Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny, ale nevíte, jak na to? Přechod k nové pojišťovně může být stresující a nejasný proces. V tomto článku se dozvíte, co všechno musíte vědět, než se rozhodnete pro změnu. A také jak se na to správně připravit a co očekávat během samotného procesu.

Nabídka benefitů

Je zcela přirozené, že se zdravotní pojišťovny snaží získat a udržet co nejvíce zdravých klientů. Proto nabízejí různé bonusy a výhody v podobě preventivních programů, jejichž účelem je snížení nákladů na zdravotní péči. Pokud zvažujete registraci k jiné zdravotní instituci, je velmi důležité si dobře pročíst, jaké benefity nabízí vaše stávající pojišťovna a jaké výhody přinese ta nová.

Vzhledem k tomu, že výše platby za zdravotní pojištění je vždy stejná, nelze v tomto ohledu ušetřit. Nicméně hlavní výhoda spočívá právě v tom, jaké benefity jsou dostupné. Proto je třeba si vše předem ověřit. Některé pojišťovny nabízí bohaté preventivní programy, příspěvky na péči a podobně. Stačí si pečlivě prohlédnout nabídku a podle toho se pak můžete snadno rozhodnout.

Nezapomeňte si také zkontrolovat, zda vaši ošetřující lékaři mají s vybranou institucí uzavřenou smlouvu.

Kdy žádost podat

Pro přeregistraci platí zákonně stanovené termíny, a to 1. ledna a 1. července. Žádost přitom musíte podat nejpozději tři měsíce před těmito termíny, tedy do 30. září a do 31. března. Podle toho, kdy požádáte o změnu, se stanete klientem nové pojišťovny buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci.

Důležité je také zmínit, že tuto změnu můžete provést pouze jednou za rok.

Co budete k přepisu potřebovat?

Pro změnu v podstatě stačí pouze vyplnit formulář a podat ho u nové pojišťovny. A to můžete udělat třemi způsoby:

  1. osobně na pobočce,
  2. online,
  3. písemně.

Vyberte si tu nejpohodlnější variantu a vyřízení bude hračka! Na pobočce vám bude stačit občanský průkaz, pokud zařizujete změnu pro dítě do patnácti let, je nutný rodný list nebo jiný doklad totožnosti.

Povinnosti zaměstnance při změně zdravotní pojišťovny

Vyřídit celý proces přeregistrace není složité, stačí dodržet stanovené termíny a poslat přihlášku. Nemusíte řešit odhlášení – o to se postará vaše nová pojišťovna. Je však důležité tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli. Ten má povinnost do osmi dnů změnu ohlásit, aby bylo možné hradit pojistné nové pojišťovně.

Nezapomeňte tuto změnu ohlásit také svým lékařům, a to nejpozději při další návštěvě.

Povinnosti OSVČ při změně zdravotní pojišťovny

Pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činné) a podnikatele platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Kromě toho budete potřebovat také kopii živnostenského listu (živnostenského oprávnění) a potvrzení o zálohách hrazených předchozí pojišťovně.

Pokud se změna uskuteční v průběhu roku, musí podnikatelé s daňovým přiznáním předložit dva přehledy o příjmech a výdajích – jeden k nové pojišťovně a druhý ke staré.

Nezapomeňte také zrušit trvalý příkaz k úhradě a nastavit nový, aby peníze odcházely na správný účet. Zkontrolujte si, že zadáváte správné číslo účtu příslušné zdravotní instituce.

Povinnosti státního pojištěnce a OBZP při změně zdravotní pojišťovny

Do skupiny státních pojištěnců patří různí lidé – malé děti, studenti, důchodci a rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. U dětí do 18 let změnu provádí rodiče a nejsou potřebné žádné speciální dokumenty.

Pokud jste však starší 18 let, je třeba předložit patřičné dokumenty, na jejichž základě lze potvrdit, že jste skutečně státním pojištěncem.

  • U studentů jde o potvrzení o studiu.
  • U seniorů je vyžadováno potvrzení o přiznání důchodu.
  • Pokud jste hlášení na pracovním úřadě, je také třeba donést potvrzení.

OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) nemusí dokládat žádné dokumenty, stačí pouze odevzdat přihlášku a včas změnit účet, kam posíláte platby za zdravotní pojištění. Výše pojistného zůstává stejná bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jste registrováni.

Zařídit přeregistraci může být pro mnoho lidí stresující záležitostí, avšak s dostatečnou přípravou a znalostí postupu může celý proces proběhnout snadno a hladce.