Energetický regulační úřad (ERÚ) v posledních dnech a týdnech řeší větší množství problémů kvůli tomu, že odběratelé mají špatně nastavené zálohy za energie. To vede k vysokým nedoplatkům nebo naopak přeplatkům. Ty dokonce někteří dodavatelé odmítají vracet. Aktuálně je těchto případů výrazně více. Je to dané tím, že velká část zákazníků dostává nové rozpisy záloh.[1]

Jak správně nastavit zálohy?

Výše nastavených záloh za dodávku plynu a elektřiny musí podle zákona odpovídat takzvané důvodně předpokládané spotřebě. Dodavatelé ji standardně odvozují od spotřeby konkrétního zákazníka z minulých let. Klienti si ale v průběhu zúčtovacího období mohou výši záloh změnit. „Adekvátnost záloh si překontrolujeme tak, že aktuální celkovou cenu za megawatthodinu, tedy součet její regulované a neregulované části, vynásobíme celkovou spotřebou, kterou najdeme ve vyúčtování. Tuto hodnotu pak vydělíme počtem zálohových plateb. Pozor na to, že cena za energie obsahuje i fixní měsíční částku, kterou musíme připočíst,“ uvádí členka Rady ERÚ Markéta Zemanová. A dodává, že pokud výsledek neodpovídá rozpisu, je namístě ozvat se obchodníkovi.

Srovnávač cen za elektřinu

Úspora až 6 000 Kč měsíčně. Zjistěte, kolik ušetříte vy na elektřině i jiných službách.

Pro kontrolu výpočtu našich záloh můžeme využít i srovnávač na stránkách ERÚ. Přednostně porovnává nabídky dodavatelů elektřiny a plynu na základě zadaných údajů, zároveň ale vypočte také výši optimální částky.

Co dělám špatně?

Často se podle Zemanové stává, že zákazníci svou spotřebu sníží a zároveň tím pádem předpokládají, že to bude mít vliv na snížení záloh. Jenže dodavatelé se tuto skutečnost zpravidla dozvědí až v souvislosti s odečtem při řádném vyúčtování. Spotřebitel musí o snížení pravidelných plateb sám požádat. Nižší spotřebu musí doložit samoodečtem. Stačí nahlásit aktuální stav elektroměru a plynoměru.

Případné negativní důsledky za špatně nastavené zálohy

Jaké jsou důsledky špatně nastavených plateb? Logicky nedoplatky, nebo přeplatky. V případě nedoplatků pak podle ERÚ hrozí, že spotřebitel nebude mít na zaplacení jednorázové dlužné částky. Úřad v tomto případě radí, aby se dotyčný pokusil vyjednat u dodavatele splátkový kalendář.

Problémy ale podle ERÚ bývají i s přeplatky. Některé společnosti je totiž odmítají vyplatit. Přeplatky je v tom případě zapotřebí vymáhat soudní či mimosoudní cestou. V lepším případě tento osobní bonus využít tím, že se dočasně sníží další pravidelné zálohy, dokud se dlužná částka nedostane na nulu.

Kalkulačka ceny plynu

Porovnejte si ceny plynu a spočítejte si možnou úsporu.

Je pochopitelné, že případné neférové jednání dodavatele může zákazníka znechutit a přimět ho k odstoupení od smlouvy, neboť právě tato smlouva byla porušena. „Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku jeho doručení dodavateli. Pokud se tedy rozhodneme tímto způsobem s obchodníkem spolupráci ukončit, měli bychom už mít sjednanou smlouvu s obchodníkem novým, abychom po určité období nezůstali bez dodavatele. Naše pohledávka se tím neruší,“ říká člen Rady ERÚ Ladislav Havel.

Věnujte se nově příchozím dopisům od dodavatele

První týdny v roce se nesou ve znamení rozesílání různých bilančních dopisů, včetně rozpisu záloh od dodavatele. Pokud vás nepřekvapil výrazný nedoplatek, nebo přeplatek, je rozumné ponechat stávající výši záloh. „V uplynulých měsících se ovšem některým zákazníkům ceny několikrát měnily, a je tudíž možné, že výraznou roli bude hrát i tato proměnná,“ upozorňuje Markéta Zemanová.

Vyúčtování za energie je zkrátka a dobře často předmětem sporů mezi spotřebiteli a dodavateli. ERÚ se v minulém roce zabýval rekordním množstvím sporů. Od lidí obdržel celkem 628 návrhů na spor kvůli porušení smluv. Oproti roku 2022 to byl nárůst o téměř 40 %. Nejčastěji si v nich zákazníci stěžovali právě na špatné vyúčtování za energie. Počet neformálních podnětů naopak klesl na předkrizovou úroveň, a to meziročně o 9 717 na 12 410.