Koncesionářské poplatky, někdy nazývány též poplatky z přijímače, jsou základním zdrojem financování veřejnoprávních médií. V tomto článku se dozvíte více o poplatcích, plánovaných změnách a o tom, zda se týkají i vás.

Co jsou koncesionářské poplatky?

Koncesionářský poplatek představuje určitou finanční částku, která je využívána pro financování veřejnoprávního vysílání. U nás jde o Českou televizi a Český rozhlas. Nicméně poplatky z přijímače jsou vyžadovány i v jiných zemích. Vybírají se od občanů, a to za příjem televizního a rozhlasového signálu či případně za vlastnictví zařízení, na kterém lze tyto signály přijímat.

Současná a navrhovaná výše poplatku

Koncesionářské poplatky nemusí platit každý člen domácnosti – je vyžadován pouze jeden poplatek za celou domácnost. Nezáleží přitom ani na tom, kolik přijímačů doma máte. Výjimkou jsou podnikatelé, kteří musí platit za každý televizní přijímač.

Aktuálně je výše koncesionářských poplatků celkem 180 Kč za měsíc. Za vysílání České televize se platí 135 Kč, za Český rozhlas pak 45 Kč. Nicméně od roku 2025 má dojít ke zdražení – částky se tak zvednou na 160 Kč a 55 Kč. Celkem tedy 215 korun měsíčně.

Ovšem kromě zdražování má být součástí novely také rozšíření skupiny poplatníků. Nově by totiž měli být zahrnuti všichni, kdo vlastní počítač, tablet či mobilní telefon.

Nutno dodat, že tento návrh ještě neprošel legislativním procesem. Vláda sice má v Poslanecké sněmovně a Senátu většinu, opozice ale už několikrát v tomto volebním období ukázala, že je schopna chod dolní komory parlamentu paralyzovat obstrukcemi.

Kdo musí platit koncesionářský poplatek?

Tyto poplatky musí hradit v podstatě každý, kdo vlastní televizní přijímač nebo rádio, či ho případně využívá déle než 1 měsíc. Nezáleží na tom, zda na televizi sledujete pouze streamovací platformy, platíte totiž za samotný přijímač. Zahrnuto je také rádio v autě, platbě těchto poplatků se tedy v podstatě nevyhnete. Ovšem existuje několik výjimek.

Povinnost platit koncesionářské poplatky se nevztahuje na:

  • zdravotně znevýhodněné občany (nevidomé a oboustranně neslyšící),
  • sociálně znevýhodněné občany (měsíční příjem domácnosti nepřesahuje 2,15násobek životního minima),
  • cizince bez trvalého a dlouhodobého pobytu v ČR.

Jak často se platí koncesionářské poplatky?

Poplatky za televizi a rozhlas je třeba platit každý měsíc. Nicméně můžete si zvolit v podstatě libovolnou frekvenci platby dle toho, co vám vyhovuje. Platit můžete měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Splatnost je přitom vždy k 15. dni měsíce.

K úhradě je možné využívat SIPO, v takovém případě je nutná měsíční frekvence platby.

Jak zrušit poplatek za ČT?

V určitých situacích se lze zbavit povinnosti platit poplatky. Je nutné České televizi zaslat čestné prohlášení o tom, že nesplňujete podmínky pro placení poplatku. Tedy že nevlastníte ani nevyužíváte přijímač, či případně spadáte do některé z vyňatých kategorií zmíněných výše.

Pokud se potřebujete z evidence poplatníků odhlásit, je třeba tak učinit v 15denní lhůtě. Ta běží ode dne, kdy jste přestali splňovat podmínky pro platbu poplatků.

Koncesionářské poplatky jsou významné pro financování veřejnoprávních médií a hrají klíčovou roli v udržení jejich nezávislosti. Navrhované změny výše poplatků vzbudily diskuzi. Hodí se proto mít přehled o tom, jak tento systém funguje. V každém případě jde o povinnost mnoha občanů, za její nesplnění přitom hrozí relativně vysoké pokuty.

Vybíráte si zrovna novou televizi? Nabízíme rady, jak při nákupu postupovat.