Pracovní kultura se neustále vyvíjí – s ní i způsoby, jakými lidé přistupují k práci. Jedním z nových trendů, který zaznamenal obrovskou pozornost, je koncept „Lazy Girl Job“. Tento termín označuje dobře placenou a flexibilní práci, při které máte volný čas pro sebe. Na první pohled se může zdát, že jde o práci pro lenochy, opak je ale zřejmě pravdou.

Hledání pracovní rovnováhy

Pojem Lazy Girl Job může být zavádějící. Ačkoli slovo „lazy“ znamená „líný“, v tomto kontextu má být jeho význam odlišný. Ve skutečnosti má vystihovat rovnováhu mezi prací a osobním životem. V takovém případě má nadřízený pochopení a není tak přísný. Zkrátka a dobře práce nepřesahuje standardních 40 hodin týdně. Ve skutečnosti jde tedy spíše o pozitivní pojetí.

V dnešní době však stále mnoho lidí klade nezdravý důraz na pracovní nasazení, které mnohdy vede až k vyčerpání a vyhoření. Lazy Girl Job jde proti tomuto proudu. Myslí víc na osobní život a psychické zdraví. Pojem je proto třeba brát s nadsázkou, jelikož satiricky ukazuje na to, že generace mladých lidí se nehodlá nechat zničit v práci.

Sbohem nekončící dřině

Pro mnoho lidí práce představuje většinu života, ačkoli ji nemusí zrovna milovat či v ní být šťastní. Výsledkem jsou mnohdy psychické problémy. Může to ale zajít až k těm fyzickým. Proto generace Z přišla s termínem „Lazy Girl Job“.

I s „línou prací“ lidé stále přispívají společnosti, a hlavně si vydělávají na vlastní živobytí. Většinou jde o zaměstnání v různých kancelářích. Cílem těchto zaměstnanců je vytyčení určitých hranic. Na konci dne jdou domů s čistou hlavou. Zbývá jim čas na sebe a mohou se tak věnovat věcem, které mají opravdu rádi.

Dopady „Lazy Girl Job“ na kariéru

Lidé, kteří zastávají tyto role, se zpravidla více zajímají o výplatu než investici do kariéry. Pokud se tedy rozhodnete pro „lazy job“, pravděpodobně se ve své kariéře moc neposunete. Cílem je vykonávat pouze práci, která je vyžadována – a nic navíc.

Svému nadřízenému tedy neukážete to nejlepší, co ve vás je. Pravděpodobně vás proto nevybere na speciální projekt či náročnější úkol. To však nemusí být nutně špatné, pokud je vaším cílem pouze si vydělat na život. Je však třeba počítat s tím, že tento přístup může mít negativní dopad na vaši kariéru.

Změna hodnot

Pracovní kultura stojí na více než století starých modelech. Je na čase přehodnotit naše představy o tom, jak by měl pracovní život vypadat? Namísto spousty přesčasů a vyčerpávajícího množství práce je možná dobré určit si hranice, dopřát si dostatek volného času. Je důležité najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Péči o duševní zdraví je věnováno čím dál tím více pozornosti, což je jenom dobře. Záleží jen na nás, jaké hodnoty jsou v životě důležité. Zdraví a spokojenost by však měly být na prvním místě. Přepracování je vážným problémem, který může vést až k vyhoření a dalším problémům. I proto vznikl „Lazy Girl Job“, který s nadsázkou poukazuje na nezdravé pracovní, avšak pochopitelné návyky starších generací.

A jak pracovat efektivně? Možná vám to v práci neklape kvůli tomu, že se soustředíte na vícero věcí najednou. Proč je lepší se vyhnout multitaskingu?