Nemáte dostatek financí na pořízení vlastního vozidla? Rádi často měníte auta? Tak si přečtěte něco o operativním leasingu. Jeho účelem je dočasné nebo dlouhodobé používání vozu bez přenosu rizik a užitků, jež jsou spojeny s jeho vlastnictvím.

Jaký je rozdíl mezi operativním a finančním leasingem?

V rámci leasingu rozlišujeme dva základní typy – operativní a finanční leasing. Liší se od sebe tím, co se stane s automobilem po skončení leasingu. V obou případech je po celou dobu leasingu vůz majetkem leasingové společnosti. U finančního leasingu na jeho konci přechází do vlastnictví zákazníka. U operativního leasingu zůstává ve vlastnictví společnosti i po skončení leasingu.

Operativní leasing vozidla

Během operativního leasingu zákazník nehradí celou cenu vozidla, ale jen rozdíl mezi jeho pořizovací cenou a zůstatkovou hodnotou. Výhodou je, že klient nenese rizika, jež jsou spojená s vlastnictvím automobilu. Platí jen za jeho amortizaci, která odpovídá době nájmu a skutečně ujetým kilometrům. Vozidlo může být používáno po dobu smluvně sjednanou nebo dle dohodnutého počtu najetých kilometrů.

Půjčka na auto

Chcete vlastní auto, ale nemáte dostatek financí? Srovnejte si nejlepší půjčky na trhu.

Leasingová společnost za zákazníka platí silniční daň, rozhlasový poplatek za rádio a zákonná pojištění (například pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Délka leasingu se sjednává nejčastěji na dobu od 24 do 60 měsíců, využívají se ale i kratší operativní leasingy – třeba na půl roku.

Mezi klienty leasingových společností, kteří si sjednávají operativní leasing, patří zejména živnostníci, podnikatelé a společnosti. Fyzické osoby ho využívají sporadicky, protože dávají přednost finančnímu leasingu.

Proč je operativní leasing pro živnostníky a podnikatele výhodný?

Živnostníci a podnikatelé operativní leasing využívají předně kvůli jeho výhodám. Náklady na operativní leasing, tedy měsíční splátky, jsou daňově uznatelným nákladem, čímž se dá snížit základ daně z příjmů. Vstupní náklady jsou minimální, protože není nutné platit počáteční akontaci.

V závislosti na sjednaných službách je k dispozici případná automatická náhrada vozidla. Náklady na sjednaný rozsah servisního plánu jsou součástí splátek, a nikoliv dodatečnými náklady na provoz.

Nájemce si může vybrat z velké nabídky vozidel různých značek, typů a cenových kategorií. Nastaví si délku pronájmu vozidla i roční nájezd kilometrů dle svých aktuálních potřeb. Nemusí se zabývat starostmi o servis vozu, jeho pojištění a dalšími výdaji spojenými s jeho provozem. To zajistí leasingová společnost.

Když nájemci skončí leasingová smlouva, může automobil vrátit a vybrat si opět nový. Tím mu odpadá nutnost se zabývat případným prodejem starého vozu či jeho ekologickou likvidací. Prakticky tak může jezdit se stále novým autem.

Co je to full-service leasing

Leasingové společnosti kromě běžného operativního leasingu nabízejí i služby navíc, které nejsou nezbytné k provozování automobilu:

 • Záruční a pozáruční servis
 • Údržba
 • Výměna a skladování pneumatik
 • Silniční daň
 • Zákonné a havarijní pojištění
 • Vedení veškeré administrativy
 • Zajištění dálničních známek, tankovacích karet, asistenčních služeb a náhradního vozidla
 • On-line reporting
 • Monitor pohybu vozidel pomocí GPS
 • Vedení knihy jízd
 • Elektronická fakturace

V případě výše uvedených služeb hovoříme o full-service leasingu, jenž se využívá nejvíce u leasingu osobních a užitkových automobilů živnostníky, podnikateli, malými i nadnárodními firmami.

Operativní leasing pro fyzické osoby

I fyzické osoby, které nepodnikají, mohou využívat výhod operativního leasingu automobilu. Mohou si totiž spočítat, jaké jsou náklady na provoz vlastního auta. Pronájem vozu je realizován na rodné číslo. Finanční splátka je sjednána jako fixní. Platí po celou dobu smluvního vztahu. Jakmile leasing skončí, automobil se vrací zpátky leasingové společnosti. Finanční měsíční splátka obvykle obsahuje financování vozidla, havarijní pojištění, povinné ručení a silniční daň.

Jak získat operativní leasing?

Pro uzavření smlouvy stačí pouze doklad totožnosti a vyplněná žádost na leasingovou společnost.

I zde platí, že nájemce nemá starosti plynoucí z vlastnictví vozidla, které využívá. Může jezdit novým autem za výhodných podmínek s předem domluvenými službami. Nemusí disponovat počáteční investicí, k dispozici má asistenční službu i vyřízení případné pojistné události.

Kdy se vyplatí auto na operativní leasing?

Operativní leasing se běžně vyplatí, pokud řidič ročně najede mezi 20 000 až 35 000 kilometry a vůz přitom mění po 2 až 3 letech.

Jak dlouho trvá operativní leasing?

Zpravidla se délka operativního leasingu pohybuje v rozmezí 12 až 60 měsíců. Největší zájem je o operativní leasing na 4 roky. První splátku řidič hradí během uzavření smlouvy. A následně vždy k 1. dni následujícího měsíce.

Česká leasingová a finanční asociace

Leasingové společnosti poskytující své služby v tuzemsku jsou členy České leasingové a finanční asociace, která vznikla v roce 2005 z Asociace leasingových společností České republiky založené v roce 1992.

Asociace se podílí na přípravě závažnějších právních předpisů, které souvisejí s nebankovními finančními produkty, vede listinu rozhodců pro rozhodování sporů z leasingových smluv a zastupuje členské společnosti v nekomerčních vztazích se zahraničními subjekty. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace celkem 39 firem.[1]