Předčasný odchod do důchodu je možnost odejít do důchodu dříve, než dosáhnete tzv. důchodového věku. Kdo, kdy a jak může o předčasný důchod žádat a zda se to vůbec vyplatí, to si ukážeme v tomto článku.

Kdo může předčasně odejít do důchodu

Abyste mohli nastoupit do předčasného důchodu, musíte dosáhnout požadovaného minimálního věku. Pokud vám nárok na řádný důchod vzniká dříve než v 63 letech, pak do předčasného důchodu můžete nastoupit o 3 roky dříve, než máte řádný důchod. Pokud vám nárok na penzi vzniká v 63 letech a později, do předčasného důchodu můžete odejít až v 60 letech a do dosažení důchodového věku vám může chybět nejvýše pět let. Věk pro odchod do předčasného důchodu lze ověřit například na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Dále je také podmínkou, platit sociální pojištění minimálně 35 let nebo minimálně 30 let bez náhradních dob pojištění. Nezoufejte však, pokud tuhle podmínku nesplňujete. Můžete doplatit dobrovolné důchodové pojištění, nebo do vaši evidence připsat chybějící zaměstnání či studium.

Úskalí zvané krácení

Důchod sice můžete pobírat dříve, ale jeho výše je krácena, a to zpravidla trvale. Takže čím dříve jdete do důchodu, tím nižší důchod dostanete. Raději si spočítejte, jestli je to pro vás vůbec výhodné.

Tohoto krácení se ale můžete zbavit, pokud po přiznání předčasného důchodu budete vykonávat důchodově pojištěnou výdělečnou činnost. Ne vždy je ale možné tohoto postupu využít.

V předčasném důchodu nelze standardně pracovat či podnikat. Vaše možnosti jsou tak omezené. Například jako zaměstnanec můžete vydělávat maximálně 3. 000 Kč / měsíčně. Jako podnikatel nesmí vaše příjmy za rok přesáhnout hranici, která zakládá povinnost platit sociální pojištění.

Nižší důchod budete dostávat i po dosažení řádného důchodového věku. Čím dřív do předčasného důchodu odejdete, tím víc vám penze klesne. Samozřejmě se ale předčasné penze týkají všechny valorizace stejně jako řádného důchodu.

Kam a jak žádost podat 

Žádost o předčasný starobní důchod můžete osobně podat na OSSZ příslušné vašemu trvalému místu bydliště. Jestli se ale chystáte, podat žádost ještě letos, můžete ji podat online.

Odejít do předčasného důchodu letos bude výhodnější než kdyby jste odešli do řádného starobního důchodu v roce 2023. O možnosti odejít dříve do penze je proto obrovský zájem, a OSSZ si je vědoma, že ne všem se podaří najít vhodný termín, ve který by se mohli dostavit na okresní správu sociálního zabezpečení kvůli žádosti. Z toho důvodu je tento úkon letos možno provést korespondenčně i online skrze bankovní identitu.