Spoříte si? Nedávno jsme se podívali na zoubek penzijnímu spoření, další vhodnou a hlavně výhodnou volbou je spoření stavební, na které se zaměříme v dnešním článku.

Myšlenka stavebního spoření vznikla už v 18. století, a to v Anglii. U nás byly první stavební spořitelny založeny v roce 1927. K jeho znovuobnovení pak došlo v roce 1993.

Co je to stavební spoření

Účelem stavebního spoření, jak sám jeho název napovídá, je naspořit určitou finanční částku na budoucí rekonstrukci nebo výstavbu bydlení. Klient si pravidelně ukládá určitou částku peněz, za splnění podmínek daných státem má nárok na státní podporu, výhodné úročení nebo čerpat výhodný úvěr.

Historie stavebního spoření v Evropě

Se stavebním spořením se poprvé setkáváme v Anglii v 18. století, kde vzniklo sdružení padesáti členů, kteří přispívali do fondu, aby se rychleji dostali k vlastnímu bydlení. Tehdy totiž trvalo zhruba deset let, než člověk našetřil na výstavbu nového domu. S využitím fondu ale někteří členové, jež určil los, mohli začít stavět už po roce spoření.

Princip současných stavebních spořitelen ale vznikl v Německu, kdy v 80. letech 19. století vznikl spolek, který byl jejich předstupněm. První stavební spořitelnou pak byla Wüstenrot, jež byla založena v roce 1921. Do začátku druhé světové války v Německu působilo na 50 stavebních spořitelen, které ale z důvodu nástupu nacismu musely ukončit svou činnost.

Po skončení druhé světové války, která znamenala mimo jiné to, že v mnoha německých městech nezůstal kámen na kameni, došlo k obnovení stavebního spoření. Důvodem bylo i to, že lidé potřebovali bydlet, ale chyběly jim finanční prostředky. Právě v této době se objevila i přímá státní podpora spoření formou státního příspěvku (25 až 35 % z naspořené částky).

Historie stavebního spoření v České republice

I když první stavební spořitelny na území tehdejšího Československa vznikly už v roce 1927, k většímu rozšíření nedošlo. Česká prvorepubliková vláda stavební spoření nijak nepodporovala.

Stavební spoření má dlouholetou historii (Foto: Pixabay.com)
Stavební spoření má dlouholetou historii (Foto: Pixabay.com)

Myšlenka stavebního spoření byla obnovena až po sametové revoluci, a to na základě zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Situace s bydlením nebyla v nově budované demokratické společnosti právě nejlepší, chybělo velké množství bytů a ty staré potřebovaly rekonstrukci.

K úspěchu stavebního spoření, které získalo mezi lidmi velkou popularitu, přispěl státní příspěvek i výhodné úročení, což z něho dělalo velmi výhodnou investici.

Stavební spoření v současnosti

Stavební spoření je finančním produktem, jenž kombinuje spoření se státním příspěvkem a možností úvěru na bydlení či rekonstrukci. Základním právním předpisem, jenž stavební spoření upravuje, je zákon č. 96/1993 Sb.

Během své existence stavební spoření dokázalo v tuzemsku oslovit tisíce lidí. Nebylo snad domácnosti, kde by se alespoň jedna smlouva nevyskytovala. Za jeho vzrůstající oblibu mohlo zejména výhodné úročení vkladů i výše státních příspěvků v počátku fungování stavebního spoření. Neméně důležitá byla jeho bezpečnost. Vklady stavebního spoření jsou totiž ze zákona pojištěny až do výše 100 000 EUR.

Zákon o stavebním spoření byl několikrát novelizován, výsledkem čehož bylo mimo jiné snížení výše státních příspěvků. Od roku 2011 je možné získat státní podporu ve výši 10 % z roční naspořené částky, a to až do výše 2 000 korun za rok. Pro získání maximální státní podpory je třeba za rok naspořit minimálně 20 000 korun. (V letech 1993 až 2003 stačilo ročně naspořit 18 000 korun k zisku státní podpory ve výši 4 500 korun).

Vzhledem k současnému stavu státních financí česká vláda uvažuje o další změně stavebního spoření. Konsolidační balíček, předložený 11. 5. 2023 českou vládou pod vedením Petra Fialy, obsahuje návrh na snížení státního příspěvku ze 2 000 na 1 000 korun. Vláda chce také zvýšit konkurenci na trhu tím, že by stavební spoření mohly poskytovat také banky.[1]

Srovnání stavebního spoření

Srovnejte si aktuální nabídku stavebního spoření na jednoduché kalkulačce.

Aktuálně působící stavební spořitelny v České republice

Stavební spoření je jedním z nejbezpečnějších finančních prostředků na českém trhu, protože právo provozovat ho mají jen specializované banky na základě zvláštního oprávnění:

  • ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
  • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
  • MONETA Stavební spořitelna, a.s.
  • Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
  • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.[2]

Výše uvedené stavební spořitelny jsou dále členy Asociace českých stavebních spořitelen.

Jak stavební spoření funguje

Průběh stavebního spoření lze rozdělit na dvě fáze:

  • První fází je samotné spoření, kdy klient na svůj účet, vedený stavební spořitelnou, ukládá měsíční vklady a získává k nim státní podporu.
  • Druhou fází je poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Stavební spoření může být cestou k získání vlastního bydlení (Foto: Pixabay.com)
Stavební spoření může být cestou k získání vlastního bydlení (Foto: Pixabay.com)

Uzavřít smlouvu o stavebním spoření může fyzická i právnická osoba. Právnické osoby ale nemají nárok na státní podporu. Tu mohou získat pouze občané České republiky, občané EU s povolením pobytu na území ČR a s přiděleným rodným číslem nebo fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR a s přiděleným rodným číslem.

Smlouvu o stavebním spoření je možné uzavřít i na nezletilé dítě, za které vše vyřizují jeho zákonní zástupci. Účastníkem stavebního spoření tedy může být kojenec i důchodce.

Řešíte úvěr na rekonstrukci?

Srovnejte si aktuálně nejvýhodnější půjčky na úvěrové kalkulačce.

Jak výhodné je stavební spoření

Na otázku, komu se vyplatí stavební spoření, je možné odpovědět jednoduše. Vyplatí se tomu, kdo může ročně na účet stavební spořitelny uložit optimálně 20 000 korun, a to po dobu 6 let, případně najednou 120 000 korun na stejnou dobu. Za tuto dobu získá na státní podpoře 12 000 korun.

Výhodám stavebního spoření v době nízkých úrokových sazeb nedokázaly konkurovat ani spořicí účty, ani termínované vklady. Vklady jsou na stavebním spoření úročeny aktuálně sazbou 1,5 %. Přičtete-li k tomu státní podporu, případně další zvýhodnění, která nabízejí jednotlivé stavební spořitelny, tak se stále jedná o zajímavý finanční produkt na českém trhu.

Výhodná je možnost po šesti letech stavební spoření využít na cokoliv. To se vyplatí v situaci, kdy spoříte třeba dětem na jejich vstup do dospělého života. Peníze pak mohou využít ke studiu na vysoké škole nebo k pořízení vlastního bydlení.

Spoření a cílová částka

Klient stavební spořitelny uzavírá smlouvu o stavebním spoření na cílovou částku. Ta je hlavním parametrem této smlouvy, protože vyjadřuje, jakou nejvyšší částku si lze naspořit, pokud se rozhodne pouze spořit. Částka naspořená na účtu stavebního spoření musí být vždy nižší než zvolená cílová částka. Cílovou částku je možné ještě před jejím překročením navýšit, a vyhnout se tak případnému poplatku za její překročení, který se počítá z rozdílu mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu.

Doba spoření je 6 let. Po této době je možné naspořené finance použít na cokoliv (koupě auta, studium dětí, dovolená atd.). Jejich jednorázová výplata není vázána na podmínku využít je v rámci pořízení bydlení či na jeho rekonstrukci.

Připsané úroky ze spoření se daní 15% sazbou daně z příjmu.

Úvěr ze stavebního spoření

Jestliže ale má klient zájem získat úvěr ze stavebního spoření, tak cílová částka představuje nejvyšší možný objem peněz, který stavební spořitelna vyplatí. Úvěr ze stavebního spoření lze získat až do výše rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou a lze ho čerpat teprve po uplynutí tzv. čekací doby, která bývá nejméně 24 měsíců.

Naspořená částka se přitom musí rovnat určitému procentu z cílové částky, které bývá stanoveno ve smlouvě o stavebním spoření. Zpravidla to bývá 40 %. V praxi to tedy funguje tak, že klient naspoří 40 % cílové částky a na 60 % cílové částky dostane úvěr. Při schvalování úvěru se sleduje bonita klienta a je třeba ho něčím zajistit – ručiteli, nebo nemovitostí danou do zástavy stavební spořitelně. Úvěr je nutné využít na účely, které stanovuje zákon – koupě, výstavba nebo oprava nemovitosti.

Úroky z úvěru ze stavebního spoření je možné stejně jako u hypotéky odečíst od základu daně v daňovém přiznání, a to až do výše 150 000 korun.

Co je to překlenovací úvěr

Zatímco úvěr ze stavebního spoření je stavební spořitelna dle zákona povinna poskytnout (za splnění podmínek klientem), tak na překlenovací úvěr není právní nárok. Využívá se v situaci, kdy na úvěr klient ještě nárok nemá, ale potřebuje své bytové potřeby již řešit. Specifikací překlenovacího úvěru je jeho jednorázové splacení v okamžiku splnění podmínek.

Po dobu trvání překlenovacího úvěru klient splácí pouze úrok, nikoliv jistinu, a zároveň nadále spoří. Jakmile je pak schválen úvěr ze stavebního spoření, začne klient platit místo úroků překlenovacího úvěru a spoření úrok ze schváleného úvěru a také splácet jistinu.

Jak se stanovuje RPSN u produktů stavebních spořitelen

Prezidium Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) přijalo Standard AČSS s názvem Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření[3], a to s účinností od 1. 12. 2016, podle které mají klienti možnost porovnat nabídky úvěrů nejen mezi stavebními spořitelnami, ale i ostatní konkurencí (hypotéky, běžné spotřebitelské úvěry aj.). RPSN je přitom měřítkem k poměření nákladovosti nabídek úvěru. Způsob jejího výpočtu vychází ze zákona o spotřebitelském úvěru.