Bez ohledu na to, jak inteligentní jste, můžete v každém případě inteligentně vypadat. Existuje pár zásad, jak toho docílit. Budou se vám hodit jak v osobním, tak i v pracovním životě – například při pohovorech. Zapracovat na tom, jak působíme, je podstatné pro náš život. Jedna věc je totiž to, jak chytří doopravdy jsme. Záleží ale i na tom, co doplňuje náš celkový dojem. Tedy jakou inteligenci nám přisuzují lidé v okolí a jak chytří jsme z pohledu společnosti.

1. Zapracujte na emoční inteligenci

To, jak si v životě vedeme a jakých dosahujeme úspěchů, je z velké části ovlivněno naší emoční inteligencí (EQ). Inteligence (inteligenční kvocient) hraje daleko méně důležitou roli. Daniel Goleman, který pojem emoční inteligence zpopularizoval, ve své knize „Emoční inteligence“ s podtitulem „Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ“ přibližuje, jak se emoce silně podílí na našem rozhodování, a tedy na výsledcích našeho jednání.[1] Emoční inteligence je zastoupena také sebedůvěrou. Díky ní jsme schopni se objektivně zhodnotit, známe své cíle a to, jak nás vnímá okolí. V každé situaci se dokážeme lépe přizpůsobit a vytěžit maximum.

2. Soustřeďte se na to, jak mluvíte

Při podvědomém určování inteligence jedince záleží zejména na hlase, méně na vzhledu. Právě v hlase jsme totiž schopni snadněji číst. Údajně lépe působí níže položený hlas, který znamená sebejistotu. Vysoký hlas vypovídá o nerozhodnosti nebo emocionalitě.[2] Vyvarujte se stoupající hlasové intenzitě ke konci vět, což může působit jako potřeba se neustále v něčem ujišťovat. Nemluvte příliš pomalu, ani příliš rychle. Ideální rychlost vyjadřování je přibližně 150 slov za minutu. Budete působit sebevědoměji a také tak, že víte, o čem mluvíte.

Více záleží na formě než na obsahu. Vyjadřujte se jasně a pokuste se nepoužívat výplňková slova, například: jakoby, prostě, takže, vlastně, no. V posluchačích vyvolávají dojem, že trpíte nedostatkem sebedůvěry nebo znalostí v dané tematice. Vyhněte se i hezitačním zvukům, které se často vyskytují mezi slovy, když přemýšlíme. V obou případech bude lepší, když budete mlčet. Krátké pauzy dodají ostatním pocit, že vážíte slova a zvýší se tak vaše důvěryhodnost. S pauzami to ale nepřehánějte. Kdyby jich bylo příliš mnoho, mohli byste působit jako neznalí.

3. Věřte si a dívejte se lidem do očí

Sebedůvěra je základ úspěchu. Pokud chcete, aby vám ostatní věřili, musíte nejprve věřit sami sobě. Sebedůvěra dokonce zlepšuje výkon v kognitivních funkcích a naopak. Kdybyste si nevěřili, výsledky vaší práce by nebyly nijak znamenité. Zároveň nezapomínejte dívat se lidem do očí, což vypovídá právě o zdravém sebevědomí a tím pádem se budete jevit inteligentně.

4. Noste brýle

Průzkumy ukazují, že lidé s brýlemi jsou vnímáni jako inteligentnější. Na škodu nejsou výraznější obroučky. Je zajímavé, že inteligentní lidé mají zároveň nejspíš o 30 % vyšší pravděpodobnost, že budou mít geny předznamenávající slabý zrak a potřebu nosit dioptrické brýle.[3]

5. Naučte se vhodně oblékat

Oblečení vypovídá mnoho. Řada lidí si na základě oděvu utvoří svůj první dojem o vás. Vhodně a přiměřeně k situaci oblečení lidé působí inteligentněji. Například spoře oděni nevzbudíte vysokou důvěru. Pozornost totiž přitahujete ke svému tělu a tím pádem to, co říkáte, je druhořadé. Pozoruhodný je i výsledek studie Severozápadní univerzity v USA. Podle ní je náš výkon ovlivněn tím, co máme na sobě. Lidé v laboratorních pláštích plnili lépe úkoly, které vyžadovaly inteligenci a koncentraci.[4]

6. Držte tempo s ostatními

Lidé mají pravděpodobně sklon přisuzovat ostatním vyšší inteligenci v případě, kdy plní úkoly a dělají běžné věci přibližně stejně rychle jako všichni ostatní. Svůj dojem o ostatních si vystavíme na podvědomě vnímaných atributech jako soustředěnost, pozornost a ostražitost. Snažte se tedy neloudat, ale zároveň ani nepředbíhejte své kolegy. Výsledky tohoto výzkumu představila univerzita v Bostonu.[5]

7. Vynechte alkohol

Držíte-li v ruce sklenku s alkoholem, dle výzkumů působíte na ostatní lidi méně inteligentně. Dokonce si alkohol nemusíte ani objednávat nebo pít. Nejspíš vzájemné působení mezi požíváním alkoholu a následným zhoršením kognitivních schopností jako řeč, pozornost nebo i myšlení je tak proslulé, že ho lidé vnímají při pohledu na alkohol i tehdy, kdy ke zhoršení vašeho stavu ani nedochází.

8. Používejte druhé jméno

Inteligentněji působí údajně i ten, kdo má mezi jménem a příjmením další jméno nebo jeho iniciálu. To má v druhých lidech podporovat pozitivní hodnocení jeho intelektu. U nás ale druhé jméno není tak časté.