Vláda se s podporou zaměřila na občany, kteří mají opravdu nízké příjmy a potřebovali by upravit svůj dům – ať už jej zateplit, vyměnit okna či jiné podobné stavební úpravy. Zažádat si mohou již od ledna 2023. Podpora Nová zelená úsporám Light je jen rozšířenou verzí původní Nové zelené úsporám.

Kdo má na dotaci nárok

Stát cílí svou pomoc na seniory, lidi pobírající příspěvek na bydlení alespoň od data 12. 9. 2022 po datum podání žádosti a také na invalidní důchodce třetího stupně. Pozor, všichni členové domácnosti musí být v invalidním důchodu třetího stupně či být seniory. Dotace by mělo získat zhruba deset tisíc domácností. Bude-li však zájem vyšší, je možnost navýšení peněz pro tento program.

Podmínky pro získání dotace

Žadatel musí nemovitost, na které se budou provádět úpravy, vlastnit nebo minimálně spoluvlastnit. Další podmínkou je trvalý pobyt uchazeče o dotaci: zájemce o dotaci musí mít na adrese nemovitosti, která bude procházet úpravami, alespoň od 12. 9. 2022 trvalý pobyt.

Zároveň je dobré vědět, že lze požádat pouze o jednu dotaci na jednu nemovitost.

Kdy se může podávat žádost

Žádost o dotaci lze podávat již od 9. ledna roku 2023. Vyplácení bude probíhat až do 31. srpna roku 2024.

Jaká částka je na dotace vyhrazena

V první fázi vyčlenilo ministerstvo životního prostředí na dotace částku ve výši cca 1,5 miliardy Kč. Když si to jednoduchou matematikou spočítáme, tak na jednu domácnost vyjde částka 150 000 Kč. O tyto peníze mohou žadatelé požádat předem, musí však do jednoho roku doložit vyúčtování.

Samozřejmě lze dotaci vyplatit i zpětně, úprava ale musí být provedena po 12. 9. 2022. I s touto podporou vlády si většinou musí zájemci o dotace někdy i více než polovinu nákladů zaplatit sami. Někdy však může dotace pokrýt veškeré náklady.

Na co je možné dotaci použít

Výše uvedenou sumu domácnosti mohou využít jako podporu k zateplení domu, výměně oken či vchodových dveří a mnoha jiným úkonům. Státu jde především o snížení energetické náročnosti budovy, proto lze využít tuto dotaci například k nainstalování fotovoltaiky.

Jak o dotaci požádat

K žádosti není třeba dokládat projektovou dokumentaci ani energetické posouzení budovy. Uchazeč o dotaci musí předložit fotodokumentaci původního stavu, fakturu a odborný posudek o tom, že plánovaná rekonstrukce splňuje požadavky na minimální úspory (formulář je k dohledání přímo na stránkách programu).

Důchodci (je jedno, zda starobní nebo invalidní) doloží výměr důchodu a ti, kteří pobírají příspěvek na bydlení, musí předložit rozhodnutí o přiznání tohoto příspěvku.

Žádat lze jen online skrze Identitu občana na webové adrese Nová zelená úsporám. Nemá-li ji samotný žadatel, může zplnomocnit některého rodinného příslušníka. Uchazeč také musí mít vlastní bankovní účet.

Zažádejme si o dotace

Dotace jsou zacílené na tři skupiny osob, které jsou nejvíce zasaženy tzv. energetickou chudobou. Jedná se o starobní a invalidní důchodce třetího stupně a také o lidi pobírající příspěvek na bydlení alespoň od 12. 9. 2022. Je dobré vědět, že stát těmto lidem plánuje pomoci a schválil program Nová zelená úsporám Light, který jim má pomoci se stavebními úpravami ke snížení energetické náročnosti budovy. Tak této podpory využijme.