V předešlém článku o domácím vzdělávání jsme vám představili základní principy a podmínky. Nyní se pojďme podívat na zařízení v ČR, která v současné době vzdělávání doma umožňují, a pro koho je domácí studium vhodné.

Domácí vzdělávání

Způsob vzdělávání doma je znám již od 60. let 20. století. Jako první s ním přišly Spojené státy americké, které tento trend postupně rozšířily do zbytku světa. Jedná se o možnost absolvovat povinnou školní docházku a střední školu v domácím prostředí.

V České republice se individuální vzdělávání řídí školským zákonem č. 561/2014 Sb., především jeho 41. paragrafem (individuální studijní plán). Co se týče situace v Evropské unii, jediným státem, který tuto alternativu nepodporuje, je Německo. V současné době je možné absolvovat na vybraných školách distančně jak základních devět tříd, tak i střední školu.

Žák je v domácím prostředí vzděláván dle rámcového i školního vzdělávacího programu, což v praxi znamená, že by měl doma nabýt stejných znalostí jako jeho spolužáci při běžné výuce. Tyto vědomosti jsou následně dvakrát za rok ověřovány ve škole, pod kterou žák spadá.

Domácí vzdělávání je vhodné pro několik skupin dětí (a rodičů). První skupinou jsou vrcholoví sportovci, jejichž četnost tréninku jde jen těžko nakombinovat s denním docházením do školy. Druhou skupinou jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami, například děti s poruchou autistického spektra, s poruchou pohybového aparátu a podobně. Třetí skupinu tvoří děti, jejichž rodiče patří do různých sekt či společenství, která běžnou výuku nepodporují či dokonce zakazují. Poslední skupina je tvořena dětmi, respektive rodiči, kteří ve školství v nynější podobě nevěří, jsou z průběhu vzdělávání zklamaní a pochybují o kvalitě znalostí, které by jejich děti obdržely.

Seznam základních škol s kombinovaným vzděláváním

Možná v návaznosti na pandemii koronaviru se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo rozjet v roce 2021 projekt, v rámci kterého si přes sedmdesát škol vyzkoušelo kombinovanou výuku (například čtyři dny ve škole a v pátek doma).

Hlavní město Praha

Expediční ScioŠkola

Expediční ScioŠkola tři týdny v měsíci provozuje online výuku v domácím prostředí a čtvrtý týden vyráží s dětmi společně na expedici, třeba do hor, k jezeru, jednoduše do přírody, kde se věnují činnostem, které nelze v online světě provozovat. Poznávají přírodu, pracují rukama a navazují přátelství s ostatními dětmi.

FZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK

Tato základní škola (fakultní škola při PdF UK) klade důraz na důležitost předávaných informací, na kvalitu způsobu předání a nikoliv na objem učiva. Vyučující pracují s aktivizační metodou a rozvíjejí především kritické myšlení žáků. Vedou je k praktičnosti.

ZŠ pro žáky s poruchami zraku

Děti, které se potýkají s poruchou zraku, ať už částečnou slepotou, úplnou nevidomostí nebo jinou oční vadou, mohou navštěvovat základní školu pro žáky s poruchami zraku. V zařízení je kromě běžného personálu školy přítomen také oční lékař, pedagogicko-psychologická poradna a jiná podpůrná „stanoviště“.

Dále byste v hlavním městě nalezli například ZŠ Heřmánek, ZŠ Německo-českého porozumění, Gymnázium Thomase Manna a ZŠ Vela.

Východ a severovýchod Čech

MŠ a ZŠ Zvoněnka

Základní škola Zvoněnka praktikuje princip montessori. V Náchodě funguje od roku 2015 s kapacitou pro sedmnáct dětí v 1.–5. třídě. Měsíční školné zde činí něco přes 4 000 Kč. Děti se tu učí angličtinu již od první třídy.

ZŠ a MŠ Rybitví

Základní škola v Rybitví je inkluzivní institucí. Vzdělává 27 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Je v těsné blízkosti krajského města Pardubice, kde mimo jiné funguje ZŠ a MŠ Klas. V této škole jsou žáci vedeni především k jazykovým dovednostem. Třídy jsou rozděleny podle komunikačních schopností a žáci jsou vedeni individuálně dle ideálního tempa pro ně samotné. Samozřejmostí je spolupráce s jinými institucemi jako například s pedagogicko-psychologickou poradnou.

ZŠ Školamyš

ZŠ Školamyš se nachází v Litomyšli. Je malou rodinnou institucí komunitního typu. Žáci se zde vzdělávají společně s vrstevníky ve studijních skupinách. Nejedná se o spádovou školu, tudíž se sem mohou hlásit zájemci i z jiných oblastí.

Na východě a severovýchodě Čech byste ještě našli také ZŠ a MŠ ve Ždírci nad Doubravou, ZŠ a MŠ v Suchém Dole, ScioŠkolu Jihlava a ZŠ a MŠ Kojetice.

Střední a severní Čechy

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce

Škola ve Stochově pracuje se žáky se specifickými potřebami. Na Kladensku působí více než třicet let a poskytuje komplexní denní péči o děti. Nabízí vzdělání, výchovu, rehabilitace a poradenství v mnoha oblastech, ale především individuální přístup ke každému žákovi.

ZŠ a MŠ Pod Budčí

Základní škola Pod Budčí se prezentuje jako škola s otevřenou atmosférou. Vyučující vedou žáky k respektu k druhým osobám a klade se zde důraz především na praktickou stránku života. Snaží se o kreativní přístupy ve výuce a vyhýbají se frontálnímu vyučování, které děti nemusí tolik zaujmout a motivovat.

ZŠ Radostná

Berounská soukromá základní škola nabízí kromě kombinovaného vzdělávání, kdy je žák jeden den ve škole a čtyři dny doma, i domácí vzdělávání. Vede děti k respektu, přátelství a partnerství, k získání a zasloužení si důvěry, ale i k otevřené komunikaci a svobodě projevu.

Kromě výše popsaných škol byste ve středních a severních Čechách našli ZŠ Mšeno, ZŠ Smart, ZŠ Velvary, ZŠ a MŠ Krušovice, ZŠ a MŠ Chraštice, ZŠ a lesní MŠ Jurta a Svobodnou LMŠ a ZŠ Ráj.

Jih a východ republiky

ZŠ Světoplavci

ZŠ Světoplavci je školské zařízení na Třeboňsku, kde si děti samy určují rozvrh a učební plán. Místo klasických tříd jsou žáci vyučováni v šestičlenných skupinkách. Na jednoho učitele zde připadá dvanáct dětí, které se učí v reálných situacích.

ZŠ Ježek bez klece

Soukromá základní škola a gymnázium Ježek bez klece nabízí prezenční, kombinovanou i domácí formu vzdělávání. Učitelé nejen že vedou děti ke znalostem, ale taktéž k zodpovědnosti – žáci si sami určují tempo výuky, časové rozložení, organizují si svůj čas. Pokud byste měli zájem o tuto školu, doporučujeme se rozhodovat rychle, kapacity bývají dlouhodobě plné.

ZŠ ZaHRAda

ZŠ ZaHRAda v Tišnově vede děti k respektu, a to nejen k druhým, ale především k sobě samotným. Žáci zde nejsou známkováni, ale hodnoceni slovně a formativně, přičemž podklady pro zhodnocení jsou portfolia, která si žáci sami tvoří v průběhu školního roku.

Dalšími školami, které byste našli na jihu a východě naší republiky, jsou například ZŠ Olomouc, Mozartova 48, ZŠ Na Dědině, ZŠ CoLibri, ZŠ a MŠ Střílky, ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota, ZŠ a MŠ Erazim, Soukromá ZŠ Pianeta, ScioŠkola Olomouc, ScioŠkola České Budějovice, ZŠ a LMŠ Sofisa, Mezinárodní Montessori MŠ a ZŠ Perlička či ScioŠkola ve Frýdku-Místku.