Ano. Slovo, které změní na svatbě lidem život. Přípravy na tuto událost bývají velice hektické, přijde tedy vhod si udělat čas a připomenout si některé svatební tradice či zvyky.

Svatba neboli sňatek je proces vzniku manželství dvou lidí. Tento důležitý moment v životě je doprovázen mnoha tradicemi a zvyky. Pojďme se na ně teď společně podívat. Seřadili jsme je chronologicky od zásnub až po svatební noc.

Svatební tradice konající se před obřadem

Uzavření manželství je vždy velmi stresující a radostné zároveň. Pokud máte tradice rádi nebo jste pověrčiví, třeba se v našem článku nějakým zvykem inspirujete.

Některé obyčeje jsou opravdu známé, jiné již trochu v zapomnění.

Žádost o ruku

Tradičním zvykem je žádost o ruku ženy ze strany muže. Při této žádosti muž poklekne, předá a navleče ženě prsten jakožto symbol své lásky. Muž by také měl požádat o ruku nevěsty její rodiče.

Roznáška svatebních oznámení

Na první pohled se může zdát, že se jedná o tradici, která již vymřela. Opak je však pravdou. I tento zvyk má dosud své příznivce.

Svatební oznámení, a to jak tištěná, tak i vlastnoručně vyrobená, mohou roznášet sami snoubenci nebo také malí členové rodiny, tedy děti.

Především na vesnici lidé stále udržují tradici, při které spolu se svatebním oznámením přinesou budoucí manželé i svatební koláčky jakožto ohlášky na budoucí vdavky.

Dle pověry by svatební koláčky v žádném případě neměla péct sama nevěsta, aby neměla v manželství nouzi.

Loučení se svobodou

Tento obyčej znají snad všichni. Patří totiž k těm nejoblíbenějším svatebním zvykům vůbec. Někteří se loučí se svobodou několik dní nebo i týdnů před svatbou. Vždy ale platí, že zábava ženicha a zábava nevěsty je přísně oddělena.

Zkouška nevěsty

Při zkoušce nevěsty šlo o to zjistit, zda bude nevěsta dobrou hospodyní. Jak? Musela podstoupit takzvaný test smetí. Ten spočíval v tom, že nevěsta vkročila do domu ženicha, kde bylo schválně rozsypáno smetí. Pokud nevěsta sáhla po připraveném koštěti, znamenalo to, že bude skvělou hospodyňkou, jestliže však smetí překročila, znamenalo to přesný opak. Tato tradice se již bohužel nedodržuje.

Zkouška ženicha

Aby to bylo fér, tak i ženich musel podstoupit zkoušku. Připravoval se špalek se sekyrou a láhev vína. Podle toho, po čem muž sáhl, se usuzovalo, zda bude pracovitý, nebo alkoholik.

Svatební šaty

Výběr svatebních šatů je vždy emotivní jak pro nevěstu, tak i pro její pomocnice při výběru.

Svatební tradice týkající se svatebních šatů se dodržují dodnes. Lpí se na tom, aby ženich nespatřil šaty dříve než při obřadu, jinak by manželství bylo nešťastné – a to nikdo nechce. A nevěsta-švadlena by si neměla šaty šít sama, protože by si prý zašila cestu ke štěstí.

Něco starého, modrého, půjčeného a nového

Tyto požadavky chce splnit každá nevěsta. Občas se ještě přidává pátá věc – nevěsta na sobě musí mít něco, co jí někdo daroval.

Mít na sobě něco starého znamená, že nevěsta nechává svůj starý život za sebou. Opakem je pak věc nová, která symbolizuje novou etapu jejího života. Něco půjčeného má pak do manželství přinést blaženost. Modrá barva vyjadřuje nevinnost, čistotu a hlavně věrnost. Darovaná věc má být upomínkou na svatební den.

Závoj

Oblibu si závoj získal ve starověku, kdy se lidé domnívali, že závoj odežene zlé duchy. Dnes se spíše nosí jako módní doplněk, který musí ladit se šaty a s účesem.

Podvazek

Podvazek má většinou bílou barvu. Bývá ozdoben modrou mašlí, aby byla dodržena tradice „něco modrého“. Ženich pak podvazek stahuje nevěstě ústy bez pomoci rukou.

Družičky

Družičkami mají být svobodná děvčata. V historii to byly právě družičky, které měly zmást zlé duchy a odehnat je od nevěsty, proto by družičky měly mít podobné šaty, jako má nevěsta.

Svatební vývazky s myrtou

Svatební hosté nosí na klopě mašličky s myrtou, tím dávají najevo, že se řadí ke svatebčanům.

Svatební kytice

Hotovou svatební kytici by měla nevěsta poprvé spatřit až ve svatební den, kdy ji donese ženich.

Vybíráte svatební dar?

Zde je pár věcí, které jsou jako svatební dar perfektní.

Svatební tradice konající se během obřadu a hostiny

Při obřadu většinou ze sezdávajícího se páru veškerá nervozita opadne a opravdu si jej naplno užijí. A především hostina je část, na kterou se těší všichni svatební hosté.

Cesta na obřad

První cestu k oltáři vykoná ženich, nevěsta přijde až po něm. Z obřadu pak manželé odchází společně jako první.

Svatební hosté doprovázející novomanžele v autech na jejich počest troubí, takže když se někdo bere, tak to nelze přeslechnout.

Zaplacení výkupného

Kamarádi, kteří jsou dosud svobodní, zahradí páru cestu na obřad různými překážkami, které odstraní až po zaplacení výkupného od ženicha za jeho nevěstu.

Dnes se spíše bere jako zaplacení výkupného splnění vtipného úkolu, který si přátelé pro ženicha přichystají.

Svatební svíčka

Jestliže si při obřadu zapálíme svíčku, sledujme její plamen. Mihotání totiž znamená, že náš vztah bude bouřlivý, klidný plamen značí vztah poklidný.

Výměna prstenů

Tento zvyk se dodržuje na každé svatbě. Symbolizuje trvalou a neodvolatelnou volbu životního partnera.

Zatahování

Ženichovi kamarádi napnou přes cestu provaz ověnčený věcmi souvisejícími se svatbou a novým manželstvím. Cesta se novomanželům uvolní až poté, co ženich zaplatí výkupné. Tento obyčej má značit vykoupení ženicha z jeho mladických nerozvážností.

Cesta z okvětních lístků

Družičky či malé dívky rozhazují po cestě k oltáři okvětní lístky, po kterých pak pár kráčí. Tyto okvětní lístky mají znamenat, že manželství bude plodné.

Svatební špalír a házení rýže

Svatební hosté po obřadu vytvoří „zlatou bránu“, kterou pak společně manželé projdou. Během jejich průchodu bránou po nich ostatní hází rýži, konfety nebo semínka jakožto symboly plodnosti a bohatství.

Pozor! Někde je zakázáno házet rýži, někde zase konfety. Vždy se informujme na místě, kde bude svatba probíhat.

Chomout

Po obřadu obdrží ženich, nejčastěji od svých přátel, koňský chomout, což je znak svázání manželstvím. Nevěsta zase dostane bič, aby bylo jasno, kdo je v domě pánem.

Vypouštění holubů

Po svém „ano“ nevěsta a ženich společně vypustí svatební holuby. Tato tradice se těší čím dál větší oblibě.

Koule na noze

Ženichovi na kotník kamarádi pověsí vězeňskou kouli za jeho hříchy z mládí. Nevěsta dostane pilku na železo a musí manžela vysvobodit, popřípadě se muž může vykoupit sám.

Zametání střepů

Jakmile nevěsta a ženich z obřadu dorazí na hostinu, personál restaurace přinese přípitek a pak „omylem“ rozbije talíř, který nesmí být nikdy skleněný. Střepy pak novomanželé musí společně zamést. Podle toho, jak se jim při zametání daří, se usuzuje, jaké bude jejich manželství. Pár střepů by si manželé měli schovat pro štěstí.

Přípitek

Svatební přípitek většinou pronáší otec nevěsty, pokud to není možné, tak jej pronese některý ze svědků.

Voda/slivovice

Jedná se o formu přípitku, která má předpovědět charakter vztahu. Páru jsou předány dvě sklenice, jedna je naplněna vodou, druhá slivovicí. Ten, kdo má slivovici, bude pánem domu.

Polévka z jednoho talíře

Manželům je uvázán kolem krku společný bryndák a pak spolu jí polévku z jednoho talíře děravou lžící. Tato tradice symbolizuje rovnoměrné dělení a společný manželský krajíc.

Krájení dortu

Tento zvyk se dodržuje dodnes a symbolizuje to samé, co konzumace polévky z jednoho talíře. Novomanželé spolu rozkrojí dort a pak se jím postupně nakrmí, nejprve dá ženich nevěstě a pak ona jemu.

Další kusy dortu by měla nevěsta předat mamince ženicha, potom svojí matce, otci ženicha a svému otci, dále svědkům a teprve poté ostatním svatebčanům.

První novomanželský tanec

Dříve novomanželé tančili valčík, dnes si manželé vybírají své písně (většinou jedna nebo tři) podle toho, jaký význam pro ně mají. Okolo tančícího páru ostatní hosté utvoří kruh, postupně se k tanci připojují ostatní.

Vybírání do střevíčku

Všichni hosté mají možnost přispět do střevíčku a pak si zatancovat sólo s nevěstou/ženichem.

Házení kytice

Některé nevěsty již tuto tradici nepraktikují, protože si chtějí svou svatební kytici usušit a schovat.

Dříve byl ovšem tento zvyk poctivě dodržován. Za nevěstu se postavily všechny svobodné dívky a nevěsta svou kytici přehodila přes hlavu. Dívka, která ji chytila, se měla do roka sama vdát.

Únos nevěsty

Ženichovi přátelé v nestřeženém okamžiku „unesou“ nevěstu do nejbližší restaurace. Ženich ji musí najít a vykoupit ji.

Svatební tradice konající se po hostině v soukromí

Po skončení hostiny se novomanželé přesouvají do společného pokoje, aby mohli strávit nějaký čas v soukromí a svatební den završit.

Přenášení přes práh

Přenášení přes práh symbolizuje začátek společného života. Mělo zahnat všechny zlé duchy.

Svatební noc

Dříve byla svatební noc strašákem obou zúčastněných. Ráno musela proběhnout kontrola prostěradel, zda vše proběhlo v pořádku. Doba se však posunula, a proto se dnes novomanželé na tuto tradici těší.

Tradiční svatba může být ta pravá

Přípravy na svatbu a svatební den samotný jsou velice náročné a stresující. Některé svatební zvyky jsou známé a dodržují se, jiné jsou již zapomenuté, není ale vůbec nic špatného na tom, když je vzkřísíme právě na naší svatbě.