LGBT. Čím dál častěji vyskytující se zkratka. Možná jste zaznamenali i další – GLB, LGB, LGBTI, LGBTQIA, LGBTIQ+, LGBTQ, LGBTQQIP2SAA. V důsledku je ale jejich význam obdobný. Označuje lesbickou, gay, bisexuální a transgender komunitu. V České republice je přibližně 5–10 % gayů a leseb (nezahrnuje ani bisexuály), tedy zhruba půl milionu až milion.

Nejustálenější je zkratka LGBT

Zkratka definuje lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby, přičemž se jedná o počáteční písmena zmíněných označení pro tyto osoby. Není to ovšem tak jednoduché. Někdy zkratka LGBT označuje celé spektrum sexuálních a genderových identit a mohou pod ni spadat i queer, intersex a asexuální osoby. Ale protože zkratky obsahující více jak sedm znaků působí krkolomně, těžko zapamatovatelně a mohou vyvolávat pocit znevažování komunity, používá se zejména LGBT ve smyslu LGBT a další identity. Setkáváme se i s LGBT+, kde plus zastřešuje právě další menšiny.

LGBT jako hnutí

V minulosti byla tato menšina vnímána jako tabu. Postupně je společnost k podobným tématům více otevřená a vznikají podporující sdružení. Avšak ne všude tomu tak je. V některých zemích je homosexualita stále trestná nebo platí zákony znemožňující spokojený život LGBT lidí.

LGBT hnutí je tedy řazeno mezi nová sociální hnutí a zabývá se problematikou menšin s jinou než většinovou sexuální orientací. Podobná sociální hnutí začala vznikat v 60. letech minulého století. Počátky moderního homosexuálního hnutí ve světě představuje období po Stonewallských nepokojích v newyorské Greenwich Village na přelomu 60. a 70. let.

Historie hnutí v Česku

U nás se povědomí o této tematice začalo šířit v 90. letech. Tehdy se jednalo zejména o organizování interních akcí, jako byly například výlety nebo diskotéky. Po roce 2000 se pořádaly rozsáhlejší akce, ke kterým patří i filmový festival Mezipatra. Postupem času se členové hnutí začali angažovat v politice. Zmiňme prosazování zákona o registrovaném partnerství. Ten byl parlamentem přijat v roce 2006. Stejnopohlavní sňatky jsou mimochodem řešeny dodnes. Mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím panuje řada rozdílů v rovině právní, praktické i symbolické.

Průběžně vyvstávaly rozdílné názory i v samotné komunitě mezi gay a lesbickou menšinou, která se v převaze zajímala například o právo na umělé oplodnění. Někteří muži prokázali nezájem akceptovat lesby jako rovnocenné osoby. Politické snahy začaly oslabovat. V současnosti hnutí pořádá i masové akce jako Prague Pride, ale charakter je spíš nepolitický. Zároveň vznikají nové organizace usilující o zrovnoprávnění LGBT lidí, párů a rodin s dětmi jako Proud nebo Jsme fér.

Symboly LGBT

Členové LGBT komunity a jejich stoupenci mohou používat řadu symbolů pro jejich podporu. Jde o způsob, jak dát najevo, že tito lidé jsou v současnosti již uznáváni a v bezpečí.

Nejrozšířenějším symbolem je pravděpodobně duha. Symbolizuje rozmanitost LGBT lidí po celém světě. Nejedná se však o barvy duhy. Každá barva má zde svůj význam vztahující se k LGBT komunitě. Růžová – sexualita, červená – život, oranžová – zdraví, žlutá – sluneční světlo, zelená – příroda, tyrkysová – umění, modrá – mír a fialová – duše, duchovno. Tyto odstíny se současně mohou vyskytovat i v jiných symbolech, které tím pádem budou odkazovat na tuto menšinu.

Dalším symbolem je vlajka. Ta může mít více podob, které představují jednotlivé subkultury – bisexualitu, asexualitu, intersexualitu nebo například aromantičnost. Nejspíš ale znáte minimálně tu s duhovými pruhy. Ta symbolizuje LGBT komunitu a diverzitu gayů a leseb po celém světě. Lesbičky mají ještě vlastní vlajku. Vlajka hrdosti byla navržena v roce 1978 Gilbertem Bakerem. Vlajka s pruhy reprezentuje naději a svobodu. Na další varianty se podívejte do galerie.

Vlajka je zároveň alternativou k růžovému trojúhelníku, dalšímu charakteristickému symbolu hnutí. Ten má původ v období nacismu. Tak byli označováni vězni v koncentračním táboře, kteří se dopustili tenkrát trestného homosexuálního pohlavního styku.

K dalším symbolům patří lambda, dvojitý mužský symbol, dvojitý ženský symbol, růžový trojúhelník překrývající se s modrým trojúhelníkem (značí bisexualitu), karetní eso (asexualita). Dále zelený karafiát, protože v 19. století na území Anglie byla zelená barva symbolem pro homosexuály. To zpopularizoval spisovatel Oscar Wilde umisťováním zeleného karafiátu na oblečení. Zajímavé je, že symbolem LGBT byly i červené oděvní doplňky. Ještě ve 20. století v New Yorku značila červená barva na oblečení homosexualitu. Jednalo se o červené kravaty, motýlky nebo jakékoliv jiné doplňky. V současnosti červená barva ukazuje především na boj proti AIDS. Také jednorožec s duhovou hřívou připomíná LGBT komunitu.

LGBT se promítlo i do umění

Pakliže vás téma oslovuje nebo se chcete dozvědět více ze světa dnes již nepřehlédnutelné komunity, sáhněte po LGBT knize nebo se podívejte na některý z filmů. K zajímavým literárním dílům lze zařadit Lady Fuckingham od zmiňovaného Oscara Wilda, Probuzení Simona SpieraMuffin a čaj, A hory odpověděly nebo Dánská dívka. Právě tato kniha posloužila jako předloha k natočení stejnojmenného filmu.

Je organizována i řada kulturních akcí, výstav nebo festivalů, které oslavují LGBT komunitu. Dokonce existují i dárky pro LGBT lidi – obrazy, deky nebo polštáře s motivem duhy, dále víno, svíčky, bonbony či záclony.