Jedním z témat, které nyní rezonuje českou společností, je inflace, zejména její rychlý růst a její vliv na zvyšování cen zboží a služeb, ale i snižování kupní síly peněz. Současná inflace v České republice pomalu atakuje své maximum z prosince r. 1993, kdy dosáhla až 18,2 %.

Problémem je, že spotřebitelské ceny jsou v tomto měsíci meziročně vyšší o 17,2 %, ale dle ekonomických prognóz stále porostou, tudíž je velmi pravděpodobné, že inflace dosáhne do konce roku rekordní výše. Aby bylo možné pochopit, co všechno pro nás takto vysoká míra inflace znamená, je potřeba se na tuto problematiku podívat tzv. od píky.

Inflace

Pod pojmem inflace si lze představit soubor činitelů, kteří oslabují reálnou hodnotu peněz, tj. kupní síly dané měny vůči zboží a službám, které si lidé kupují. Roste-li inflace, roste počet jednotek dané měny za zboží či služby, což znamená, že vše zdražuje. Pokud se jedná o opačný proces a ceny klesají v dlouhodobém horizontu, jedná se o deflaci.

To, jaká je inflace, je vyjádřeno její mírou. Míra inflace je naopak vyjádřena pomocí indexu spotřebitelských cen, a to za jednoznačné období. Nejčastěji se využívají tato srovnání:

  • míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která zkoumá procentní změnu průměrné cenové hladiny za rok proti průměru roku předešlému, v červnu r. 2022 dosáhl tento ukazatel hodnoty 9,4 %.
  • průměrná roční míra inflace, v prosinci r. 2021 se jednalo o hodnotu 3,8 %.
  • míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, představující v procentech vyjádřenou změnu cenové hladiny v daném měsíci oproti stejnému měsíci v roce předešlém, v červnu r. 2022 dosáhla neuvěřitelných 17,2 %.
  • míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci, vyjadřující procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci, v červnu r. 2022 se míra inflace vůči květnu zvýšila o 1,6 %.

Proč je míra inflace tak vysoká?

S rostoucí inflací se valná většina zemí ve světě potýká již velmi dlouho, některé z nich ještě dávno před tím, než jednu z posledních ran zasadila pandemie nemoci covd-19. S nejvyšší mírou inflace se nyní potýká Súdán se svými 192 %. Následuje ho Venezuela se 167 %, dále např. Sýrie nebo Zimbabwe, jejichž inflace přesáhla hodnotu 130 %. Pokud bychom se přiblížili více k České republice, lze zmínit např. Moldavsko (31,83 %), Ukrajinu s 21,5 % nebo Rusko s 15,9 %.

Celkově se v eurozóně v měsíci červnu vyšplhala inflace na 8,6 %. Česko je v rámci inflace jednou z nejpostiženějších evropských zemí, přitom měla dle původních prognóz dnes již bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka začít od druhé poloviny roku klesat. Nyní svá tvrzení pozměnil, a to tak, že inflace zůstane v letošním roce dvojciferná.

Na vysokých hodnotách se udrží déle vinou deglobalizace a pomalého narovnávání dodavatelských řetězců. Žádná z ekonomických špiček se nyní neodváží přesně odhadnout, jak vysoká inflace ve světě bude a jak dlouho bude trvat.

Graf vývoje inflace 2022 (Autor: kurzy)
Graf vývoje inflace 2022 (Autor: kurzy)

Příčiny inflace jsou různé. Nejen v rámci Evropy se kromě pandemie nemoci covid-19 kalkuluje také s právě probíhajícím rusko-ukrajinským konfliktem. Panují oprávněné obavy s ukončením dodávek ruského plynu.

V souvislosti s inflací se často zmiňuje tzv. cenová hladina, jakási relace mezi množstvím peněz a množstvím výrobků (služeb) dané ekonomiky, které lze za peníze koupit. S rostoucí inflací roste cenová hladina na straně nabídky i na straně poptávky.

Co se nabídky týče, hovoříme o tzv. nabídkové inflaci, jejíž příčinou je růst cen a zboží, typicky postupné vyčerpávání zdrojů, pokles produkce apod. V rámci poptávky existuje určité množství peněz v dané ekonomice, kterou svými nástroji koriguje centrální banka. Laicky řečeno, příčina na straně poptávky znamená to, že výroba (produkce) roste pomaleji než množství peněz, které vlastní zákazník.

Česká národní banka

Již několikrát se v souvislosti s inflací hovořilo o České národní bance. Je nejdůležitějším orgánem v měnové politice. Jedná se o centrální banku České republiky, o součást Evropského systému centrálních bank. Jejím úkolem je dohlížet na trh s financemi a řešit krize na finančním trhu. Pečuje o stabilitu měny, resp. o dosažení a udržení cenové stability (nízkoinflačního prostředí v ekonomice), přispívá k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst.

Česká národní banka je zřízena Ústavou České republiky a svoji činnost vykonává v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Operuje zejména v Praze, ale i na mimopražských pracovištích v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, v Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Nejvyšším orgánem instituce je bankovní ráda, která se skládá z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyřmi dalšími členy, všichni jsou jmenováni prezidentem. Současným guvernérem České národní banky je Aleš Michl. Jeho dlouholetým předchůdcem byl Jiří Rusnok.

Česká národní banka (Autor: E15)
Česká národní banka (Autor: E15)

Jako jediná má oprávnění vydávat bankovky a mince. Dohlíží na peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, a tedy dohlíží na bankovní sektor, kapitálový trh, pojišťovny, penzijní společnosti apod.

Hlavním nástrojem české centrální banky v oblasti měnové politiky jsou úrokové sazby, resp. rozhodování o jejich výši. Nastavení sazeb se promítá např. do měnového kurzu, výdajů na spotřeby a investice, úspory, objem výroby nebo ceny zboží. Při zvýšení úrokových sazeb se Česká národní banka snaží inflaci snížit, naopak při snížení úrokových sazeb se inflace zpravidla zvýší.

Pokud Česká národní banka zvýší úrokové sazby, bude pro velkou část lidí opravdu složité pořídit si např. hypotéku. Tím jsou ale zároveň ochráněni proti dlouholetému zadlužení, které by je vlivem vysokého zdražování mohlo učinit neschopnými splácet úvěr a dostat je v nejhorším případě až do procesu exekuce či insolvence.

Naše úspory – jak je v této situaci ochránit?

Z důvodu současné ekonomické situace je dobré – pokud jste tak ještě neučinili – začít rozmýšlet o tom, jak své úspory ochránit, v nejlepším případě zhodnotit o nějakou korunu navíc. Jednou z možností bylo ke konci r. 2021 nakoupit protiinflační dluhopisy. Tato investice byla bez rizika, v podstatě s jednoduchou možností výběru (na rozdíl od různých spoření, která se uzavírají na min. šest let) a s opravdu zajímavým zhodnocením v závislosti na míře inflace. Bohužel, v současné době se žádná nová emise dluhopisů nepředpokládá, proto se pojďme podívat na jiné způsoby úspor.

Sarah Colesová, hlavní analytička britské investiční platformy Hargreaves Lansdown doporučuje především mladým, aby část svých peněz investovali do akcií. Nabízí jim to větší šanci na dosažení výnosů překonávajících inflaci.

Další možností je uložit úspory v hotovosti, ale na dobu kratší než pět let. Pokud bychom chtěli peníze uložit na delší dobu, např. na nějaký spořicí účet, musíme se poohlédnout po co nejlepší úrokové sazbě. V horizontu delším než pěti let lze nabídnout stavební spoření, kde je zpravidla minimálně šestiletá lhůta pro spoření a možný výběr bez poplatků skrze dřívější ukončení spoření. Zde ale nejsou úrokové sazby tak vysoké, tudíž jedním z mála benefitů je státní příspěvek ve výši 10 % z celkového ročního vkladu, maximálně však v hodnotě 2 000 Kč.

Úspory (Autor: elements.envato)
Úspory (Autor: elements.envato)

Investovat lze v prostředí rostoucích úrokových sazeb, např. do komodit. Ty spolu s hodnotovými a cyklickými akciemi patří k investicím, které mají tendenci dosahovat nejlepších výsledků v období rostoucích úrokových sazeb.

Jednou z momentálně nejpraktičtějších rad je přehodnotit své finanční toky. Zkuste si jeden měsíc psát, za co a kolik utrácíte. Pokuste se alespoň 30 % ze svých příjmů odložit stranou na úspory.

Určitě je dobré, pokud si obstaráte penzijní připojištění s příspěvkem od zaměstnavatele nebo státu za předpokladu, že to lze. I bez příspěvku je určitě dobré si nějaké penzijní připojištění či spoření zřídit, což platí zejména pro generace, které se právě chystají nastoupit do svého prvního zaměstnání. Vyhlídky na vysoký starobní důchod nejsou úplně lichotivé, proto je dobré se připravit.

Jednou z posledních rad, jak uchránit své úspory, je investice do vhodného investičního fondu, ideálně investice diverzifikovat, tedy vytvořit si zdravý mix oblastí, kam peníze ukládat (doma i v zahraničí, do dluhopisů, komodit, nemovitostí, různých alternativ, kryptoměn, …), ale především, nečasovat investice, nečekat na vhodnou dobu, ale investovat pravidelně.

Podstatné je nyní zřídit si záchranný fond, termínovaný účet s vyšším úročením tří až šesti měsíčních platů pro případ výpovědi, dlouhodobé nemocenské apod.

Poslední radou, asi tou nejpodstatnější v oblasti investic je nenechat se zlákat vidinou velkých zisků. Je potřeba investovat s rozmyslem, ideálně po konzultaci s odborníkem, pokud se sami v oblasti investic a financí nepohybujete sami.

Deflace

V souvislosti s inflací nelze opomenout pojem deflace. Je přesným opakem inflace. Jedná se o zvýšení kupní síly peněz, resp. pokles cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice za určité období. Ač by se mohlo zdát, že je deflace rozhodně lepší než inflaci, není tomu tak. Měnová politika centrálních bank se jí snaží spíše zabránit, a to především v této době.

Její příčinou je nedostatečná emise peněz, příp. úplné zastavení trhů a peněžních oběhů. To má za následek krátkodobý pokles cen statků. Domácnosti i firmy začnou více nakupovat (utrácet), což na krátkou chvíli tzv. nakopne ekonomiku, vznikají nové pracovní příležitosti.

V dlouhodobém horizontu ale deflace vede k nižším tržbám firem, tím pádem i k poklesu platů, k nutnosti snížit náklady, a tedy i pracovních míst. Zvyšuje se nezaměstnanost, zastavují se veškeré investice, roste státní dluh.

Inflace je obrovské téma

O inflaci by se dalo hovořit hodiny, ne-li dny a týdny. To podstatné, co by měl ideálně každý výdělečně činný člověk znát, aby se svými penězi nakládal tak, aby i v takto složité době peníze jen neztrácel, ale i nějakým způsobem získal, nebo alespoň ochránil, bylo shrnuto v článku. Přejme si společně, ať tuto nepříznivou situaci, která snad nebude trvat dlouho, příp. se alespoň nebude ještě zhoršovat, překleneme se ctí.