Kvalitní životopis je prvním krokem na cestě k získání plnohodnotné práci, která nás bude opravdu bavit. Jedná se o dokument, kterým máme možnost oslnit svého budoucího zaměstnavatele, ten poté bude po přečtení našeho CV chtít ve svém týmu zrovna nás. Nevíte ale, jak jej správně napsat a co rozhodně v životopisu neuvádět? Pak je tento článek s radami určen právě vám.

Kreativita

CV (curriculum vitae) napsané ve Wordu písmem Times New Roman je na první pohled sázka na jistotu, ale životopisů napsaných v tomto programu a tímto fontem (stylem písma) dostávají zaměstnavatelé nepřeberné množství. To pro vás však znamená, že se v hromadě CV to vaše ztratí. Je proto vhodné využít své kreativity a svůj životopis zpracovat originálnějším způsobem.

Fotka

To, zda do životopisu vložit fotografii, je dodnes nejdiskutovanějším tématem. Převládá ovšem názor, že životopisy s fotografií jsou vhodnější a zaměstnavatelé si tyto CV vybírají častěji a upřednostňují je, zájemci o místo s fotkou v životopise pak postupují mnohdy do dalšího kola. Musíme však zvolit fotografii, která nás skvěle reprezentuje, nikoliv selfie nebo fotku z dovolené.

Pravda

Pokaždé je nutné, aby žadatelé v životopise uváděli veškeré informace pravdivě a nic důležitého nezatajovali. Lži většinou vyplynou na povrch hned na prvním osobním setkání a mohli bychom se pak zbytečně dostat do úzkých a to by pro nás byla dost nepříjemná situace. Vždy raději sdělujme vše upřímně.

Obsah

Pojďme se podívat na to, co musí obsahovat životopis.

Nutné osobní informace

V životopise předkládáme tyto potřebné informace hned v úvodu:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • státní příslušnost
  • trvalé bydliště
  • telefon
  • e-mail

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Historii vzdělání a pracovní posty vždy uvádíme od současného k předchozímu. Nikdy do životopisu nepíšeme absolvování základní školy. U vzdělání pokaždé zmíníme vystudovaný obor a u práce, jaké kompetence jsme nabyli.

Kurzy a školení

Za zmínku stojí i kurzy a školení, které by mohly mít spojitost s pozicí, o kterou se ucházíme.

Další dovednosti

Do CV udáváme i své další dovednosti, jako jsou například jazykové znalosti, řidičský průkaz nebo počítačové zkušenosti.

Zájmy

Můžeme do životopisu poznamenat v krátkosti také své zájmy, které korespondují s obsazovanou pracovní pozicí.

Reference

Na závěr životopisu lze uvést i někoho, kdo může zhodnotit vaše pracovní výkony. Musíme napsat také kontaktní údaje pověřené osoby, té se ale předem zeptáme, zda s uvedením osobních údajů souhlasí.

Představení se

V CV vždy věnujeme jeden odstavec představení sám sebe, v tomto odstavci se popíšeme také kreativně, abychom zaměstnavatele ihned okouzlili.

Životopis musí být přehledný a strukturovaný, to znamená, že informace zaznamenáváme do listiny v bodech.

Motivační dopis

Rozhodně velkým plusem je, pokud k životopisu přiložíme i takzvaný motivační dopis. V něm se nejlépe představíme a uvedeme, proč se domníváme, že jsme vhodnými kandidáty na tu či onu pracovní pozici. Některé firmy motivační dopis požadují jako povinný dokument.

Pravopis

Pravopis si musíme několikrát zkontrolovat a klidně požádat o kontrolu i někoho dalšího, aby se v CV nenašla sebemenší chybička. Zaměstnavatelé na toto mají ostříží zrak a drobná chybka by vám mohla zajistit ztrátu místa.

Kvalitní práce vyžaduje čas

Snažíme-li se sehnat si kvalitní pracovní pozici, tak by naše první myšlenky měly směřovat k životopisu. Spousta lidí se domnívá, že sepsání CV je něco triviálního a pak udělají v tomto dokumentu spoustu zbytečných chyb. Aby k tomu nedocházelo, připravili jsme pro vás tento článek, který stručně shrnuje, jak by měl životopis vypadat.