Na sobotu 6. ledna připadá oslava Tří králů. Připomínáme si tak mudrce z východu, kteří putovali do Betléma za novorozeným Ježíšem, aby se mu poklonili a odevzdali dary. Zároveň se jedná o završení Vánoc, které nám napovídá, že je na čase odstrojit vánoční stromek. Na tradici koledování na Tři krále navazuje celonárodní Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek jde k potřebným.

Kdy poprvé vyrazili koledníci do ulic?

První sbírka v novodobé historii byla v České republice uspořádána v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Byla tak obnovena stará lidová tradice. Záměrem je zprostředkovat zážitky radosti a sounáležitosti, šířit mezi lidmi poselství milosrdné lásky a současně prosit o příspěvek pro osoby v nouzi. Jedná se také o vyzdvižení solidarity a umožnění mezigeneračního setkávání, kdy koledníci i přispěvatelé začínají nový rok dobrým skutkem.

Iniciátorem první sbírky na našem území byl moravský metropolita a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Sbírka byla natolik úspěšná, že nadcházející rok proběhla v celé republice a od té doby vídáme koledníky v ulicích obcí každoročně.

Jak vypadá sbírka v současnosti

Tříkrálová sbírka je celorepubliková akce organizovaná Charitou České republiky. Příspěvek je rozdělován mezi nemocné a handicapované osoby, seniory, matky s dětmi nacházející se v tísni a další sociálně potřebné skupiny. Minimálně desetina výtěžku putuje na humanitární pomoc do zahraničí. Jedná se o největší dobrovolnickou sbírku u nás.

Kdy sbírka probíhá?

Termín Tříkrálové sbírky je od 1. do 14. ledna. V této době je možné potkat koledníky s pokladničkami. Obvykle jde o tři koledníky v dětském věku a dospělý doprovod, který disponuje průkazem koledníka. Kasička je zapečetěná razítkem příslušného úřadu a označena logem Charity. Její číslo koresponduje s číslem na kolednické průkazce. Takové zabezpečení je reakcí na výskyt falešných koledníků. V případě podezření požádejte o předložení zmíněné legitimace, kde najdete podpisy odpovědných osob a případně také razítko diecézní Charity.

Je možné přispět i online

Další možností je zaslat příspěvek do online kasičky, a to v průběhu celého roku. Lze tak přispívat přímo na účet Charity jednorázově nebo měsíčně. Tříkrálový sbírkový účet je 66008822/0800, VS 777. Dar může být zaslán i přes složenku. Akci je možné podpořit také dárcovskou SMS – opět jednorázově nebo každý měsíc (trvalá DMS). Dárcovská zpráva může být ve výši 30 / 60 / 90 / 190 Kč. Více informací www.darcovskasms.cz.

Doprovodné akce nebo průvody

Při příležitosti Tříkrálové sbírky jsou také pořádány benefiční akce jako například koncerty. Velký Tříkrálový koncert vysílaný živě na ČT1 přímo z Městského divadla Brno proběhne 7. ledna od 18:00.

V některých obcích se koná i tříkrálový průvod. Ten může vypadat tak, že tři králové například navštíví živý betlém a zazní koledy, čehož samozřejmě můžete být součástí. Průvod uvede Tříkrálovou sbírku v Praze, Brně, Mladé Boleslavi, Frýdku-Místku, Bučovicích, Letohradě, Vsetíně, Poličce a na dalších místech. Termíny si pohlídejte na webových stránkách obcí.

Kam se peníze dostanou?

Výtěžek sbírky je rozdělován podle předem určených pravidel. 65 % výnosu je vráceno regionálním charitám, které je vykoledovaly. Dalších 15 % putuje na velké diecézní projekty, 10 % připadá na pomoc v zahraničí a krizový fond s prostředky uvolňovanými v případě výjimečných událostí. 5 % je určeno pro vlastní projekty Charity Česká republika a zbylých 5 % je pro zákonné režie sbírky.[1]

Dle informací na oficiálních stránkách Tříkrálové sbírky činil v roce 2023 výnos 161 956 590 Kč.[2] Jde o kombinaci výtěžku z tříkrálových kasiček, online koledy, bezhotovostních darů a Tříkrálového koncertu. Záměry využití peněz ze sbírky jsou formulovány předem. Vybrané částky mohou připadnout například na auta sociálních pracovníků, vybavení domovů pro seniory nebo kompenzační pomůcky jednotlivým osobám s konkrétním postižením.

Peníze vybrané v roce 2024 půjdou například na zajištění provozu ordinace praktického lékaře a psychiatra pro lidi v nouzi (Charita Olomouc), podporu Domova sv. Karla Boromejského (Charita Břevnov), na rekonstrukci budov charitních služeb zaměřených na podporu lidí bez domova (Služby Brno), na vybavení Hospicu Anežky České (Charita Červený Kostelec) nebo podporu Šatníku Charity Ostrava. Kompletní plán využití si můžete přečíst na webu Tříkrálové sbírky.