Známe to všichni. Nejen kvůli dnešní uspěchané době bychom všechno chtěli hned. Jak tedy naučit děti trpělivosti, když s ní máme častokrát problém i my dospělí? Je to jednoduché, stačí se řídit našimi radami.

Snad každý rodič může potvrdit, že se setkal se situací, kdy jeho dítě chtělo okamžitou rodičovskou pozornost kvůli nějaké prkotině, alespoň kvůli maličkosti z dospěláckého úhlu pohledu. Naše dítko chtělo pozornost hned teď a nezáleželo mu na tom, že zrovna potřebujeme něco řešit s někým jiným.

Obzvláště malé děti mají pocit, že když se zabýváme někým nebo něčím jiným, tak je přehlížíme a nejsme tu pro ně. Neví, co si počít s časem, a proto se začnou nudit a vyžadovat naši pozornost.

Co je trpělivost?

Trpělivost, nebo také jinak řečeno strpení, je schopnost dlouho klidně čekat a opakovat určitou činnost stále dokola, než se dostaví očekávaný výsledek.

Rozvoj trpělivosti

My vám nyní předložíme celkem pět tipů, jak lze u dítěte trpělivost rozvíjet.

Pocit bezpečí je základ

Netrpělivé děti mají často pocit, že se jim vzdalujeme. Naším úkolem jakožto rodiče je ujistit potomka, že tu pro něj vždycky jsme, i když se mu zrovna teď nevěnujeme na sto procent a že mu svůj čas dáme ihned, jakmile dokončíme pro nás v tu chvíli důležitější činnost.

Velkým plusem také je, když dítěti vyjádříme pochopení, proč se může cítit nekomfortně, ale také mu vysvětlit, že takový pocit mít nemusí, protože na něj stále myslíme.

Bez dodržování slibů to nepůjde

Pokud dítěti něco slíbíme, tak to také učiňme. Podporujeme tím již výše zmíněný pocit bezpečí a důvěry.

Nedodržováním slibů jen zapříčiníme, že se naše děti přestanou snažit.

Vymýšlení aktivit, které zkrátí dobu čekání, je dobrý začátek

Je třeba si uvědomit, že děti vnímají čas úplně jinak než dospělí lidé. To, co je pro dospěláka pět minut, je pro dítě nekonečně dlouhá doba. Život je příliš krátký na to, aby děti svým časem plýtvaly.

Vymysleme jim proto nějaké strategie, jak to pro ně nekonečně dlouhé čekání zpříjemnit. Postačují jen zcela jednoduché věci, jako je například čtení knížky nebo stavění lega. Děti tak využijí svůj čas na tomto světě naplno.

Hračky, které děti zaručeně zabaví

Pořiďte jim hračky, které nezůstanou ležet v koutě.

Zkusme takzvané pomalé aktivity

Venku není zrovna slunečno a my potřebujeme sebe i svá dítka zabavit? Můžeme spojit příjemné s užitečným a využít toto sychravé období, abychom děti naučili rozvíjet trpělivost. Jak? Můžeme zkusit takzvané pomalé aktivity, jejichž smysl spočívá v tom, že s dětmi tvoříme, ale výsledek našeho úsilí není hned zřejmý. Do těchto aktivit řadíme kreslení, pečení, rybaření, skládání puzzle a tak dále. Fantazii se meze nekladou.

Rodič má být pozitivním vzorem

Abychom dítě naučili trpělivosti, tak se to musíme nejdříve sami naučit. Reakce na stresové situace často děti od svých rodičů odkoukají, a proto je tak moc důležité, aby byli rodiče skvělým vzorem.

Jaké výhody máme, pokud jsme trpěliví?

Schopnost být trpěliví je klíčovou dovedností pro život v reálném světě. Trpělivé čekání podporuje jak u dospělých, tak i u dětí sebeovládání a bez něj to také ve skutečném světě nejde.

Trpěliví jedinci jsou duševně zdravější, mají skvělé základy pro vztahy, protože umí dobře pracovat se svými emocemi a lépe je vstřebávají a také jsou ambiciózní, nebojí se jít za svým cílem a většinou ho dřív nebo později dosáhnou. Jsou to prostě věční optimisté.

Trpělivost je důležitá vlastnost pro život

Být trpěliví s sebou přináší samé výhody. Budeme zdravě cílevědomí, budeme umět pracovat s emocemi a budeme mít mnoho dalších pozitivních vlastností. Je proto velmi důležité rozvíjet trpělivost u dětí již od útlého věku, budou pak připraveni na život a uvědomí si, že ne všechno nám spadne do klína hned a zadarmo.