Máte nárok na mateřskou dovolenou? Jaké jsou podmínky pro muže, ženy a OSVČ a jak se po návratu do práce „nezbláznit“? Mateřská dovolená už není jen pro matky, jak by mohl evokovat název.

Po splnění určitých kritérií může na mateřskou nastoupit i otec dítěte či manžel/partner matky. Mateřská dovolená je ze zákona daný čas, který je určen k péči o dítě. „Dovolená“ zde může být poměrně nadnesené slovo, protože péče o děti často není ani v nejmenším podobná odpočinku. Ba naopak, je to období plné únavy, starostí, ale i radostí z pokroků dětí.

Kdo má nárok na mateřskou dovolenou?

První podporou je tzv. peněžitá pomoc v mateřství, na kterou má nárok pouze matka dítěte a zažádat si o ni může nejdříve 8–6 týdnů před očekávaným termínem porodu.

Je to dávka, která je spojena s koncem těhotenství, porodem a dobou po porodu. Prvních šest týdnů, tedy v šestinedělí, má nárok pouze matka, která dítě přivedla na svět. Po skončení této doby má právo zažádat si i otec, pokud s dítětem zůstává doma. Nárok na tuto dávku mají i rodiče adoptovaných dětí, v tomto případě může žádat kterýkoliv z rodičů.

Jaké jsou podmínky k vyplácení této dávky?

Mateřská dovolená je jednou z dávek zdravotního pojištění. Pro nárok na tuto dávku je nutné doložit, že jste byli účastníky nemocenského pojištění minimálně po dobu 270 dnů v uplynulých dvou letech, případně nastupujete alespoň v ochranné lhůtě, viz níže.

V případě, že jste byla v klasickém pracovním poměru, odvádí za vás nemocenské pojištění zaměstnavatel a vy nemusíte nic dál řešit. Výše mateřské není jednotná, odvíjí se od výše mzdy.

Pokud byste chtěla nastoupit na mateřskou až po skončení pojištění, o svůj peněžitý příspěvek nepřijdete. Uplatní se zde totiž „ochranná lhůta“, která činí 180 dní ode dne zániku pojištění (odchodu ze zaměstnání). V případě, že vaše pojištění trvalo kratší dobu, je kratší i ochranná lhůta (například pokud pojištění trvalo pouze 3 měsíce, tak i tato ochranná lhůta bude trvat 3 měsíce).

Kdy se nastupuje na mateřskou dovolenou?

Mateřská dovolená začíná 6–8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Den nástupu si matka určuje sama, dle toho, jak se cítí a jaký je její zdravotní stav. O tomto nástupu se lze poradit s lékařem, který zná celou anamnézu vašeho těhotenství. V případě, že by se děťátko narodilo předčasně, tedy dříve než před oficiálním termínem porodu, začíná se mateřská právě tímto dnem.

Nástupem na mateřskou začíná podpůrčí doba, během které vám náleží peněžitá pomoc.

Nárok na peněžitou pomoc pro OSVČ

Jak již bylo zmíněno výše, pro nárok na mateřskou je nutné doložit, že jste byli účastníky nemocenského pojištění. V případě OSVČ však není povinností hradit nemocenské pojištění.

Na mateřskou mají nárok matky podnikatelky v případě, že si platily nemocenské pojištění po dobu alespoň 270 dní v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou a z toho nejméně 180 v posledním roce. Podnikatelky, které výše uvedené podmínky plateb nemocenského pojištění splní, mohou čerpat peněžitou pomoc, nejdříve však 8 týdnů před oficiálním termínem porodu – stejně jako matky, které byly v klasickém pracovním poměru.

Nárok na mateřskou pro otce

Po ukončení šestinedělí může o mateřskou zažádat otec dítěte či manžel nebo partner matky. Tato situace nastává v případě, že matka nechce nebo nemůže zanechat své kariéry. Nebo se tak děje v případě, že je matka samostatně výdělečnou osobou a nehradila (pro OSVČ dobrovolné) nemocenské pojištění.

Pro potřeby příslušných úřadů je potřeba, aby matka s otcem uzavřela písemnou dohodu, že o dítě bude pečovat otec. Podpisy na takové dohodě musí být ověřeny. Pro otce samozřejmě platí stejné podmínky placení nemocenského pojištění. Otcové pak tedy mohou čerpat dovolenou od sedmého týdne věku dítěte.

Kvalitní hračky pro nejmenší

Podpořte rozvoj svých nejmenších vhodnou hračkou, která povzbudí jejich vnímání.

Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené

Nastoupí-li matka nebo otec po mateřské dovolené zpět do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen poskytnout jim stejnou pracovní pozici a pracoviště. Tato povinnost platí pouze v případě, že se vrací po době, po kterou byli oprávněni čerpat mateřskou dovolenou. Není-li to možné z důvodu zániku pozice nebo pracoviště, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jiné pracovní místo, avšak v souladu s druhem práce ujednaným v pracovní smlouvě.

Vrátí-li se však až po rodičovské dovolené, zaměstnavatel již nemá povinnost zařadit je na totožnou pozici. Zaměstnavateli vzniká pouze obecná povinnost, a to zařadit je na pozici v souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvě.

A jak se z návratu do práce po mateřské „nezbláznit“?

Návrat po mateřské může být ze začátku trochu „kolotoč“ znamenající každodenní přebíhání mezi prací, školkou a domácností, ale vše se dá zvládnout. Je důležité mít na paměti, že žádný začátek není jednoduchý, ať už v mateřství, nebo v práci. Zachovejte si klidnou mysl a přijměte tuto situaci jako novou výzvu, která vás všechny v domácnosti posune vpřed.

Naučte své děti samostatnosti a věnujte jim dostatek svého času. Uvidíte, že to ponese ovoce a vychováte z nich sebejisté a nezávislé jedince, kteří budou připraveni na cestu životem.