnou prostřednictvím různých organizací.

Terénní chůvy jsou jedním z opatření Strategie rovnosti žen a mužů, která je nastavena Úřadem vlády. Cílem je podpořit model dobře dostupné odlehčovací a sociálně aktivizační služby.

Koncepční změny budou součástí připravované novely zákona o sociálních službách a sociálně-právní ochrany dětí. Přesný termín ani konkrétní podoba zřízení služby ale zatím nejsou stanoveny – není tak třeba jasné, kolik chův by stát platil a kdo by o přidělení dotovaného hlídání rozhodoval. Podle Šimáčkové Laurenčíkové by ale k financování mohly být využity peníze z evropských fondů.

Názor rodičů?

Rodiči, kteří se nachází v těžkých situacích, jsou v dnešní době hlavně samoživitelé. Podle projektové manažerky Klubu svobodných matek Andrey Kaňákové by se terénní chůvy určitě setkaly s kladnou odezvou, jelikož čas je vedle financí pro samoživitele jednou z nejnedostupnějších komodit.

TOP interaktivní hračky

Nejoblíbenější interaktivní hračky na českém trhu.

Budování vztahu mezi dítětem a cizím (ač ověřeným) člověkem je ale podle ní dlouhodobější proces, tudíž by se muselo jednat o hlouběji nastavenou spolupráci.