Zajímavostí na mezilidských vztazích je celá řada. Jednou z nich je to, že někdo nás na první dojem zaujme a někdo odradí. V některých případech nemáme problém začít hovor, protože nám je dotyčný sympatický. Takoví lidé lépe shání přátele a také práci. Přinášíme tipy, jak působit sympaticky.

Sympatie jsou tvořeny během prvních pár minut

Pokud je nám někdo sympatický, může to být dobrá podmínka pro vznik trvalejšího vztahu. Protože právě to, že se dva lidé vzájemně pokládají za důležité, často vede k přizpůsobení se, náklonnosti a přátelství.[1] Zajímavé je, že sympatie nebo antipatie působí hned v počátku jednání. První dojem zkrátka hraje velkou roli, poté už nemusíme mít příležitost situaci výrazně ovlivnit.

To, jak působíme, je tvořeno našimi zvyky, z nichž některé nemusí být ku prospěchu věci. Pozitivní je ale to, že je možné na svém chování zapracovat. Můžeme si osvojit zvyklosti, které sympatie vytváří a odstranit ty, které mají opačný efekt.

Aspekty určující, jak sympaticky vypadáme

1. Vzhled

Hodí se působit důvěryhodně, nikoliv nebezpečně. A právě vzhled řekne hodně, a to během krátké chvilky. Lidé si na základě toho, jak vypadáme, podvědomě určí, zda jsme pro ně atraktivní. Nechme stranou subjektivní preference a v každém případě se snažme vypadat upraveně a nepůsobit dominantně.

2. Vůně

V případě vzhledu člověk dává údajně přednost lidem, kteří vypadají podobně. Pokud jde o vůni, mělo by to být naopak. Ačkoliv souvislost mezi sympatiemi a čichem nejsou dostatečně prozkoumány, existují teorie, že náš imunitní systém odmítá některé pachy například jako obranu před nemocemi. Sympatie jsou tvořeny tedy i skutečností, zda nám protějšek voní nebo ne.

3. Zájmy

Čím více sourodosti mezi dvěma lidmi panuje, tím větší je pravděpodobnost, že vznikne přátelství. Pokud tedy mají lidé podobné zájmy, hodnoty a humor, budou si nejspíš sympatičtí. Přitahují nás totiž takové osobnostní rysy, které jsou podobné těm našim. Zároveň platí, že čím častěji se s člověkem, který nám je hned sympatický, vídáme, tím sympatie rostou. Lidé mají rádi to, co je jim známé. Hypotézu lze aplikovat i v případě antipatie.

Jak působit sympaticky?

Záležitost se sympatiemi je individuální. Sympatie zkrátka určuje pozorovatel. Je ale možné osvojit si zvyky, díky kterým zvýšíme pravděpodobnost vzniku přízně.

4. Naslouchejte a ptejte se

Častým pochybením při jednání je koncentrace na to, co sami řeknete. Pokuste se soustředit na to, co vám druhý říká, nepřemýšlejte v tu chvíli o sobě a následně položte dotaz. Lidé oceňují právě zájem plynoucí od druhé osoby. Odložte tedy mobil, buďte upřímní a připraveni naslouchat. Respektujte názory druhých a snažte se předčasně nesoudit. Sympatie získáte spíš tím, že prokážete toleranci a přístupnost vůči různým názorům.

5. Usmívejte se

Zní to banálně, ale úsměv může pomoci navázat kontakt s druhou osobou. Snažte se ale usmívat přirozeně, nikoliv falešně. Tak by se vám totiž nevytvořily vrásky kolem očí, které působí pozitivně. Obecně je na místě zaměřit se na naši řeč těla, která by měla u druhé osoby vyvolat příjemný pocit. Udržujte oční kontakt, při naslouchání se k hovořící osobě mírně nakloňte a občas přitakávejte. Postoj těla by měl být klidný a pevný, ne strnulý a roztěkaný.

6. Buďte předvídatelní

Lidé, kteří jsou ve svém jednání předvídatelní, jsou obvykle i sympatičtější. Protějšek totiž ví, co má očekávat a jednání se tak stává jednodušším. Nízká míra předvídatelnosti může být způsobena podléhání emocím. To ale neznamená, že byste se projevu citů měli vyhýbat. Naopak díky tomu budete působit lidsky, jen je držte v přijatelné míře.

7. Nestrhávejte pozornost na sebe

Snažte se chovat ohleduplně, přátelsky i sebevědomě a rozhodně nechtějte být za každou cenu v centru pozornosti. Tu zkuste směrovat také k ostatním, přestože například hlavní osoba při jednání jste vy. Prokážete tak ohled na druhé i skromnost.