Aktuální geopolitická situace je ve fázi, kdy i Česká republika musí investovat do novějších technologií. Proto si vláda v programovém prohlášení vytkla jako jednu z hlavních priorit právě obranu. Intenzivně pracuje na urychlené modernizaci ozbrojených sil, obranyschopnosti státu a naplnění našich spojeneckých závazků. Do čeho bude armáda nejvíce investovat a kolik to bude stát?

Modernizace ozbrojených sil je v současné době nevyhnutelná

Ačkoliv jsme se nechali dlouhé roky unášet pocitem, že jsme schopni přežít krizi a můžeme si vybírat mírovou dividendu, politická situace ve světě nám dává jasný signál, že tomu tak není. Pokud se podíváme do historie největších milníků bezpečnosti, můžeme sem zařadit například teroristické útoky před více než dvaceti lety na Spojené státy, operace v Afghánistánu a Iráku, ruskou rozpínavost potvrzenou anexí Krymu a následnou invazí na Ukrajinu a v neposlední řadě napadení Izraele teroristy. To je jasný signál, že situace není možné dále jen tak podceňovat a přecházet.

Z tohoto důvodu si vláda v programovém prohlášení ustanovila jako jednu z hlavních priorit právě obranu našeho státu. Intenzivně se pracuje na modernizaci ozbrojených sil a posilování obranyschopnosti.

Je důležité zmínit, že ministerstvo nestraší válkou. Pouze je třeba zajistit, aby naše země i nadále patřila k nejbezpečnějším státům světa a aby i v krizi byla schopna ochránit své občany. V letošním roce se ministerstvu podařilo přijmout zákon o financování obrany státu, zajišťující prostředky a stabilitu pro financování armády a jejích projektů. Díky tomuto zákonu je možné na obranu České republiky vydávat nejméně 2 % HDP, která jsou minimem pro základní zajištění obranyschopnosti státu. Rozpočet ministerstva obrany pro následující rok je 151,2 mld. Kč a 8,6 mld. Kč tvoří obranné výdaje ostatních kapitol státního rozpočtu.[1]

V rozpočtu na rok 2024 se počítá s následujícími výdaji:

 1. Investice do výzbroje, výstroje, infrastruktury, informačních technologií a podobně. Do této oblasti půjde téměř polovina celkového rozpočtu, tj. 72,5 mld. Kč. Na hlavní druhy techniky, jak definuje NATO, půjde 30 % rozpočtu.
 2. Na osobní mandatorní výdaje na všechny zaměstnance resortu Ministerstva obrany připadne 42,6 mld. Kč. Z této částky bude 15,8 mld. Kč na platy 29 234 vojáků z povolání, kteří mají v roce 2024 sloužit v resortu Ministerstva obrany.
 3. Pro průběžné financování strategických projektů AČR je vyčleněno 38,9 mld. Kč. Sem spadají víceleté projekty, které jsou pro obranyschopnost ČR zásadní. Mezi modernizační projekty patří například pořízení radiostanic a kryptografických prostředků, víceúčelové vrtulníky – systém H-1 (UH-1 a Bell AH-1), protiraketový komplet SHORAD, dělo NATO a pásové bojové vozidlo pěchoty.
 4. Ministerstvo obrany plánuje investovat také 11,1 mld. Kč do nemovité infrastruktury.
 5. Plánuje se navýšení počtu vojáků z povolání o 1 100 osob ve vazbě na jejich nábor realizovaný v souvislosti s naplňováním cílových počtů stanovených Koncepcí výstavby AČR 2030.
 6. Pro zahraniční operace je vyčleněno 1,6 mld. Kč, kde budou čeští vojáci působit v misích NATO, OSN, EU a koaličních operacích na základě mezinárodních dohod.
 7. 2,22 mld. Kč připadne na vojenské školství. 1,9 mld. Kč je plánováno pro Univerzitu obrany v Brně. Střední škola v Moravské Třebové a pobočka v Sokolově dostanou 0,3 mld. Kč. Vojenský obor při FTVS UK v Praze obdrží 20 milionů Kč.
 8. Stejně důležité jsou pro ministerstvo také vývoj, výzkum a inovace, kam plánuje 440,8 mil. Kč pro nově vytvořený Inovační fond NATO pro finanční podporu start-upů ve vývoji technologií relevantních pro vyplnění základních úkolů NATO.

Dále se pamatuje na péči o zaměstnance, současné i bývalé vojáky z povolání a veřejnost

Ministerstvo obrany vyčleňuje 9,5 mld. Kč na:

 • dávky důchodového pojištění 5,9 mld. Kč
 • dávky nemocenského pojištění 114 mil. Kč
 • dávky při skončení služebního poměru 3,5 mld. Kč

200 mil. Kč připadne na příspěvky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Na vzdělávací kurzy pro zaměstnance resortu MO připadne 58,4 mil. Kč, a to konkrétně na odborné, profesní, jazykové, aj.

 • jazykové kurzy – 9,4 mil. Kč
 • odborné vzdělávání zdravotního personálu – 47 mil. Kč
 • kariérové kurzy a celoživotní vzdělávání – 2 mil. Kč

509,9 mil. Kč je vyčleněno na peněžní náležitosti vojáků v záloze (tj. platy, odměny, stabilizační příspěvek a příspěvek na bydlení atd.) dle novelizované branné legislativy (zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, v platném znění).

77,3 mld. Kč připadne na válečné veterány na:

 • zabezpečení domovů péče pro válečné veterány a vojenské důchodce – 30,6 mil. Kč
 • zabezpečení služeb pro válečné veterány – 18,7 mil. Kč
 • nově pojaté fungování komunitních center pro válečné veterány – 28 mil. Kč

Na péči o hroby a pietní místa bude vydáno 22 mil. Kč:

 • peněžní dary na zabezpečení péče o české válečné hroby v zahraničí – 5 mil. Kč
 • účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na území ČR – 17 mil. Kč

38,7 mld. Kč půjde na dotace nestátním neziskovým organizacím:

 • rozvoj vojenských tradic – 23,5 mil. Kč
 • péče o válečné veterány – 8,9 mil. Kč
 • příprava občanů k obraně státu – 2,5 mil. Kč
 • podpora branně-sportovních aktivit obyvatelstva – 3,8 mil. Kč

Pro prezentace schopností AČR na významných akcích pro veřejnost je vyčleněno 13,8 mil. Kč:

 • například Bahna – Den pozemních sil
 • Cihelna – Den sil podpory
 • Dny NATO
 • Dny vzdušných sil
 • Tankový den
 • Účast resortu na veletrhu IDET/IDEB

Podívejte se, jak investuje armáda do dronů. Drony sehrávají zásadní roli na Ukrajině, je to budoucnost bojišť?