Mimoškolní aktivity jsou pro děti velkým přínosem. Pomáhají v socializaci i v utváření osobnosti. Děti jsou vystavovány jiným podnětům než ve školním prostředí. Učí se vhodně reagovat na nepředvídatelné situace nebo řešit konflikty. Záliby jim rovněž poskytují možnost tříbit si vkus a hledat směr, kterým se v životě vydat. Přinášíme tipy, jak dětem vybrat zájmové útvary nejlépe tak, aby umocnily jejich talent nebo rozšířily znalosti.

V jakém věku s kroužky začít?

Volnočasová pedagogika nabízí zájmové útvary již pro předškolní děti. Pokud se rozhodnete zvolit mimoškolní aktivity už ve školce, je lepší, když kroužek nezačíná současně se začátkem školního roku, ale později. Pro malé dítě je se začátkem docházky do školky připraveno už tak mnoho podnětů, které musí zpracovat. Podobné je to i u prvňáků. Ti zažívají v září velkou změnu a nápor povinností, nemá smysl zatěžovat je ještě kroužkem. V některých případech je v hodině kroužku umožněna přítomnost rodiče. Pokud jsou děti malé a teprve se adaptují, je vhodné ji zvážit. Nezapomínejme, že volbu kroužku je nutné u každého dítěte řešit individuálně.

Předškolní děti si ještě neumí přesně představit, co kroužek obnáší. Pokud k nějakému zájmu inklinují, můžete navštívit ukázkovou hodinu a rozhodnout se poté.

Jaký kroužek vybrat?

Nabídka zájmových kroužků je velice pestrá. Záleží na lokalitě a obci, kde žijete, ale lze vybírat mezi kroužky pořádanými školami a školkami, kroužky v domech dětí a mládeže, hodinami základních uměleckých škol nebo mezi aktivitami mateřských center, jazykových škol či sportovních oddílů. Rodiče znají své děti nejlépe, a proto by oni měli zvážit nabídku mimoškolních aktivit. Ovšem je potřeba domluvit se s dítětem. Některé děti jsou aktivní a chtěly by vyzkoušet všechno, některé naopak nemají elán do ničeho a chtějí čas po škole trávit doma. Chce to děti naučit trpělivosti. Zvažte výběr kroužků na základě preferencí dítěte a následně se můžete jít podívat na první hodiny, pokud to zařízení umožňuje. Rozhodování by pak mělo být snazší.

Mimoškolní aktivity by měly dítě především bavit a v další řadě podporovat rozvoj jeho talentu, schopností a znalostí. Pokud by dítě určité kroužky navštěvovat nechtělo, ale vy na tom budete trvat, mohla by se dostavit averze k dané činnosti nebo silná demotivace se učit. Proto je nutné zájmové útvary vybírat dle zájmů dítěte, nikoliv podle vašich přání. Respektujte jeho zaměření nebo sny a nesnažte se dítě nutit do aktivit, které vám osobně přijdou atraktivní nebo užitečné. Také nechtějte mít z dítěte někoho, kým jste chtěli být v dětství sami. Vaše dítě vás možná překvapí a dokonce předčí vaše očekávání. Pokud tušíte, že si dítě nevybralo příliš vhodně, ale chce aktivitu vyzkoušet, nebraňte mu.

Kolik kroužků zvolit?

Podobně jako v případě zvažování, kdy s kroužkem začít nebo jaký směr aktivit zvolit, je i jejich počet individuální záležitostí, která se odvíjí od osobnosti každého dítěte. Pro některé děti je dostačující jeden až dva kroužky, někdy tři až čtyři. Někteří odborníci jsou toho názoru, že ideální počet kroužků je tři. Počet zájmových aktivit se může ale lišit i v průběhu růstu dítěte. Pokud je dítě zaměřené na pohyb, nepřehánějte počet sportovních aktivit a raději sport zkombinujte ještě s jiným kroužkem. Obecně dítě nepřetěžujte. V první řadě mu dejte prostor a čas plnit školní povinnosti.

Berte v úvahu, jak je dítě aktivní, v jakém je věku, jak by kroužky zvládalo se školní výukou a také fyzickou a časovou náročnost aktivit. V neposlední řadě myslete i na to, jak byste zajistili dopravu nebo jaké finance kroužek vyžaduje – i s přihlédnutím ke skutečnosti, že by dítě u zájmu vytrvalo a vy tak aktivitu financovali i do budoucna. Občas stačí investovat místo peněz svůj čas.

Zamyslete se také, zda má vaše dítě předpoklady k vykonávání spíše individuální, nebo kolektivní činnosti. Přiklání se ke sportu, nebo má raději umění? Je starší a má zájem rozvíjet cizí jazyk? Myslete i na čas věnovaný odpočinku a vycházejte především z povahy dítěte. Není vhodné introverta nutit do dramatického kroužku nebo energické dítě se zaměřením na sport přihlásit na tvůrčí psaní a malování.

Co když dítě o kroužky nemá zájem?

Pokud dítě o mimoškolní aktivity nejeví zájem, není na místě ho přemlouvat nebo nutit. Dítě by mělo cítit svobodu si vybrat, učit se rozhodovat a zároveň nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Zájmové útvary by měly být zálibou, povinností má již ze školy dost. Zkuste si s dítětem promluvit, motivovat ho, některé kroužky s ním navštívit nebo promluvit s rodiči kamarádů a zvážit, zda by děti nemohly chodit někam společně.

Jestliže dítě zájmový útvar již navštěvuje a rozmyslí se během školního roku, záleží na okolnostech i povaze dítěte, zda kroužek dochodit, nebo opustit. Pokud ale na cestě nejsou závažné překážky, je lepší aktivitu ukončit až na konci školního roku. Tím se dítě učí dotahovat věci do konce a nevzdávat se. Jestli má ale zábrany na kroužek docházet nebo je příliš ve stresu, pokuste se zjistit zejména příčinu. Důvodů, proč dítě odmítá zájmový útvar navštěvovat, může být celá řada. Aktivita nemusí být zrovna šálkem jeho čaje, nebaví ho nebo může být příčina i v nesourodosti kolektivu.

Kroužky mají přínos, ale všeho s mírou

Díky zájmovým kroužkům děti tráví volný čas smysluplně, ale nic se nemá přehánět. Je důležité nechat dítěti čas pro neřízené hry a rozvoj jeho fantazie. Není vhodné zaplnit mu veškeré mimoškolní části dní organizovanými činnostmi. To, že je dítě přetížené, poznáte z řady příznaků. Mezi ty patří únava, nadměrná ospalost i během dne, rozmrzelost, nezájem ráno vstávat nebo vykonávat dříve oblíbené činnosti.