Finanční gramotnost potřebujeme všichni, a to po většinu života počínaje dětstvím. Ve škole se ale tomu pramálo naučíme. Základy finančních znalostí a postojů je tak nutné si osvojit individuálním studiem. Podívejme se na ekonomické knihy, které nás zasvětí do toho, jak své finance správně spravovat. Nechme se inspirovat osobnostmi, které si prošly mnohdy trnitou cestou.

Ludwig von Mises: Lidské jednání – Pojednání o ekonomii (2018)

Jde o významné dílo v oblasti společenských věd, na poli ekonomické teorie se kniha stala průkopnickou prací. Obsah sahá dále za hranice ekonomie, podstata ekonomických zákonitostí totiž představuje předpoklady pro praktické chování všech lidských bytostí. Samotný název je totiž odvozen z jednoduché úvahy, že každý jedinec vykazuje snahu dosáhnout lepšího materiálního postavení, než jaké v současnosti má. Právě v tom tkví celá racionalita lidského jednání.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit jako e-knihu.

Murray Newton Rothbard: Peníze v rukou státu (2017)

M. N. Rothbard byl americký ekonom a přívrženec rakouské školy. Kladl důraz na spontánnost, založil a propagoval tržní anarchismus a odsuzoval centrální plánování. Uvedená kniha je tedy kritikou současného měnového systému a přímočaře odhaluje příčiny plíživého procesu inflace, včetně dopadů na naše finance. Viníky jsou centrální banka a stát, který ovládá svobodný trh. Autor popisuje politiku bank a vládní zásahy nesoucí ničivé důsledky do doby rozpadu brettonwoodského systému v roce 1973, přičemž vývoji od 70. let ke vzniku eura se v doslovu věnuje Guido Huelsmann.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit jako e-knihu.

Robert Vlach: Na volné noze (2017)

R. Vlach je internetový podnikatel, který proslul jako popularizátor podnikání na volné noze. Zmíněná kniha je jedna z mála českých knih o podnikání nezávislých profesionálů. Vychází z reálných zkušeností několika set českých podnikatelů napříč různými obory. Přináší základy podnikání, fungující strategie i další pokročilé nástroje, které se budou hodit i freelancerům s dlouholetou praxí. Seznamuje nás s know-how v oblasti podnikání, jak se vyvarovat chyb, jak překonat náročné období podnikatelských začátků a jak dospět do fáze plnohodnotného podnikání založeného na odbornosti.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit v klasickém vydání nebo jako e-knihu.

George Samuel Clason: Nejbohatší muž v Babylóně (2018)

Kniha vhodná pro začátečníky, ale i ty, kteří se ve světě financí vědomě pohybují. Nabízí tipy, jak dosáhnout bohatství, a to prostřednictvím vlastní snahy a úsilí. Při vynaložení píle se rady mohou stát vysoce účinnými. Skrze jednoduché příběhy vedoucí k úspěchům a spokojenosti budete navedeni na správnou cestu, na níž se k financím budete umět dostat, udržet si je a efektivně vydělávat další peníze. Jedná se o inspirativní počin, který poskytuje vhled do světa financí a možnosti, jak dosáhnout blahobytu.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit v klasickém vydání.

Dan Ariely: Jak drahé je zdarma? (2010)

Autorovým studijním oborem byla matematika a fyzika, později se ale přeorientoval na filozofii a kognitivní psychologii. Právě to se odráží v jeho díle Jak drahé je zdarma?, protože při určování významu slev hraje důležitou roli řada faktorů, mezi které patří i práce s emocemi, společenské zvyklosti, předsudky a další skryté, iracionální aspekty. Jsme seznamováni s výsledky výzkumů, které nám pomáhají pochopit marketingové koncepty sázející na slovo „zdarma“ nebo naopak vysoké ceny, které předurčují výrobek k vysoké kvalitě. Je tomu ale opravdu tak?

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit v klasickém vydání, jako e-knihu nebo audioknihu.

Christopher Voss: Nikdy nedělej kompromis aneb Vyjednávej tak, jako by ti šlo o život (2016)

Ch. Voss je bývalý policista, který se vypracoval na pozici vyjednavače FBI. V současnosti přednáší na řadě univerzit a asistuje při náročných obchodních jednáních. V uvedené knize se zrcadlí jeho zkušenosti z vyjednávání se zločinci, které aplikuje na běžné činnosti v životě, jako je například nákup auta, pořizování nového domu nebo žádost o zvýšení platu. Neopomeňme, že vyjednávání probíhá i při komunikaci s partnerem či dětmi. Jde o potřebné poznatky, které mohou zlepšit náš pracovní i osobní život.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit v klasickém vydání nebo jako e-knihu.

Petr Syrový: Investování pro začátečníky (2022)

P. Syrový je finanční analytik, který se dlouhodobě věnuje lektorské a publikační činnosti. Investování pro začátečníky je tedy vhodné číst ještě před tím, než budete investovat, a tím se vyhnete nechtěným nezdarům a začátečnickým chybám. Přijatelnou formou budete seznámeni s riziky, výnosy a dalšími souvislostmi v investování. Po přečtení byste měli být schopni posoudit své možnosti a případné investice, a to i díky cvičnému dotazníku, který odhalí váš postoj k rizikům.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit v klasickém vydání nebo jako e-knihu.

Mark Boyle: Muž, který se zřekl peněz a přežil (2014)

Mark Boyle představuje svůj obdivuhodný experiment. Zcela se vzdal peněz. Kniha je podnětem k přemýšlení o způsobu života a vlivu na planetu Zemi. Autor je totiž názoru, že se lidstvo nachází v kritickém bodě, kdy musí učinit důležitou volbu. A to zvolit mezi přírodou a přístroji. Nelze vlastnit oboje. Nemůžeme žít v moderní technologické společnosti a současně mít stabilní klima, dostatek pitné vody a čistý vzduch. Jsme tedy seznámeni s odvážným modelem, jak žít skromně a vymanit se z potřeby střádat majetek.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit v klasickém vydání.

Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter: Bohatý táta, chudý táta (2020)

Robert Kiyosaki odešel ve svých 47 letech do důchodu s pasivním příjmem, který byl třikrát větší než jeho výdaje. Nejen proto učí, jak se stát milionářem. Jsme seznámeni s postupy, které nás dovedou k finanční nezávislosti. Záměrem je vysvětlit rozdíly ve smýšlení bohatých a chudých lidí a zároveň upozornit na důležitost finanční gramotnosti. Dílem nás provází bohatý táta, který je inspirován přítelem autorova otce, jenž navzdory nedokončenému středoškolskému vzdělání vybudoval úspěšné obchodní impérium, a chudý táta, tedy skutečný autorův otec, který byl vzdělaným učitelem, ale chudým. Ne náhodou je kniha bestsellerem v celosvětovém měřítku.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit v klasickém vydání nebo jako e-knihu.

Kate Northrup: Peníze – milostný příběh (2015)

Lidskou přirozeností je budovat mezilidské vztahy a pečovat o ně. Zkusme na základě podobného principu přistupovat i ke vztahu k penězům. Stejně jako ve vztahu má soužití s penězi obdobné křivky vývoje, tedy vzestupy, pády a příjemné i nevítané obraty. Proto celou knihou prostupuje láska. Ujasníte si osobní vnímání peněz, emocionální i praktické aspekty vlastního finančního života a odhalíte vzorce chování, které vám zabraňují dosáhnout bohatství. Autorka vychází ze svých zkušeností, kdy se sama vyprostila z dluhů a navíc dosáhla finanční nezávislosti.

Zaujala vás tato kniha?

Můžete si ji pořídit jako e-knihu.

Rádi čtete i odlehčenější témata? Nabízíme top 6 knižních tipů, které vás zabaví o dlouhých zimních večerech.