Zatímco povinné ručení je zákonem danou povinností, havarijní pojištění je dobrovolnou záležitostí. Před jeho sjednáním byste měli zvážit, jestli se vám toto pojištění vůbec vyplatí. Zcela určitě to bude v případě koupě nového vozidla. U staršího pak záleží na určitých okolnostech.

Co je to havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na vašem vozidle v případě nehody, a to i když jste jejím viníkem. Zde je podstatný rozdíl mezi jím a povinným ručením, které kryje škody způsobené třetí stranou.

Než svůj vůz necháte havarijně pojistit, odpovězte si na otázku, jak moc je pro vás toto pojištění důležité. Když byste měli nehodu, kterou byste sami zavinili, budete mít peníze na opravu automobilu nebo na pořízení nového? Jestliže nejsou pro vás peníze bolavou záležitostí vašeho života a koupě nového auta by vás finančně nijak nezasáhla, tak pravděpodobně bude zbytečné si pojistku sjednávat.

Naproti tomu v situaci, že byste na opravu žádné peníze ve svém napjatém rodinném rozpočtu nenašli a pořízení nového vozu by bylo v nedohlednu, má pojistka pro vás velký význam.

Auto na leasing nebo na úvěr

V současné době se velká část automobilů pořizuje formou leasingu nebo úvěru. Jestliže budete kupovat auto prostřednictvím leasingové společnosti, tak si se sjednáním havarijního pojištění nemusíte dělat těžkou hlavu, vše za vás rozhodne leasingová společnost. Dá vám akorát možnost si u havarijního pojištění vybrat spoluúčast. Je tomu tak proto, že vy sami nejste majitelem vozidla.

Havarijní pojištění je dobrovolné (Foto: Pixabay.com)
Havarijní pojištění je dobrovolné (Foto: Pixabay.com)

U vozidla zakoupeného na úvěr je oproti leasingu rozdíl v tom, že hned od počátku jste jeho majitelem. Takže si ho budete moct sami havarijně pojistit, respektive si vybrat, za jakých podmínek si pojistku sjednáte.

Srovnávač pojištění a online kalkulačka

Cena havarijního ručení se počítá individuálně podle mnoha faktorů (viz seznam níže v článku). Pro přesný výpočet ceny pojištění je potřeba zadat SPZ a další údaje, což můžete udělat v dalším kroku po kliknutí na zelené tlačítko níže.

Nejlevnější havarijní pojištění

Rychlý výpočet havarijního pojištění online. Cenu bude vypočtena speciálně pro vás.

Pojistit na novou, nebo časovou cenu?

Pokud se budeme bavit o nové ceně v souvislosti s havarijním pojištěním, tak se jedná o takovou cenu, za kterou v dané lokalitě a v daném čase lze pořídit ekvivalent pojištěné věci v nové, tzn. neopotřebované podobě.

Časová cena je ta, které by bylo dosaženo při prodeji stejné, případně obdobné věci v daném čase a daném místě.

Obvyklá cena se svou definicí blíží ceně časové, ale ještě navíc zohledňuje situaci, jaká je na trhu použitých věcí stejného druhu.

Jestliže chce být vlastník movité věci dobře pojištěný, tak je vhodné si vybrat pojištění na novou cenu, byť je tedy pojistné výrazně vyšší. Je tu ale velké ale. U havarijního pojištění se vyplatí stanovit si pojistnou částku vozidla ve výši časové nebo obvyklé ceny. Důvod je prostý, případné plnění tuto částku obvykle nikdy nepřevýší.

Je-li vozidlo starší sedmi let, tak opravdu nemá cenu ho pojišťovat na novou cenu, je to ekonomicky značně nevýhodné. Netýká se to však automobilu typu speciální veterán, jehož cena stářím roste.

Co si lze v havarijním pojištění všechno sjednat

Nabídka toho, co lze havarijním pojištěním pojistit, je poměrně široká. Rozdíly jsou pochopitelně mezi jednotlivými pojišťovnami, proto se zde vyplatí nahlédnout do některého z on-line srovnávačů pojištění. Lišit se mohou ve výši limitů plnění, v kvalitě asistenčních služeb, možnostech kombinování různých rizik.

Havarijní pojistka by měla být sestavena tak, aby kryla všechny případy, se kterými se může motorista setkat. Jaké existují možnosti? Co všechno může havarijní pojištění krýt:

 • škody na vozidle v případě dopravní nehody
 • poškození vozidla přírodními živly – požárem, bleskem, pádem kamení, sesuvem zeminy, pádem laviny, pádem stromu či stožáru, kroupami, velkou vodou, vichřicí
 • škody na vozidle v případě střetu se zvěří
 • škody v případě poškození vozidla zvířaty (typicky kuna, která prokouše kabely)
 • úmyslné poškození vozidla vandalem
 • krádež vozidla
 • asistenční služby (například bezplatná právní pomoc pojišťovny; oprava poruchy vozidla, které nebylo poškozeno při dopravní nehodě; vyproštění vozidla, výměna pneumatiky, odtah vozidla, dovoz paliva, odtah k nabíjecí stanici; nastartování vozidla v případě vybité baterie, pomoc při ztrátě klíčů nebo záměně paliva a další)

Co dělat, když postupně klesá hodnota vozidla

Je běžným faktem, že cena nového vozidla každým rokem klesá. Toto by měla respektovat i havarijní pojistka, což by v podstatě znamenalo, že by pojištění mělo být každým rokem levnější. Pojišťovna vám však každý rok ve výročí pojištění pošle předpis na částku, kterou jste si sjednali při pojišťování vozidla. Je proto ve vašem vlastním zájmu si havarijní pojištění nechat přepracovat a upravit v něm zejména pojistnou částku automobilu.

Nezapomeňte si přečíst výluky pojištění (Foto: Pixabay.com)
Nezapomeňte si přečíst výluky pojištění (Foto: Pixabay.com)

Můžete také využít pojištění hodnoty vozu (GAP), které je určeno pro nová vozidla a platí maximálně čtyři roky od koupě auta. GAP garantuje při pojistné události výplatu rozdílu mezi novou cenou vozidla a stávající hodnotou vašeho vozu.

Co všechno ovlivňuje cenu havarijního pojištění

Cena pojistného u havarijního pojištění může být pro každého řidiče jiná. Vliv má na to několik faktorů:

 • zvolené riziko pojištění (havárie, odcizení, živel, kompletní)
 • zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojištění)
 • řidičské zkušenosti (řidiči s bezeškodným průběhem pojištění mívají pojištění levnější)
 • místo pojištění vozidla (město bývá dražší než venkov)
 • stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím je pojistné levnější)
 • způsob frekvence placení (roční placení bývá levnější)
 • účel užívání vozidla a jeho vybavenost a zabezpečení

Co všechno lze u havarijního pojištění připojistit

K havarijnímu pojištění lze sjednat ještě některá připojištění. Vyplatí se zejména:

 • pojištění čelního skla
 • úrazové pojištění osob přepravovaných ve vozidle
 • pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
 • pojištění mimořádné výbavy vozidla
 • pojištění nákladů spojených s náhradním vozidlem

Výhodnější cena jen pro vás

Výpočet havarijního pojištění. Spočítejte si cenu snadno a rychle.

Tipy na závěr

Vybírat pojistku podle ceny nemusí být nejlepší způsob. Levné pojištění kryje většinou jen základní rizika a má nízké limity. Než pojistnou smlouvu uzavřete, určitě si přečtěte všeobecné podmínky a zejména výluky, jež se k pojištění vztahují. Abyste pak nebyli nemile překvapeni, když by vám pojišťovna náhradu škody odmítla poskytnout, případně pojistné plnění krátila.