Potíže s koncentrací, zapomínání, ale i netrpělivost a obtíže v mezilidských vztazích. Nedokážete si udělat přesný plán činností tak, abyste zvládli úkoly v termínu? Vadí vám chování šéfa a nedokážete to skrýt, naopak reagujete přehnaně?

Možná je to váš povahový rys, chvilková indispozice kvůli vysokému stresu a přepracovanosti, ale také se může jednat o vrozenou nerovnováhu centrální nervové soustavy, kdy jednotlivé části mozku v dětství zrají různě rychle. To má vliv na schopnost se soustředit (zvolit správně důležité momenty pro zapamatování), impulzivitu (nedokážete ovládat své emoce a kontrolovat chování – jednáte rychleji, než odpovídá situaci, výbušně, emočně přehnaně) a způsobuje pohybový neklid. V dospělosti se tyto „nedostatky“ projeví problémy v partnerských a pracovních vztazích, které je nutné neustále hasit, ale zakopaný pes může být dávno v dětství, kdy vám nebyla včas diagnostikovaná porucha ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) či její podoba ADD, kdy chybí hyperaktivita. Přestože lidí s touto poruchou přibývá, řada z nich se o ní ani nedozví.

Ideálně už ve školce vědět pravdu

Potíže se soustředěností, pamětí, schopností zůstat v klidu déle než několik minut, má až 135 tisíc českých dětí. Nejdřív se tento problém dá diagnostikovat kolem 3. až 4. roku věku. A to je ideální čas, aby se s touto poruchou dalo dobře pracovat. Pozor: ADHD není nemoc, jen vrozená odlišnost ve vývoji mozku. A vůbec nesouvisí s intelektem, naopak.

Vaše dítě je zlobivé, nezvladatelné

To slyší řada rodičů, kteří se snaží přijít na to, proč právě jejich potomek nezvládá střet s autoritou. Děti, které trápí tato jinakost se většinou vyznačují nadprůměrným intelektem a skrývají se v nich nejrůznější talenty. Ať už se jedná o výtvarný nebo matematický. Otázka stojí jinde: jak zvládnout tento živel a bez ohrožení jeho psychiky ho nasměrovat tak, aby využil alespoň částečně svůj potenciál a dokázal se začlenit do společnosti?

Mravenčí práce na spousty let

Když patříte mezi šťastnější rodiče, kteří znají diagnózu potomka, je namístě začít systematickou každodenní prací na tom, aby se zapojil do běžného života. U dětí to předpokládá pravidelný režim: rituály a ustálené postupy už od probuzení. Usnadní totiž dítěti orientaci v čase a povinnostech, které ho čekají (od oblékání, ranní hygieny až po domácí úkoly a spánek). S tím neodmyslitelně souvisí systém odměn a trestů, ale i rodičovská ochranná síť v situacích, kde by dítě mohlo selhat: příliš dlouhá doba na soustředění ve třídě, zajištění určité volnosti či prostoru pro plnění úkolů (dítě s poruchami soustředění či hyperaktivitou má úplně jiné tempo, náhled na kontakty s vrstevníky, plnění úkolů…).

A co my dospělí?

Máte potíže s autoritou, s partnerem, v navazování přátelských a mileneckých vztahů? Můžete být také členem klubu ADHD jedinců. Jen se u vás tak výrazně neprojevuje hyperaktivitou, spíš vnitřním neklidem a nesoustředěností. Ano, ADHD přetrvává i do dospělosti, jen vám o tom nikdo neřekl.

Co s tím? Terapie, léky

Dobře funguje kombinovaná terapie: individuální konzultace s psychology, skupinové terapie, kognitivně behaviorální terapie, která používá nácvik vhodných vzorců chování. Psychiatři a další lékaři mohou indikovat medikamentózní léčbu ke zklidnění, posílení schopnosti se soustředit. Vždy zcela individuálně s ohledem na nejzávažnější obtíže konkrétního pacienta. Se soustředěním a prokrvením mozku pomohou volně prodejné léky na soustředění, například z plodů Guarany, s obsahem ginkgo biloby. Vždy konzultujte užívání s lékařem.

Tip: Pokud hledáte psychologa v Liberci či jiném městě, navštivte portál EUC.cz.