Pravděpodobně jste zaznamenali, že Česká pošta od ledna 2023 opětovně zdraží SIPO. To se tak pomalu po téměř šedesáti letech přestává vyplácet, proto vám přinášíme nejen návod k jeho zrušení, ale i nabídku alternativ.

Co je SIPO a jak funguje?

Sdružené inkaso plateb obyvatelstva, pro svůj dlouhý název a horší zapamatovatelnost používané pod zkratkou SIPO, je služba České pošty stará téměř šedesát let. Jedná se o formu placení, kdy se vám z bankovního účtu odečte najednou několik pravidelných plateb. Typicky se jedná o položky v rámci bydlení (nájem, rozhlas, energie a tak dále).

SIPO funguje na principu spojovacího čísla. Plátci je toto číslo přiděleno a on ho posléze pouze nahlásí poskytovatelům služeb. Poskytovatel služeb potom jednou v měsíci zašle České poště hromadný požadavek na inkasa od odběratelů služeb. Pošta inkaso zařídí a vybranou sumu převede poskytovateli.

Odměna za založení účtu

Založte si účet a užijte si odměnu 3 000 Kč.

Cena služby

Založení a nastavení (včetně změn) je zdarma. Co se plateb týče, doklad o provedení platby inkasem z bankovního účtu zaslaný na e-mail stojí 5 Kč. Totožný doklad poštou stál 15 Kč v roce 2022. Od roku 2023 je to již 18 Kč.

Pokud chcete hradit skrze SIPO jednorázově, do konce roku 2022 byl poplatek 15 Kč, od roku 2023 to je 18 Kč.

Hodláte-li platit na pobočce České pošty, poplatek do konce roku 2022 činil 25 Kč (se zákaznickou kartou 19 Kč), od roku 2023 je poplatek 28 Kč (se zákaznickou kartou 22 Kč).

U doručovatele České pošty jste zaplatili za SIPO 29 Kč do konce roku 2022 a od roku 2023 pak 32 Kč.

Co byste měli vědět, než SIPO zrušíte

Ještě před tím, než se rozhodnete SIPO definitivně zrušit, je potřeba převést platby jinam, aby vám nevznikaly dluhy za neuhrazené služby.

Nejjednodušší je nastavit si trvalý příkaz v internetovém bankovnictví. Pokud vám nejsou blízké online služby, na kterékoliv pobočce vaší banky s vámi ochotně příkaz nastaví. Co se týče bankovního účtu, možností je i přímé inkaso. To, zda můžete využít tyto formy úhrady, si musíte ověřit u firmy, jejíž služby využíváte.

Investice z pohodlí domova

Můžete se inspirovat těmi nejúspěšnějšími investory. Stačí jen kopírovat jejich aktivitu.

Pozor si dejte, pokud máte na SIPO navázanou nějakou platbu. Službu totiž nezrušíte, pouze se dvěma výjimkami. Navštívíte-li pobočku České pošty, můžete zde zrušit navázání placení poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Jestliže ale máte na SIPO navázané i energie, například elektřinu, tak se zrušením neuspějete.

Jak zrušit SIPO?

Úplně nejjednodušším způsobem, jak zrušit SIPO, je převedení plateb jinam. Pokud nebude na vaše SIPO navázána žádná platba, služba se zruší automaticky. Je ale třeba si pohlídat, že byla skutečně zrušena (obvykle se ruší od následujícího měsíce).

Dalším způsobem, jak zrušit SIPO, je návštěva pobočky České pošty a tamní vypovězení, zaslaná žádost o zrušení služby SIPO datovou schránkou nebo e-mailem.

Pokud se rozhodnete navštívit Češkou poštu osobně, dopředu si ověřte, že se jedná o plnohodnotnou pobočku a ne jen o Balíkovnu, tam byste moc nepochodili. Budete potřebovat občanský průkaz a své spojovací číslo.

Zrušení jako takové bývá poměrně rychlý proces, pokud jste splnili všechny náležitosti. Déle to může trvat v případě, že rušíte vícero poplatků, konkrétně rozhlas nebo televizi. Těmto institucím musíte sdělit, že budete platit jinak.

Rozhodnete-li se zrušit službu elektronicky, sepište vlastní žádost. Nemusí to být špičkový sloh na jednu normostranu. Bohatě postačí, když uvedete, že chcete SIPO zrušit, přidáte spojovací číslo a nějaké kontaktní (ověřovací) údaje. Pokud chcete využít datovou schránku, je ideální dokumenty vyexportovat do PDF a zaslat do datové schránky kr7cdry. Žádost o zrušení lze doručit i e-mailem na adresu sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz. Tento dokument ale vyžaduje elektronický podpis. Pokud jej nemáte, využijte datovou schránku. Jestliže ani tu nemáte, obraťte se na pobočku.

Zrušení inkasní platby v bance

Jakmile budete mít všechny svoje účty (resp. ty, skrze které vám chodilo SIPO) v pořádku uhrazené, můžete dát své bance souhlas k tomu, aby zrušila povolení pro strhávání plateb SIPO. Zrušení inkasní platby v bance je posledním krokem na cestě za zrušením služby.

Nový účet

Bez poplatků s chytrým spořením, se kterým si odkládáte stranou při každé platbě.

Když ne SIPO, tak jak?

Vyvstává otázka, jakým způsobem tedy platit, když je SIPO nevyhovující. Vhodným řešením může být trvalý příkaz. Pokud víte jistě, že se na vašem bankovním účtu nachází dostatek financí v době, kdy odcházelo SIPO, není problém k tomuto datu nastavit trvalé příkazy pro platby jednotlivých položek.

Druhou a relativně oblíbenou možností je, že budete platit za služby jednorázovým převodem. Splatnost máte třeba 20. den v měsíci, ale výplata vám chodí již kolem 10. dne, tudíž si můžete nastavit například k 15. dni v měsíci, že máte platit televizi, rozhlas, plyn a jiné.

Další případné formy úhrady už musíte ověřit u daných poskytovatelů služeb a tím se následně řídit, pokud se rozhodnete zrušit SIPO (což by z ekonomických důvodů dávalo v dnešní době opravdu smysl).