V důsledku současné energetické krize, se vláda České republiky tentokrát s podporou "Nová zelená úsporám Light" zaměřila na občany, kteří mají opravdu nízké příjmy a potřebovali by upravit svůj dům - ať už jej zateplit, nebo vyměnit okna či jiné podobné stavební úpravy. Zažádat si mohou lidé již od ledna nového roku.

Nová zelená úsporám Light je jen rozšířenou verzí původní Nové zelené úsporám.

Kdo

Stát cílí svou pomoc na seniory, lidi pobírající příspěvek na bydlení alespoň od data 12. září 2022 po datum podání žádosti a také na invalidní důchodce třetího stupně. Pozor! I všichni ostatní členové domácnosti musí být v invalidním důchodu třetího stupně či být seniory.Dotace by mělo získat zhruba deset tisíc domácností. Bude-li však zájem vyšší, je možnost navýšení peněz pro tento program.

Podmínky

Žadatel musí nemovitost, na které se budou úpravy provádět, vlastnit nebo minimálně spoluvlastnit. Další podmínkou je trvalý pobyt uchazeče o dotace, což znamená, že zájemce o dotace musí mít na adrese nemovitosti, kde se bude pracovat, alespoň od 12. září 2022 trvalý pobyt.

Zároveň je dobré vědět, že lze požádat pouze o jednu dotaci na jednu nemovitost.

Kdy

Žádosti lze podávat již od 9. ledna roku 2023. Vyplácení bude probíhat až do 31. srpna roku 2024.

Kolik

Ve fázi první vyčlenilo ministerstvo životního prostředí na dotace částku ve výši cca 1, 5 miliardy korun českých. Když si to pak jednoduchou matematikou spočítáme, tak na jednu domácnost vyjde částka sto padesát tisíc korun českých. O tyto peníze mohou žadatelé požádat předem, stát jim částku vyplatí, zájemci musí však do jednoho roku doložit vyúčtování.

Samozřejmě lze dotaci vyplatit i zpětně, úprava musí být však provedena po 12. září 2022. Avšak i přes tuto podporu vlády si většinou musí zájemci o dotace někdy i více než polovinu nákladů zaplatit sami. Je však pravdou, že je možné, že dotace pokryjí náklady stoprocentně.

Na co

Výše uvedenou sumu pak domácnosti mohou využít jako podporu k zateplení domu, k výměně oken a vchodových dveří a k mnoha jiným úkonům. Státu jde především o snížení energetické náročnosti budovy, proto lze využít těchto dotací i například k nainstalování fotovoltaiky.

Jak žádat

K žádosti není třeba dokládat projektovou dokumentaci ani energetické posouzení budovy. Uchazeč o dotace musí předložit fotodokumentaci původního stavu, fakturu, odborný posudek o tom, že plánovaná rekonstrukce splňuje požadavky na minimální úspory (formulář je k dohledání přímo na stránkách programu).

Důchodci (je jedno, zda starobní nebo invalidní) doloží výměr důchodu a ti, kdo pobírají příspěvek na bydlení, tak musí předložit rozhodnutí o přiznání tohoto příspěvku.

Žádat lze jen online skrze Identitu občana na webové adrese https://novazelenausporam.cz/. Nemá-li ji samotný žadatel, může zplnomocnit některého rodinného příslušníka. Uchazeč také musí mít bankovní účet.

Zažádejme si o dotace

Dotace jsou zacílené na tři skupiny osob, které jsou nejvíce zasaženy tzv. energetickou chudobou. Jedná se o starobní a invalidní důchodce třetího stupně a také o lidi pobírající příspěvek na bydlení alespoň od 12. září 2022. Je dobré vědět, že stát těmto lidem plánuje pomoci a schválil program Nová zelená úsporám Light, který jim má pomoci se stavebními úpravami ke snížení energetické náročnosti budovy. Tak této podpory využijme.