Pronájem bytu či jiné nemovitosti je atraktivním způsobem, jak navýšit své pasivní příjmy. K dosažení co nejefektivnějšího způsobu, jak nemovitost pronajímat, je ale nutné zvolit vhodnou strategii. Za tímto účelem vám v tomto článku představíme některé rady a tipy, které vám mohou pomoci.

Jak pronajmout byt?

Příprava bytu k pronájmu

V první řadě je nutné zhodnotit stav obytných prostor – garsonky, bytu, domu či jiné nemovitosti, kterou se chystáte pronajímat. Zeptejte se sami sebe: „Je byt na pronájem připravený? Kdybych byl/a v pozici nájemníka, byl/a bych ochotný/a se do tohoto bytu nastěhovat?“ Nepochybně jsou žádoucí čistota a funkční hygienická a jiná technická zařízení.

Výše nájemného

Dále je nezbytné obytný prostor přiměřeně ohodnotit a stanovit výši nájemného. Při jejím stanovování je dobré vzít v úvahu minimálně následující faktory:

 • stav bytu
 • velikost plochy obytných prostor
 • lokalita

Dobrou představu o možné výši nájemného si můžete vytvořit na základě osobního průzkumu zveřejněných nabídek k pronájmu nemovitostí, které se nachází ve vašem blízkém okolí.

Hledání nájemníků

V podstatě máte na výběr ze dvou možností. Buď se můžete pokusit najít vhodného nájemníka na vlastní pěst pomocí přátel, inzerátu, reklamy a podobně, nebo můžete tento úkol za smluvený poplatek svěřit profesionální realitní kanceláři. Výhodou využití služeb realitních kanceláří je nepochybně ušetření vašeho času a energie. Důkladně si však danou realitku prověřte, zda jsou její služby dostatečně kvalitní a poplatky přiměřené.

Pronájem bez starostí a bez rizika

Garance původního stavu bytu, pravidelného příjmu i kvalitních podnájemníků.

Příprava potřebných dokumentů

Byrokracie spojená s pronájmem nemovitostí může zpočátku působit děsivě. Dobrou zprávou je, že k úspěšnému zajištění pronájmu vám stačí tři dokumenty – nájemní smlouva, pojistná smlouva a předávací protokol.

Nájemní smlouva musí obsahovat následující údaje:

 • identifikace pronajímaného prostoru
 • identifikace pronajímatele a nájemníka
 • doba pronájmu
 • výše nájemného
 • způsob úhrady
 • práva a povinnosti obou smluvních stran
 • zánik smlouvy
 • závěrečná ustanovení

Také pojištění není radno podcenit. Zajistíte si tak dodatečnou ochranu pronajímaného majetku. Zároveň budete mít možnost využít asistenčních služeb v oblasti zámečnictví, instalatérství a podobně. To vám zcela jistě přijde vhod.

Pojištění můžete buď zařídit vy osobně, nebo tuto odpovědnost přenesete na nájemníka, pokud s tím souhlasí. Vhodné je využití kombinace pojištění domácnosti (respektive nemovitosti) a odpovědnosti, která vám zpravidla poskytne největší krytí. V každém případě je dobré kontaktovat odborníka, který vám pomůže s výběrem toho správného pojištění.

Předávací protokol popisuje aktuální stav bytu při jeho předání nájemníkovi nebo při návratu zpět pronajímateli po skončení nájemního období. Obsahuje podrobný popis stavu nemovitosti, včetně veškerého vybavení, zařízení a technických prvků v bytě. Neopomeňte uvést údaje o stavech na elektroměrech, plynoměrech, vodoměrech a měřičích tepla.

Na co si dát pozor při pronájmu bytu?

V první fázi je třeba nepodcenit výběr vhodného nájemníka. Před uzavřením smlouvy si potenciální kandidáty důkladně prověřte. Osobně se s nimi seznamte. Komunikujte s nimi otevřeně a nebojte se jich zeptat na jejich představy ohledně užívání bytu. Vhodné je například zjistit, zda má dotyčná osoba v úmyslu sdílet prostory s dalšími osobami nebo domácími mazlíčky.

Potřebujete nacenit byt?

Stačí jedna schůzka a budete vědět, na čem jste.

Jistě si nepřejete uzavřít smlouvu s notorickým neplatičem. Proto je vhodné pro jistotu projít oficiální databáze týkající se evidence exekucí a insolvenční rejstřík. Jednání a dohadování se s neplatiči vás totiž může vyjít hodně draho a často se nevyhnete odbornému právnímu poradenství. V každém případě se jedná o velice nepříjemnou záležitost, které je nejlepší předcházet.

Při sepisování nájemní smlouvy se vyhněte používání různých vzorů dostupných na internetu. Často se jedná o zastaralé šablony, které se již neopírají o platné právní předpisy. Pokud si v tomto ohledu nejste jistí, rozhodně neváhejte a obraťte se na odborníky nebo renomovanou realitní kancelář.

Jak se daní pronájem bytu?

Při danění příjmů z pronájmu bytu je v prvé řadě důležitý způsob pronajímání nemovitosti. Krátkodobé pronajímání obytných prostor totiž může být považováno za poskytování ubytovací služby, která podléhá dani z podnikání a ne dani z příjmu fyzických osob. V tomto případě musíte mít zařízený živnostenský list a musíte dodržovat povinnosti OSVČ.

Jiná situace nastává, pokud byt pronajímáte dlouhodobě a nejedná se tak o podnikatelskou činnost. Od roku 2023 platí, že pokud vaše příjmy z ročního pronájmu nepřevýšily hodnotu 20 000 Kč, jste od daně osvobozeni. V opačném případě jste povinni na jaře následujícího kalendářního roku podat daňové přiznání z příjmu fyzických osob. V přiznání uvádíte čistý příjem z pronájmu, od kterého odečítáte vaše výdaje. Buď se jedná o skutečné doložitelné výdaje, nebo můžete využít paušál (odečítáte 30 % z příjmu). Výsledná suma po odečtu se nazývá základ daně, ze které státu platíte 15% daň.

Pro ilustraci uvažujme následující příklad. Za rok si pronájmem bytu vyděláte 130 000 Kč. Pro kalkulaci výdajů použijete 30% paušál, vaše výdaje činí 0,30 x 130 000 = 39 000 Kč.
Základ daně: 130 000 - 39 000 = 91 000 Kč.
Daň: 91 000 x 0,15 = 13 650 Kč.

Na závěr lze konstatovat, že pronájem bytu, garsonky či jiných obytných prostor je uměním spojeným s pečlivým plánováním a dodržováním právních předpisů. Nepodceňte přípravu obytných prostor, správnou dokumentaci, výběr realitní kanceláře, transparentní komunikaci s nájemníkem a včasné a správné podání daňového přiznání. S dobře promyšleným plánem a řádnou péčí lze pronájem bytu proměnit v perspektivní investici do budoucna. Máte pojištěnou nemovitost? Nyní je nejvyšší čas si pojistku aktualizovat.