Máte na své chatě fotovoltaické panely? Díky novele energetického zákona bude možné využít vyrobenou elektřinu ve vlastním bytě, třeba i stovky kilometrů daleko. A to není jediná novinka. Norma zavede možnost vytvořit energetické společenství. Půjde o stejný princip, jen ve větším měřítku – využijí to obce, školy, firmy i skupina lidí, která se na tom dohodne.

Fotovoltaické elektrárny budou mít ještě větší smysl

Fotovoltaické panely na vaší nemovitosti budou moci nově zásobovat nejen vaši případnou další nemovitost, ale také budete mít možnost se podělit se svými známými. Za výrobu nic nezaplatíte, naúčtují vám jen poplatek za distribuci. „Pro distribuci využijete soustavu a zaplatíte za ni, ale samotná vyrobená elektřina se vám ze spotřeby bytu odečte,“ říká Alexandr Černý z Energetického regulačního úřadu.[1]

Solární energie

Během její výroby nedochází ke znečištění životního prostředí a nevznikají emise skleníkových plynů.

Je to další argument pro investování do fotovoltaických panelů. Novela navazuje na dosavadní změny, které reagovaly na problémy na energetickém trhu a které měly usnadnit využívání obnovitelných zdrojů energie.

Energetická společenství: Jak budou fungovat?

Tato společenství budou figurovat jako noví účastníci na trhu – ať už jako právnická osoba, družstvo nebo spolek. Jejich základem bude společná výroba energie nejen zmíněnými fotovoltaickými panely, mohou to být samozřejmě například i větrné elektrárny. Následovat bude sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako jsou obce, školy, podniky, úřady a podobně.

Solární elektrárny na klíč

Uvažujete o fotovoltaických panelech? Sníží vaše náklady na energie o desítky tisíc korun ročně.

Energetická komunita v začátcích

Fungování společenství chce vláda vyzkoušet nejdříve s určitými omezeními. Odběrných míst může být maximálně 1 000. Musí se shlukovat maximálně ve třech sousedících obcích s rozšířenou působností. Společenství provede registraci na Energetickém regulačním úřadu.

Další novinkou je například omezení hlasovacích práv pro členy komunit. Každý bude mít nanejvýš desetinový podíl. A vzniknout má také Elektroenergetické datové centrum, které bude sledovat výrobu a spotřebu elektřiny v soustavě.

Sdílení vlastní vyrobené elektřiny

Když budete chtít sdílet vlastní elektřinu, vyrobenou v rámci svých nemovitostí, nebudete muset hned zakládat společenství. Pro tento případ novela zavádí takzvaný institut aktivního zákazníka. Co vyrobíte a nespotřebujete například na chatě v Krkonoších, to si budete moct převést do bytu v Praze.

Takovéto sdílení bude možné z jednoho místa až na deset předávacích míst, tedy například i v rámci širší rodiny. Využít to mohou i firmy s více provozy nebo obec pro své úřady.

Energetický zákon a jeho další osud

Vláda schválila novelu v červnu 2023. Slibuje si od ní posílení energetické bezpečnosti, snížení výdajů za energie a pozitivní vliv na životní prostředí.

Ministerstvo průmyslu uvedlo, že příslušnou normu tvořilo společně s nevládními organizacemi, distributory, Energetickým regulačním úřadem nebo provozovatelem přenosové soustavy ČEPS. Odborníci radí s dalším schvalováním moc neotálet. „Klíčové je vůbec začít s pilotními projekty energetických společenství, získat první zkušenosti a ověřit tak komunitní energetiku v praxi,“ řekl člen vedení Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Zkušenosti ze zahraničí

Některé státy neotálely a už tam komunitní energetika funguje. A pro příklady nemusíme chodit daleko. Sdílená energie v Rakousku je osvobozena od DPH nebo daně z elektřiny. Na členy komunity se nevztahují ani poplatky na podporu obnovitelných zdrojů energie a mají slevu při platbách za distribuci.

Zajímá vás fotovoltaika?

Fotovoltaika na klíč do 30 dní.

V Německu je provoz energetických komunit omezen geograficky. Zatím se prakticky vyskytuje jen lokálně. Týká se to například bytových domů, kdy provozovatel obnovitelného zdroje energie prodává elektřinu majitelům nebo nájemníkům bytů v domě. Dodávky však musí být realizovány mimo veřejnou distribuční síť.

Francie vyřešila distribuci po svém. Komunita používá privátní virtuální síť vnořenou do veřejné distribuční sítě. I v této zemi je možnost vytvářet společenství omezená zeměpisnou polohou. Odběrná místa či zdroje obnovitelné energie mohou od sebe v městské zástavbě ležet nejdále 2 kilometry a na venkově 20 kilometrů.

Často se ptáte

1️⃣ Nezatíží sdílení vyrobené elektřiny příliš distribuční soustavu?

Sdílení elektřiny neznamená její fyzickou distribuci z bodu A do bodu B. Spočívá v úpravě faktury za elektřinu od relevantního dodavatele. Není totiž možné, aby členové energetické komunity ve skutečnosti odebrali z distribuční soustavy tu samou elektřinu, kterou do ní nějaký další člen odeslal.

2️⃣ Můžu v bytovém domě sdílet elektřinu už nyní?

Ano. Tato možnost tu už existuje, například díky fotovoltaickým elektrárnám, které jsou instalované na střeše bytového domu. Sdílení elektřiny podle Energetického regulačního úřadu nevyžaduje složité technické úpravy.[2]

3️⃣ Jak prodávat elektřinu z fotovoltaiky?

Už teď je možné přebytky elektřiny prodávat. Musíte sehnat takzvaného výkupce, který s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie. Konkrétní podmínky pro obchod se zelenou elektřinou si pak určuje každý individuálně.