Povídáním na dítě již od útlého věku můžete zlepšit jeho jazykové schopnosti a rozšířit slovní zásobu. Vědci zjistili souvislost mezi intenzivním mluvením na miminko a utvářením struktury jeho mozku.

Mluvte na své děti

Studie z University of East Anglia prokázala, že mluvení rodičů na dítě v raném věku má vliv na hladinu myelinu v mozku.[1] Myelin slouží jako tukový ochranný obal nervů. „Myslím, že z toho plyne poselství: Rozhodně na své děti mluvte. A záleží na tom. (…) Co je zde docela zarážející, je skutečnost, že to doslova formuje strukturu mozku,“ říká autor studie John Spencer.

Rozvíjejte své děti

Čím více podnětů děti mají, tím se jejich mozek lépe vyvíjí. K tomu slouží i hračky.

Spencer a jeho kolegové pomocí audiozařízení umístěného v oblečení zaznamenávali, jak moc rodiče doma hovořili ke svým dětem. Těch bylo přibližně 180. Polovině bylo 6 měsíců, druhé polovině 30 měsíců. Skupina odborníků zaznamenala přes 6 200 hodin jazykových údajů. Zjistila, že matky s vyšším vzděláním na své děti mluví více a ty zase samy o sobě produkují více zvuků.

Důkazy přinesla magnetická rezonance

Odborníci vybrali 84 dětí a pozvali je do nemocnice, kde usínaly ve speciální tiché místnosti. Specialisté počkali, až usnou, a poté je vzali na vyšetření magnetickou rezonancí, jejíž pomocí měřili množství myelinu v mozku. S vývojem mozku u dětí se množství myelinu obecně zvyšuje. Skupina vědců ale pozorovala, že u starších dětí (30 měsíců) bylo častější povídání ze strany rodičů spojeno s větším množstvím této látky v částech mozku, kde se vyskytuje centrum řeči.

Schopnost porozumění u obou věkových skupin byla silnější, alespoň v pravé mozkové hemisféře, u dětí matek s vyšším vzděláním. Odborníci z University of East Anglia budou v tomto výzkumu pokračovat. Někteří vědci, kteří se nepodíleli na studii, tvrdí, že vyšší hladina myelinu v mozku dítěte souvisí především s genetikou.

Vývoj mozku dítěte a jeho správná stimulace

Mozek nenarozeného dítěte obsahuje dvakrát větší počet neuronů, než kolik jich bude kdykoli v životě schopno využít. Je jich na 100 miliard. Počet se s navyšujícím věkem nezvyšuje. Co se ale mění, je počet dendritů a počet synapsí. Ty zprostředkovávají přenos informací a vzájemnou komunikaci dvou neuronů. Formování a posilování těchto spojů hraje klíčovou roli ve vývoji mozku. Vše závisí na dostatečné stimulaci vnějším prostředím.

Ideální období na učení

Čím více synapsí se podaří vytvořit, tím větší se vytvoří mozková kapacita pro příjem dalších informací. Kdy je během života nejlepší období pro tvorbu synapsí?

Je to prvních 10 let.[2] A největší potenciál na nejsnadnější a nejrychlejší vytváření spojů je okolo prvních 3 let věku dítěte. Toto období se nazývá „windows of opportunity“, doslova tedy „okna příležitostí“.

Jak správně stimulovat mozek dítěte?

Synapse se tvoří na základě přijímání informací z okolního světa. Čím více podnětů je ke stimulaci, tím více synapsí se vytváří. K tomu lze využít všechny základní smysly – zrak, čich, sluch, hmat a chuť.[2]

Například pomocí zraku můžete rozvíjet dítě černobílými obrázky, neboť samo v prvních třech měsících vidí černobíle. Později můžete kolem postýlky rozprostřít barevné obrázky nebo si s dítětem prohlížet ilustrované knížky. Sluch už je vysvětlen výše – stačí na miminko mluvit a třeba mu říkat, co právě teď děláte, vysvětlovat, co vidíte, jaké máte plány a tak podobně.

Čich a hmat lze rozvíjet tím, že do jednotlivých sáčků dáte například kávová zrníčka, různé bylinky, písek, rýži. Dítě si pytlíčky s různorodou konzistencí ohmatá a může si k nim i přivonět.

Nezanedbávejte ani emoční a sociální rozvoj dítěte. Pokud má doma sourozence, jde to snáz a přirozeně. Jinak jsou ideální kroužky pro malé děti (plavání, cvičení a podobně). Vaše dítě přijde do kontaktu s jinými vrstevníky a tím se socializuje. Navíc se naučí další věci díky napodobování.

Zkrátka a dobře, rodiče nemohou ovlivnit to, s kolika neurony v mozku se dítě narodí, je to geneticky dáno, ale mohou podpořit vnímání okolního světa pomocí všech smyslů.